Strona główna » Pod napięciem » Bp Jerzy Mazur w homilii „byśmy nie ulegli ideologii gender, ideologii LGBT, »zarazie tęczowej«
Pod napięciem

Bp Jerzy Mazur w homilii „byśmy nie ulegli ideologii gender, ideologii LGBT, »zarazie tęczowej«

Foto: strona http://diecezjaelk.pl

W rocznicę cudu nad Wisłą i w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny biskup Jerzy Mazur w Studzienicznej wygłosił płomienne kazanie dotyczące nie tylko uczczenia święta kościelnego i państwowego, ale także stanął w obronie abp. Marka Jędraszewskiego.

[…] Wpatrujemy się w Maryję i powtarzamy za Nią: „Wielkie rzeczy uczynił nam Wszechmogący”. Uwielbiajmy Boga i Maryję za dobro, którego my i nasza Ojczyzna doświadczała i doświadcza.

Maryjo, nasza Matko i nasza Królowo patrząc jak w ostatnich miesiącach w naszej Ojczyźnie Twój Wizerunek jest profanowany, ubarwiany tęczowymi kolorami, jak w tym świętym Wizerunku jesteś wyszydzana i wyrzucana na śmietnik. To wszystko napełnia nas ludzi wierzących bólem i niepokojem, dla których Twój Święty Jasnogórski Wizerunek jest świętością. Przepraszamy Ciebie za to wszystko zło, które niedobrzy ludzie czynią.

Jesteśmy świadkami szerzenia się ideologii gender, ideologii LGBT, jak ośmieszane są wartości, którymi my jako chrześcijanie żyjemy. Jesteśmy świadkami ataków na małżeństwo, rodzinę, Kościół. Widzimy jak abp Marek Jędraszewski, kiedy nazwał rzecz po imieniu jest atakowany. W homilii, którą wygłosił 1 sierpnia w Krakowie z okazji 75 lecia Powstania Warszawskiego podkreślał, że to z powstańczych mogił narodziła się wolna Polska. Trzeba było na nią długo czekać. Powiedział także: ”Czerwona zaraza już po naszej ziemi, całe szczęście, nie chodzi, co wcale nie znaczy, że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie marksistowska, bolszewicka, ale zrodzona z tego samego ducha, neomarksistowska. Nie czerwona, ale tęczowa”.

To jest ta iskra prawdy, to jest ten ogień prawdy, który wychodzi z Krakowa, który ma otworzyć, oczyścić oczy i serca ludzi wierzących naszej Ojczyzny, Europy na zagrożenia, jakie niesie ideologia gender, ideologia LGBT. Arcybiskup mówił o ideologii, a nie o ludziach tę ideologię głoszących. Mówił, że Kościół potępia zło – także zło, które przyjmuje kształt określonej ideologii a nie potępia ludzi. Księże arcybiskupie Marku pragniemy cię zapewnić, powiedzieć, że tutaj w Studzienicznej, w całej diecezji ełckiej jesteśmy z tobą, dziękujemy ci za tę iskrę, ogień prawdy i wspieramy cię naszymi modlitwami.

Módlmy się tutaj w tym świętym miejscu o przemianę serc osób zagubionych, niewierzących, wrogów Kościoła katolickiego. Wybacz im Matko i wyprowadź z tego zła – dobro.

Maryjo dodawaj nam siły i wypraszaj nam moc Ducha Świętego byśmy nie ulegali ideologiom, które chcą opanować nasze dusze, serca i umysły, byśmy nie ulegli ideologii gender, ideologii LGBT, „zarazie tęczowej”, które uderzają w nas wszystkich, w tradycyjną rodzinę.

Kard. Robert Sarah patrząc na to wszystko, co się dzieje szczególnie w Europie w wywiadzie w ostatnim numerze „Niedzieli” powiedział, że „zagraża nam ogień nowego barbarzyństwa. Barbarzyńcami są ci, którzy nienawidzą ludzkiej natury i szydzą z sacrum. Barbarzyńcami są ci, którzy pogardzają życiem i manipulują nim” (…) Odrzucenie Boga zamyka nas w nowym totalitaryzmie – totalitaryzmie relatywizmu, który nie uznaje żadnego innego prawa poza własną przyjemnością i korzyścią. Musimy zerwać łańcuchy, które ta nowa ideologia totalitarna próbuje nam nałożyć”.

Dlatego z wiarą prośmy Maryję. Maryjo! Wypraszaj wszystkim ludziom światło Ducha Świętego byśmy dokonali „reformy”  naszych serc i naszych wspólnot rodzinnych, parafialnych, by Bóg był w centrum naszego życia, myśli i działania. Byśmy Jego mocą odróżniali dobro od zła, kłamstwo od prawdy, byśmy nie dali się zastraszyć w głoszeniu prawdy o Bogu i człowieku, w przekazywaniu wartości moralnych i etycznych tradycji chrześcijańskiej.

Wypraszaj nam dar męstwa byśmy bronili tych wartości i stawali się budowniczymi cywilizacji miłości, życia a nie cywilizacji śmierci, byśmy nieśli ogień prawdy o Bogu i człowieku, byśmy nieśli ogień miłości i zapalali ją w sercach ludzi, byśmy nieśli ogień naszej wiary i nadziei. Kiedy ogień pali się w ciemnościach nocy i „szerzącego się zimna” ludzie stopniowo będą gromadzić się wokół tego ognia, którym jest Chrystus.

 Trwajmy przy Chrystusie, trwajmy na modlitwie. Naszą mocą jest krzyż Chrystusa, Eucharystia, modlitwa. Trwajmy z Maryją i trzymajmy różaniec w ręku. To jest nasza broń przeciwko tym ideologiom. To jest nasza tarcza. Maryja także i dzisiaj zadaje nam pytanie jak zadała dzieciom fatimskim: „Czy chcecie ofiarować się Bogu, by zadośćuczynić za grzechy innych, wypraszać łaskę nawrócenia dla najzatwardzialszych grzeszników? Daj Jej odpowiedź. Ta modlitwa ma moc. Nie możemy milczeć. Stańmy naprzeciw ideologiom umocnieni Eucharystią z krzyżem i różańcem w ręku jak to uczynił młody chłopiec 15 letni Jakub Baryła w Płocku.

Dzisiaj świat gra swoją muzykę i zmusza nas byśmy tańczyli w rytm tej muzyki. Jako ludzie Kościoła winniśmy grać muzykę Ewangelii i tańczyć w rytmie tejże muzyki. Nieśmy Chrystusa w ten dzisiejszy świat, Jego Ewangelię. On zwyciężył i my zwyciężymy.” (sic)

Pełna homilia na stronie http://diecezjaelk.pl/homilia-bp-jerzego-mazura-svd-wniebowziecie-nm-panny-15-08-2019r-studzieniczna/

Źródło: http://diecezjaelk.pl

8 komentarzy

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz