Copyright MIASTO-GAZETA.PL 2016
MG.pl2015Grudzień

Ponad 46 tysięcy złotych — tyle samorząd miasta przeznaczy na wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży z Ełku. W środę prezydent podpisał umowy z oferentami. Najwięcej, bo aż 15 tysięcy złotych otrzyma UKS Rona 03 na organizację obozu szkoleniowo-wypoczynkowego (Olecko, Augustów, Kętrzyn), na który wyjedzie 130 dzieci. Pozostałe zadania, które zostaną dofinansowane ze środków miejskich: Zima w mieście — półkolonie w Oratorium - 9 tysięcy złotych. Sportowa szansa dla każdego — obóz sportowy stacjonarny (Ełk, Nowa Wieś Ełcka), Salos Ełk - 5 tysięcy złotych. Obóz narciarski w Jeleniewie (EKTK Aktywni) - 5 tysięcy złotych V zimowa szkółka AIKIDO - 5 tysięcy złotych. Zima w szkole 2016 (UKS

Powiało nowoczesnością. Wizytę wyznaczono mi za cztery miesiące. Pomyślałem więc, że koszmar całego dnia spędzonego w poczekalni przed gabinetem lekarza jest już tylko niemiłym wspomnieniem. Niezwykle sympatyczna pani w recepcji szpitala kilka razy wyjaśniała mi, że wizytę mam na godzinę dziesiątą rano, numer szósty, i pod żadnym pozorem nie wolno mi przychodzić ani wcześniej, ani później. Zrozumiałem za pierwszym razem, ale ona uparcie … - proszę pamiętać, proszę się dostosować. Tak jest! – odpowiedziałem i zgodnie z poleceniem zameldowałem się przed gabinetem numer 29 po czterech miesiącach o godzinie dziewiątej minut czterdzieści pięć. W pierwszym odruchu cofnąłem się jednak. Koszmar powrócił. Przed gabinetem było chyba z trzydzieści osób. O matko! –

Od 19 listopada funkcję przewodniczącego Rady Gminy Prostki pełni Paweł Ratkiewicz. Zastąpił on poprzedniego radnego (wybranego w okręgu nr 6 —Bogusze), któremu komisarz wyborczy wygasił mandat. Obecnie rada pracuje w niepełnym składzie – 14 radnych. Termin nowych wyborów uzupełniających (wybory nowego radnego) został wyznaczony na 31 stycznia 2016 r. Głosować będą tylko mieszkańcy okręgu nr 6, który obejmuje wieś Bogusze. O sprawie samorządowca pisaliśmy we wrześniowym wydaniu gazety w artykule Radny na „warunkowym”. W liście, który otrzymaliśmy, oburzony Czytelnik informował, że pomimo wydanego (24 sierpnia) przez komisarza wyborczego postanowienia o wygaśnięciu mandatu tego radnego, nadal sprawuje on tę funkcję. - Ten pan nie miał prawa w ogóle kandydować — pisał

NAJPOWAŻNIEJSZE ZMIANY ZAJDĄ W PRZYPADKU UMÓW ZAWIERANYCH NA CZAS OKREŚLONY Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy, zmieniająca zasady zatrudniania pracowników na podstawie umów terminowych, wejdzie w życie 22 lutego 2016 r. Nowela całkowicie likwiduje umowę na czas wykonywania określonej pracy. Ustawodawca doprecyzował również kwestie związane z kilkukrotnym zawieraniem umów na okres próbny. Ponowne zawarcie umowy na okres próbny jest dopuszczalne, ale musi dotyczyć wykonywania pracy innego rodzaju niż wykonywana na podstawie poprzedniej umowy na okres próbny. Należy zwrócić uwagę, że ustawodawcy chodzi o rodzaj pracy, a nie o stanowisko pracy. Oznacza to, że w przypadku zmiany stanowiska pracy bez zmiany rodzaju pracy nie jest możliwe ponowne zawarcie umowy na

Co jest ważniejsze: zachowanie przez władze samorządowe równowagi budżetowej  i unikanie zadłużenia, czy też zaspokajanie pilnych potrzeb społecznych? Według jakich kryteriów uznawać daną potrzebę za tak pilną do zaspokojenia, że należy  ją zrealizować za pożyczone pieniądze na koszt przyszłych pokoleń? Co jest  decydujące — presja radnych, siła nacisku różnych osób i grup, Liczebność  zainteresowanego elektoratu, czy jeszcze inne czynniki?   TOMASZ ANDRUKIEWICZ prezydent Ełku Można zachować równowagę budżetową i jednocześnie zaspokajać pilne potrzeby mieszkańców. Nie ma możliwości realizacji zadań samorządu bez dodatkowych pieniędzy, np. pozyskanych z zewnętrznych źródeł (Unia Europejska, programy krajowe), wspomaganych zaciąganym kredytem lub emitowanymi obligacjami. Trzeba to robić rozsądnie, mając na uwadze konieczność

