Copyright MIASTO-GAZETA.PL 2016

Miasto Ełk prowadzi dziś siedem szkół podstawowych, po zmianach, które wymusza reforma edukacji, szkół podstawowych będzie osiem. Nową podstawówką ma być Szkoła Podstawowa nr 1, która powstanie w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 2 przy ulicy Koszykowej w ośmioletnią szkołę podstawową. Uczniowie tego gimnazjum swoją naukę,

Zdaniem branży kierunek zmian jest słuszny. W obecnym kształcie mogą one jednak spowodować, że wielu komorników odejdzie z zawodu, a część kancelarii upadnie, bo ich działalność przestanie się bilansować. W efekcie dostęp do usług, skuteczność postępowań komorniczych i ściągalność długów spadną. – Intencją obu projektów jest to, aby zwiększyć skuteczność komorników

Starostwo Powiatowe w Ełku zachęca do zgłaszania kandydatów do Nagrody „Ełcki Bocian” 2017. Nagrodę ustanowioną przed Radę Powiatu Ełckiego można uzyskać w jednej z ośmiu dziedzin: edukacja i wychowanie; kultura fizyczna, turystyka i ekologia; kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego; rozwój i wspieranie przedsiębiorczości; rozwój samorządności lokalnej;

Kino ECK zaprasza na specjalne pokazy Walentynkowe. 14 lutego zagrają dla zakochanych o 17:00 i 19:00. Jakie będą Walentynki w kinie? —Oczywiście romantyczne, roztańczone, rozśpiewane i morderczo zabawne! — mówi Ewelina Zbydniewska, kierownik kina ECK. — Na widzów będą czekały niespodzianki, które rozlosujemy przed każdym seansem. Zapraszamy

O kłopotach ełckich kolejarzy pisaliśmy już w grudniu. Przewozy Regionalne planowały likwidację ełckiej sekcji. W firmie zatrudnionych jest około 70 pracowników. W ramach reorganizacji spółki, dyrektor PR — Załuska zamierzała włączyć ełcką sekcję do sekcji w Olsztynie. Dla ełckich pracowników tej spółki oznaczałoby to dojazdy do

  Czy Rząd wysłucha krytycznych uwag? Czy liczne kontrowersje dotyczące projektu ustawy Prawo wodne i krytyczne uwagi środowisk żeglarskich i przedsiębiorców wpłyną na [caption id="attachment_12075" align="alignleft" width="209"] Jacek Protas -poseł Platformy Obywatelskiej[/caption] złagodzenie podejścia rządu i zmniejszenie proponowanych stawek opłat za oddawanie gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stanowiących własność Skarbu