Strona główna » Lokalne » Polepsza się stan infrastruktury drogowej w powiecie ełckim
Lokalne

Polepsza się stan infrastruktury drogowej w powiecie ełckim

Wczoraj władze Powiatu Ełckiego i Gminy Ełk oficjalnie oddały do użytku ścieżkę rowerową łączącą Piaski ze Stradunami oraz zmodernizowaną drogę powiatową biegnącą przez miejscowość Sajzy.

W ramach inwestycji pn. ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1857 N dr. woj. nr 655 – Orłowo — Wronki – Połom — Straduny (dr. kraj. nr 65) przez m. Sajzy” m.in. poszerzono jezdnię, wykonano nową nawierzchnię bitumiczną, przebudowano skrzyżowania z drogami gminnymi i zjazdami na posesje oraz wybudowano chodniki.

Wartość całej inwestycji wyniosła ponad 3,5 mln złotych. Na to zadanie z Funduszu Dróg Samorządowych pozyskano 50% wartości robót. Pozostałą część stanowiły środki własne Powiatu Ełckiego oraz partnera Gminy Ełk.

Z kolei wykonana ścieżka pieszo-rowerowa na odcinku Piaski-Straduny wykonana była przez Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku. Wartość tych robót to blisko 50 tysięcy złotych. Docelowo planowana jest także we współpracy z Nadleśnictwem Ełk ścieżka w kierunku miejscowości Malinówka.

,,Zmodernizowana droga oraz biegnąca wzdłuż niej ścieżka rowerowa poprawki bezpieczeństwo i komfort wszystkich użytkowników tej drogi zarówno kierowców, rowerzystów, jak i samych pieszych. Będziemy robić wszystko, aby w niedalekiej przyszłości przebudować również odcinek tej samej drogi w Stradunach” – zaznacza starosta ełcki Marek Chojnowski.

W uroczystości oficjalnego otwarcia uczestniczyli oprócz starosty ełckiego Marka Chojnowskiego, wicestarosty Roberta Dawidowskiego oraz Bożenny Puławskiej, etatowego członka Zarządu Powiatu Ełckiego, również Tomasz Osewski, wójt Gminy Ełk, Andrzej Wyłucki, nadleśniczy Nadleśnictwa Ełk, Jan Wielgat, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku, Bogusław Wisowaty, właściciel przedsiębiorstwa wykonującego modernizację drogi.