MG.pl2017Czerwiec

Na wspólnej sesji nadzwyczajnej (22 czerwca) radni miasta Ełku, powiatu ełckiego, Kalinowa, Prostek i Starych Juch pochylili się nad tzw. Kartą Samorządności – dokumencie, w którym samorządowcy manifestują swój niepokój w związku z planowanymi przez rząd zmianami ustrojowymi. W sesji nie wzięła udziału gmina Ełk. — Tą „Kartą Samorządności” chcemy przypomnieć, jak istotną rolę samorządy spełniają w Polsce. Oczekujemy od rządzących poszanowania prawa i zauważenia tego, że od 27 lat Polska rozwija się właśnie dzięki staraniom samorządów, gdzie ich przedstawiciele, czyli radni, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci czy starostowie, są co cztery lata weryfikowani i rozliczani ze swoich decyzji – powiedział Tomasz Andrukiewicz Prezydent Miasta Ełku.   W jej

Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbyło się dzisiaj w Urzędzie Miasta Ełku. Do grona ambasadorów miłości 29 czerwca 2017 r. dołączyło 12 kolejnych par, które wspólnie przeżyły co najmniej 50 lat. Uroczystość wręczenia medali odbyła się 29 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku. Włodarz miasta złożył życzenia w imieniu wszystkich ełczan. Podkreślił także, że życie i postawa zgromadzonych dzisiaj w Urzędzie Miasta par małżeńskich stanowi dla nas najlepszy przykład na dobre życie małżeńskie. - W dzisiejszych czasach coraz rzadziej spotykane są przykłady małżeństw z tak długim stażem, ponieważ teraz młodzi szybko biorą ślub i równie szybko się rozchodzą. Jesteście ambasadorami miłości małżeńskiej – mówił na początku uroczystości

Dlaczego w Ełku nie ma dużego muralu, który stałby się znakiem rozpoznawczym miasta i wyrazem artystycznym młodego pokolenia? Kiedy będąc w Suwałkach, zobaczyłem na jednym z wieżowców mural przedstawiający malarza Alfreda Wierusza Kowalskiego, oniemiałem z wrażenia. Artystyczna podobizna mistrza pędzla na całą boczną ścianę 10-piętrowego kolosa zapierała dech w piersiach. Pomyślałem sobie – dlaczego w Ełku nie mamy podobnej atrakcji? Zdolnych adeptów sztuk plastycznych z pewnością u nas nie brakuje, co potwierdzają pomniejsze grafiki na garażowych murach. Taki mural może stać się znakiem charakterystycznym miasta nie gorszym niż filmik promocyjny, którym chwalą się w ostatnich dniach pijarowcy z ełckiego ratusza. Gdzie mógłby powstać? Potrzebna jest duża powierzchnia, widoczna z różnych zakątków i perspektyw. Świetnie do tego nadawałby

- Skandal! Ktoś nielegalnie wywozi żużel z kotłowni na plac koło szkoły w Nowej Wsi Ełckiej – zaalarmował nas pan Mieczysław, mieszkaniec gminy Ełk. - Kurz, pył, nie ma czym oddychać, zabłocona droga, a przecież w pobliżu jest rzeka i rosną piękne drzewa. Pan Mieczysław poinformował nas, że jadąc od strony Ełku po lewej stronie drogi, w pobliżu Zespołu Szkolno — Przedszkolnego w Nowej Wsi Ełckiej powstała hałda żużlu. - Tam jest tego ponad 600 ton, hałda jest wysoka na półtora metra – mówi pan Mieczysław – Ciężarówki wjeżdżają tam od strony Ełku i wwożą kolejne starty miału. To jest jakiś spalony popiół, pewnie z kotłowni. Przecież to zagraża środowisku

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Ełckiego radni większością głosów podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Zarządowi Powiatu Ełckiego na czele ze starostą ełckim Markiem Chojnowskim. Udzielenie absolutorium jest wyrażeniem pozytywnej opinii dla działalności finansowej zarządu powiatu w poprzednim roku. Zanim jednak odbyło się głosowanie nad absolutorium, skarbnik powiatu ełckiego Grażyna Boroda przedstawiła sprawozdanie finansowe powiatu ełckiego za 2016 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu ełckiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia. Decyzja radnych powiatowych nie powinna dziwić, gdyż rok 2016 był dla powiatu ełckiego bardzo udany i, co najważniejsze, osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości ponad 6,8 mln złotych (porównując – w 2015 r. nadwyżka wyniosła

