Copyright MIASTO-GAZETA.PL 2016

Powiało nowoczesnością. Wizytę wyznaczono mi za cztery miesiące. Pomyślałem więc, że koszmar całego dnia spędzonego w poczekalni przed gabinetem lekarza jest już tylko niemiłym wspomnieniem. Niezwykle sympatyczna pani w recepcji szpitala kilka razy wyjaśniała mi, że wizytę mam na godzinę dziesiątą rano, numer szósty, i pod żadnym pozorem nie

NAJPOWAŻNIEJSZE ZMIANY ZAJDĄ W PRZYPADKU UMÓW ZAWIERANYCH NA CZAS OKREŚLONY Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy, zmieniająca zasady zatrudniania pracowników na podstawie umów terminowych, wejdzie w życie 22 lutego 2016 r. Nowela całkowicie likwiduje umowę na czas wykonywania określonej pracy. Ustawodawca doprecyzował również kwestie związane z kilkukrotnym zawieraniem umów na

Z ideą zorganizowania referendum w sprawie odwołania wójta Tomasza Osewskiego wystąpili mieszkańcy gminy Ełk. 16 grudnia 2015 roku grupa obywateli, która jest inicjatorem referendum gminnego, zawiadomiła pisemnie Komisarza Wyborczego w Olsztynie oraz obecnego wójta Tomasza Osewskiego o zamiarze przeprowadzenia akcji w sprawie odwołania obecnego włodarza. Ignorowanie mieszkańców gminy oraz pracowników urzędu,

MIESZKAŃCY OLECKA NIE CHCĄ, ABY W ICH MIEJSCOWOŚCI POWSTAŁ OŚRODEK DLA UCHODŹCÓW. NA SESJI, 8 GRUDNIA, RADNI PRZYJĘLI W TEJ SPRAWIE ROZPORZĄDZENIE. CHODZI O HOTEL ZLOKALIZOWANY W CENTRUM OLECKA, KTÓREGO WŁAŚCICIEL ZŁOŻYŁ OFERTĘ W PRZETARGU OGŁOSZONYM PRZEZ URZĄD DS. CUDZOZIEMCÓW? CZY OLECCZANOM UDA SIĘ ZNIWECZYĆ TE PLANY? Powody, dla których olecczanie