Copyright MIASTO-GAZETA.PL 2016

Miasto Ełk prowadzi dziś siedem szkół podstawowych, po zmianach, które wymusza reforma edukacji, szkół podstawowych będzie osiem. Nową podstawówką ma być Szkoła Podstawowa nr 1, która powstanie w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 2 przy ulicy Koszykowej w ośmioletnią szkołę podstawową. Uczniowie tego gimnazjum swoją naukę, będą kontynuować w macierzystym budynku, aż do jego wygaszenia, czyli do końca roku szkolnego 2019. I chociaż nowe założenia są dopiero projektem (omawianym na komisji), to już pojawiły się kontrowersje wokół nowej sieci szkół. Głównym zarzutem, na jaki powołują się rodzice, jest problem logistyczny. „Pierwszaki” — Mieszkam na ul. Tuwima 28, mam córkę w 4 klasie szkoły podstawowej

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone działaniom: 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz 4.2 Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020” Spotkanie adresowane jest do potencjalnych beneficjentów środków UE m.in. przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni mieszkaniowych/wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów posiadających osobowość prawną, zainteresowanych aplikowaniem do planowanych konkursów z Osi 4 RPO WM 2014-2020. Program spotkania Spotkanie zostanie poprowadzone przez ekspertów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie — Instytucji Wdrażającej działania 4.1 i 4.2 w ramach RPO WiM

Zdaniem branży kierunek zmian jest słuszny. W obecnym kształcie mogą one jednak spowodować, że wielu komorników odejdzie z zawodu, a część kancelarii upadnie, bo ich działalność przestanie się bilansować. W efekcie dostęp do usług, skuteczność postępowań komorniczych i ściągalność długów spadną. – Intencją obu projektów jest to, aby zwiększyć skuteczność komorników i podnieść prestiż tego zawodu. Natomiast z analiz wynika, że dobre intencje nie przełożą się na realizację tych celów. Skutki będą raczej odwrotne – mówi agencji Newseria Biznes Andrzej Roter, prezes zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. W końcówce ubiegłego roku  Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło dwa projekty ustaw o kosztach komorniczych oraz komornikach sądowych. Pierwszy z nich zakłada obniżenie stawek pobieranych przez kancelarie komornicze. Wprowadza jednolitą

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku oraz Fundacja Wolność i Demokracja w niedzielę 26 lutego 2017 r. zaprasza do udziału w biegu ulicznym „Tropem wilczym”, będą to zawody poświęcone pamięci „Żołnierzy Wyklętych” na dystansie 1963 m. Start o godz. 14:00 przy ul. Parkowej w Ełku. Udział jest płatny. „Tropem wilczym” Bieg Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” na dystansie 1963 m (26 lutego) „Tropem wilczym” Bieg Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” na dystansie 1963 m 26 lutego 2017 r. (niedziela) godz. 14:00 Start przy CEE udział płatny 7 zł / za osobę Główne założenia biegu: popularyzacja biegania jako formy rekreacji fizycznej, propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców, przekazywanie treści historycznej

Starostwo Powiatowe w Ełku zachęca do zgłaszania kandydatów do Nagrody „Ełcki Bocian” 2017. Nagrodę ustanowioną przed Radę Powiatu Ełckiego można uzyskać w jednej z ośmiu dziedzin: edukacja i wychowanie; kultura fizyczna, turystyka i ekologia; kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego; rozwój i wspieranie przedsiębiorczości; rozwój samorządności lokalnej; rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i aktywności społecznej; filantropia i sponsoring; nagrody specjalne (przyznawane są w dziedzinach niewymienionych wyżej lub osobom/podmiotom szczególnie zasłużonym dla rozwoju powiatu ełckiego). Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków są: Rada Powiatu Ełckiego, Zarząd Powiatu Ełckiego, Starosta Ełcki, organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz media lokalne, regionalne i ogólnopolskie. Wniosek o przyznanie

Kino ECK zaprasza na specjalne pokazy Walentynkowe. 14 lutego zagrają dla zakochanych o 17:00 i 19:00. Jakie będą Walentynki w kinie? —Oczywiście romantyczne, roztańczone, rozśpiewane i morderczo zabawne! — mówi Ewelina Zbydniewska, kierownik kina ECK. — Na widzów będą czekały niespodzianki, które rozlosujemy przed każdym seansem. Zapraszamy na zabójczą komedię akcji „Pan Idealny” (17:00) oraz musical, który podbił serca widzów na całym świecie, czyli „La la land” (19:00). Ełckie kino przygotowało specjalną ofertę na ten wyjątkowy i zakochany dzień. Pary za bilet zapłacą tylko 20zł. — Mamy również specjalną zniżkę dla tych, którzy Walentynki spędzają w pojedynkę. Kupując bilet wystarczy podać w kasie hasło SINGIEL

