Stypendium im. Jana Pawła II przyznawane jest uczniom szkół ponadgimnazjalnych od roku 2002 przez Starostwo Powiatowe w Ełku. Komisja stypendialna w tym roku przyznała 154 stypendia uczniom za wybitne osiągnięcia.
—Z roku na rok mamy coraz większą liczbę uczniów osiągających średnią ocen powyżej 4,75 — mówi Anna Iwaszko wicestarosta ełcki. — Jesteśmy z tego powodu bardzo zadowoleni. Szczególne podziękowania należą się również rodzicom za nadzór i troskę — gratuluje wicestarosta ełcki.

— Jesteście dowodem na to, że warto się uczyć — powiedział Antoni Polkowski — przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Ełckiego.

Stypendium przyznaje się na okres jednego semestru. W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 komisja stypendialna przyznała stypendia w wysokości 100 złotych miesięcznie, które otrzyma każdy wyróżniony uczeń.

Stypendia otrzymało:

– Zespół Szkół  nr 1 – 12 uczniów,

– Zespół Szkół  nr 2 – 18 uczniów,

– Zespół Szkół  nr 5 – 34 uczniów,

– Zespół Szkół nr 6 – 15 uczniów,

– I Liceum Ogólnokształcące – 64 uczniów,

– Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 11 uczniów.

Gratulujemy wszystkim stypendystom.

Zespół Szkół nr 1 – 12 uczniów

zespol-szkol-mechaniczno-elektrycznych

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych – 11 uczniów

zespol-szkol-nr-2

Zespół Szkół nr 2 – 18 uczniów

i-liceum-ogolnoksztalcace

I LiceumOgólnokształcące – 64 uczniów

zespol-szkol-nr-5

Zespół Szkół nr 5 – 34 uczniów

zespol-szkol-nr-6

Zespół Szkół nr 6 – 15 uczniów

Co o tym myślisz?