Z ideą zorganizowania referendum w sprawie odwołania wójta Tomasza Osewskiego wystąpili mieszkańcy gminy Ełk. 16 grudnia 2015 roku grupa obywateli, która jest inicjatorem referendum gminnego, zawiadomiła pisemnie Komisarza Wyborczego w Olsztynie oraz obecnego wójta Tomasza Osewskiego o zamiarze przeprowadzenia akcji w sprawie odwołania obecnego włodarza. Ignorowanie mieszkańców gminy oraz pracowników urzędu, utrudnianie im powierzonych obowiązków, szczególnie w jednostkach organizacyjnych gminy. Rozpowszechnianie nieuzasadnionego stwierdzenia, że wójt obniżył sobie pensję do 11 tys. zł (ale nie dodaje, że jego poprzednik rozpoczynał pracę od kwoty 4,6 tys. zł). Bezpodstawne i z naruszeniem prawa zwalnianie pracowników, i wypłacanie im odszkodowań kosztem budżetu gminy - 3 przegrane przez gminę sprawy w sądzie. Radykalne ograniczenie wydatków na

GMINA EŁK PRZEGRAŁA SPRAWĘ W SĄDZIE I TERAZ MUSI ZWRÓCIĆ ZWIĄZKOWI MIĘDZYGMINNEMU „GOSPODARKA KOMUNALNA” PRAWIE 240 TYSIĘCY ZŁOTYCH Chodzi o wpływy z tytułu opłat kar za składowanie i magazynowanie odpadów, które trafiły w 2013 roku do budżetu gminy. Wyrok w tej sprawie zapadł 18 listopada w Sądzie Apelacyjnym w Białymstoku. Zamieszanie wywołała nowelizacja ustawy Prawo ochrony środowiska, która zaczęła obowiązywać 23 stycznia 2013 r., a dokładnie zapis zamieszczony w art. 402 ust. 6 tejże noweli. - Przed wprowadzeniem zmian art. 402 ust. 6 stanowił, że wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50% dochód budżetu gminy, na której obszarze

PO WIELU LATACH OCZEKIWANIA AGNIESZKA I ADAM SZULCOWIE Z EŁKU, RODZICE DZIESIĘCIORGA DZIECI, BĘDĄ MIELI NOWY DOM. WSZYSTKO, DZIĘKI PRZYCHYLNOŚCI RADNYCH, KTÓRZY ZGODZILI SIĘ PRZYZNAĆ RODZINIE PIERWSZEŃSTWO ZAKUPU BUDYNKU PRZY UL. SUWALSKIEJ ZA 1% WARTOŚCI ORAZ DZIĘKI PRZEDSIĘBIORCOM, KTÓRZY POMOGĄ WYREMONTOWAĆ DOM. RODZINA SZULCÓW MIESZKA W KAMIENICY. W LOKALU, KTÓRY ZAJMUJE, SĄ TRZY POKOJE Jeden zajmują dziewczynki, drugi chłopcy, trzeci ja z mężem — mówi pani Agnieszka. - Chociaż metraż mieszkania jest duży, ok. 100 m kw., to ciężko jest pogodzić interesy wszystkich domowników. Kiedy starsze dzieci chcą się uczyć, młodsze myślą o zabawie, i rodzi się konflikt. Najstarszy syn Szulców, Jakub, jest

MIESZKAŃCY OLECKA NIE CHCĄ, ABY W ICH MIEJSCOWOŚCI POWSTAŁ OŚRODEK DLA UCHODŹCÓW. NA SESJI, 8 GRUDNIA, RADNI PRZYJĘLI W TEJ SPRAWIE ROZPORZĄDZENIE. CHODZI O HOTEL ZLOKALIZOWANY W CENTRUM OLECKA, KTÓREGO WŁAŚCICIEL ZŁOŻYŁ OFERTĘ W PRZETARGU OGŁOSZONYM PRZEZ URZĄD DS. CUDZOZIEMCÓW? CZY OLECCZANOM UDA SIĘ ZNIWECZYĆ TE PLANY? Powody, dla których olecczanie nie chcą przyjąć do miasta uchodźców, wymienione zostały w uzasadnieniu do uchwalonej rezolucji. Czytamy tam m.in., że „Społeczność siedemnastotysięcznego miasta z zaniepokojeniem przyjęła informację o tym, że w mieście ma powstać ośrodek dla uchodźców. Położony on jest na szlaku turystycznym, między jednym ośrodkiem wypoczynkowym a plażą miejską. W pobliżu znajdują się obiekty sportowe, które od wiosny do późnej jesieni skupiają wypoczywających