O kłopotach ełckich kolejarzy pisaliśmy już w grudniu. Przewozy Regionalne planowały likwidację ełckiej sekcji. W firmie zatrudnionych jest około 70 pracowników. W ramach reorganizacji spółki, dyrektor PR — Załuska zamierzała włączyć ełcką sekcję do sekcji w Olsztynie. Dla ełckich pracowników tej spółki oznaczałoby to dojazdy do pracy do Olsztyna. Kolejarze mieliby do pokonania około 160 km w jedną stronę. Musieliby pracować w systemie dwuzmianowym, czyli dojeżdżać do pracy co drugi dzień. Jednak nie takich rozwiązań oczekiwali ełccy kolejarze. — Chodzi nam o utrzymanie dotychczasowych stanowisk pracy, tu w Ełku — mówili wówczas pracownicy sekcji ełckiej. Rezygnacja z tej oferty prawdopodobnie oznaczałoby, że część tych

  Czy Rząd wysłucha krytycznych uwag? Czy liczne kontrowersje dotyczące projektu ustawy Prawo wodne i krytyczne uwagi środowisk żeglarskich i przedsiębiorców wpłyną na [caption id="attachment_12075" align="alignleft" width="209"] Jacek Protas -poseł Platformy Obywatelskiej[/caption] złagodzenie podejścia rządu i zmniejszenie proponowanych stawek opłat za oddawanie gruntów pokrytych śródlądowymi wodami stanowiących własność Skarbu Państwa? Wcześniejszy projekt zakładał, że prowadzenie przedsięwzięć związanych z uprawianiem rekreacji, turystyki, sportów wodnych oraz amatorskiego połowu ryb, będzie lub mogłoby być, opodatkowane do 10-krotność obowiązującej w danym roku górnej stawki podatku od nieruchomości, czyli nawet stawką 8,9 zł za m2.[fruitful_sep]   Wojciech Kossakowski PRAWO  I SPRAWIEDLIWOŚĆ W ramach konsultacji uczestniczyłem w szeregu spotkań z przedstawicielami lokalnej społeczności m.in. z Giżycka, Węgorzewa,

Nie sposób przejść obojętnie wobec sylwestrowego szaleństwa pod kebabem „Prince". Przez kilka dni nasze miasto gościło na czołówkach krajowych serwisów informacyjnych i raczej nie jest to powód do chwały. Budowany od kilku lat wizerunek Ełku jako miasta ludzi otwartych roztrzaskał się z wielkim hukiem. Zabiegi włodarzy ełckiego ratusza o promocję produktu pod nazwą „Ełk” jako krainy dziewiczej przyrody, ciekawej historii i architektury z widokami na rozwój ekonomiczny i społeczny legły w gruzach sylwestrowej nocy 2017 roku. W medialnych przekazach serwowanych przez ogólnopolskie radio, prasę, telewizję oraz media elektroniczne lokalna społeczność jawiła się jako zbieranina agresywnych chuliganów, rasistów i ksenofobów, szermująca określeniem „ciapaty” niosącym w sobie ładunek protekcjonalnej pogardy wobec cudzoziemców

Kim jest Aneta Werla? Aneta Werla: Przede wszystkim kobietą szczęśliwą, spełnioną mamą i żoną. Kimś, kto kocha i jest kochany. Twoje wady i Twoje zalety? A.W.: Nigdy ich nie zliczałam, na pewno mam jedne i drugie. Nad tymi pierwszymi pracuję. Jaką Anetę lubisz, a jakiej Anety nie lubisz? A.W.: Staram się lubić siebie. Jestem wierna swoim wartościom i postępuję w zgodzie z zasadami, które przyjęłam. Staram się respektować wartości innych. Lubię, gdy mam czas na podróże albo małe wycieczki, spotkania ze znajomymi i rozwijanie pasji. Uwielbiam grać na pianinie (skończyłam Szkołę Muzyczną, klasę fortepianu). Bycie dyrektorem takiej placówki jak Ełckie Centrum Kultury to duża odpowiedzialność. Odpowiadasz za kształtowanie wrażliwości artystycznej i kultury ełczan. Decydujesz o tym, kto