Na terenie gminy Kalinowo w powiecie ełckim niebawem rozpocznie się przebudowa mostu przez rzekę Małkiń w miejscowości Makosieje. W ramach zadania zostanie przebudowany most dwuprzęsłowy oraz dojazdy na długości ponad 100 metrów. Modernizacja polegać będzie na rozbiórce elementów istniejącego mostu i dojazdów, wykonaniu płyty żelbetowej na belkach stalowych i obustronnych chodników, poszerzeniu istniejących przyczółków, wykonaniu izolacji poziomej i nawierzchni bitumicznej o szerokości 6 metrów na moście i dojazdach, a także montażu barieroporęczy i wymianie poręczy stalowych na bariery sprężyste. Dzięki przebudowie zwiększy się nośność normatywna mostu z klasy C do klasy B. Łączna wartość projektu wyniesie ponad milion złotych. Roboty w wysokości ponad 700 tys. złotych sfinansowane zostaną ze środków własnych powiatu ełckiego, a ze

Bojowe nastroje panowały podczas drugiego już spotkania ełckiego Klubu Obywatelskiego, który działa pod hasłem: „Czas na nową jakość w życiu publicznym”. Krytyka zmian wprowadzanych przez rządy Prawa i Sprawiedliwości i wizja innego funkcjonowania instytucji państwa były motywami przewodnimi tego wydarzenia. W spotkaniu zorganizowanym przez ełckie struktury Platformy Obywatelskiej wzięło udział trzech posłów tej największej partii opozycyjnej. Wszyscy oni nie pozostawiali na rządzących suchej nitki, krytykując ich za niszczenie mechanizmów demokracji. - Na dyskusję o fundamentalnych zmianach w edukacji był zaledwie miesiąc, zaś kilkaset ustaw i artykułów zostały przegłosowane w trzy godziny – podkreślała Kinga Gajewska-Płochocka, posłanka PO. - A przecież nie chodzi o samą likwidację gimnazjów, ale też o zmiany w podstawach programowych. Zmiany w edukacji wpisują się

W Hotelu Rydzewski w Ełku odbyła się dziś (28 czerwca) konferencja regionalna dotycząca konsultacji społecznych zmian w ustawach wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem". Wzięli w niej udział m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz oraz wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki. Konferencja podzielona została na dwie części: panelową oraz warsztatową. W trakcie spotkania omówiony został nie tylko Program „Za życiem”, ale też kolejny pakiet propozycji zmian w ustawach. - Chcemy z programem „Za życiem” dotrzeć do jak najszerszego środowiska – mówił Krzysztof Michałkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu do

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku pozyskał blisko 94 000 zł dotacji na realizację »Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017«. Pozyskane środki umożliwią zapewnienie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze poprzez pracę asystentów rodziny. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ełku dotację w wysokości 93 974 zł na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017". Jest to kontynuacja działań ośrodka z lat poprzednich. Zatrudnieni w ramach dofinansowania asystenci rodziny pomagają rodzinom nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach – zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami rodziny. Ełcki

Blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie miał 30-letni kierowca volkswagena zatrzymany przez innego uczestnika ruchu drogowego. Świadek zajechał mu drogę i uniemożliwił dalszą jazdę po tym, jak kierowca volkswagena wykonywał niebezpieczne manewry na drodze. Policjanci ustalili, że 30-latek wcześniej uciekł z miejsca kolizji, gdzie uszkodził inny pojazd. Ponadto mężczyzna ma aktywny zakaz prowadzenia pojazdów. Oficer dyżurny został poinformowany o ujęciu obywatelskim nietrzeźwego kierowcy. Okazało się, że 30-letni kierowca volkswagena przez swój niebezpieczny sposób jazdy omal nie doprowadził do zderzenia z innym pojazdem. Widząc takie zachowanie, świadek (inny kierowca) zajechał mu drogę i uniemożliwił dalszą jazdę. Gdy poczuł od zatrzymanego alkohol, natychmiast powiadomił