Starosta ełcki i prezes Fundacji V4Sport serdecznie zapraszają na seminarium „Aktywne dzieci – aktywne społeczeństwo”, które odbędzie się w najbliższy piątek, 24 marca, w Bursie Szkolnej w Ełku, przy ul. Sikorskiego 5A, w godzinach 11.00 – 14.30.

Podczas spotkania organizatorzy chcieliby rozpocząć dyskusję na temat możliwości przeciwdziałania zjawisku pogarszającej się sprawności fizycznej wśród polskich dzieci. Zaprezentowane zostaną również wyniki z polskiego raportu dot. aktywności fizycznej dzieci, który stanowi wkład do międzynarodowej pracy pn. „Report Cards”. Raport został opublikowany i zaprezentowany w listopadzie 2016 r. podczas międzynarodowego szczytu „Aktywne życie dla każdego” z udziałem organizacji z 38 krajów prezentujących dane o postawach prozdrowotnych dzieci i młodzieży z wielu stron świata.

Sprawność fizyczna polskich dzieci w ciągu ostatnich trzydziestu lat dramatycznie się pogorszyła. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie. Wykluczenie z aktywności fizycznej dotyka w największym stopniu dzieci z uboższych rodzin i ze wsi. Aktywność fizyczna staje się coraz bardziej dobrem i zasobem elitarnym. W ciągu dekady liczba dzieci z nadwagą w Polsce podwoiła się . 17% dzieci w wieku 11-15 lat ma nadwagę. 80% otyłych nastolatków pozostanie otyłymi w wieku dorosłym. W obliczu powyższych danych wypracowanie nowego podejścia do aktywności fizycznej staje się jednym z ważniejszych wyzwań społecznych.

Organizatorzy seminarium liczą na to, że z jednej strony seminarium stanie się inspiracją do refleksji nad możliwościami przeciwdziałania zaistniałej sytuacji na terenie powiatu ełckiego, a z drugiej lokalne pomysły będą uwzględnione w ostatecznych rekomendacjach na zakończenie projektu realizowanego przez fundację.

W trakcie seminarium zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

➡ Niska aktywność fizyczna dzieci i młodzieży jako wyzwanie cywilizacyjne
➡ Wpływ aktywności fizycznej dzieci na wyniki w nauce
➡ Aktywność fizyczna w kontekście aktywności zawodowej
➡ Prezentacja wyników badań (w porównaniu z wynikami z 37 krajów)
➡ Jakie są rozwiązania? – prezentacja konkretnych rozwiązań z wielu zakątków świata, w tym dobrych praktyk z kraju i z zagranicy
➡ Dyskusja panelowa — co możemy zrobić tu i teraz w powiecie ełckim

Co o tym myślisz?