Działy redakcyjne
Najnowsze wiadomości
Copyright MIASTO-GAZETA.PL 2016
MG.plNasze gminy (Page 5)
Archiwa

Powiat ełcki decyzją radnych, podjętą podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Ełckiego, przekazał kwotę 10 000 złotych na Fundusz Wsparcia Policji. Środki te zostaną przeznaczone na dodatkowe patrole funkcjonariuszy

Na wniosek Janusza Matysiaka i Lecha Kotarskiego, 19 maja 2015 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Ełckiego z 23 maja 2005 r. i wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie

Od 2 listopada będzie można ubiegać się o przyznanie pomocy z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na gospodarkę wodno-ściekową. Chodzi o nabór w ramach działania „Podstawowe usługi

Tenor liryczny Markus Miesenberger kształcił się w Wiedniu, Salzburgu i Linzu. Jako śpiewak wykonujący dzieła operowe, pieśni i muzykę sakralną gościł w światowych centrach muzycznych na estradach kraju

Blisko pół roku trwał projekt nieformalnej grupy Step by step - next step, który został zrealizowany przy współpracy ze Stowarzyszeniem Mieszkańców i Przyjaciół Wsi Zawad Ełckie „Mukszty” finansowany ze

Dziwi jednak fakt, że zarówno organ prowadzący, jak i kurator zauważył problem dopiero 3 dni przed kończącym się zwolnieniem lekarskim. - Sprawa jest kuriozalna — mówi przedstawiciel pokrzywdzonej. -

Sąd II instancji utrzymał w mocy wyrok Sądu Pracy w Ełku z 29 lutego 2016 roku, odnośnie przywrócenia na stanowisko sekretarza gminy Prostki Stanisława Filutowskiego. O sprawie pisaliśmy

—Na ten konkurs w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich czekało wiele samorządów lokalnych i ich mieszkańców – mówi marszałek Gustaw Marek Brzezin. – Ma on na celu poprawę mniejszych jezdni, nieobjętych

Dlaczego Rożyńsk Wielki przyłączył się do akcji? — Na film promujący ogólnopolską akcję Wieś Sercem trafiłam całkiem przypadkowo, organizując jubileusz 545- lecia powstania naszej miejscowości — mówi Emilia Drągowska Prezes