Działy redakcyjne
Najnowsze wiadomości
Copyright MIASTO-GAZETA.PL 2016
MG.plJA SIĘ PYTAM
Archiwa

Opublikowany raport PAN wskazuje, iż naszemu miastu może grozić, zapaść społeczno- gospodarcza. Miasto Suwałki, mimo iż utraciło funkcję miasta wojewódzkiego, pod względem gospodarczym rozwija się prężniej od naszego

W obecnym czasie prezydenci, burmistrzowie, wójtowie wybierani są w tzw. wyborach bezpośrednich. Starostowie i marszałkowie województw wybierani są drogą pośrednią, czyli poprzez głosowanie radnych. Prezydent, burmistrz czy wójt,

 Centralizacja zadań samorządów? W latach ubiegłych samorząd terytorialny obarczany był szeregiem zadań zleconych, za którymi niekoniecznie szły adekwatne środki do realizacji tych zadań. Dziś zmierza to w kierunku odwrotnym,

O tym, że paliwo w Ełku jest drogie, wie niemal każdy kierowca. Różnica cen paliwa kupionego np. w Olecku to oszczędność prawie 30 groszy na litrze. Ceny paliw

Czy Rząd wysłucha krytycznych uwag? Czy liczne kontrowersje dotyczące projektu ustawy Prawo wodne i krytyczne uwagi środowisk żeglarskich i przedsiębiorców wpłyną na [caption id="attachment_12075" align="alignleft" width="209"] Jacek Protas -poseł Platformy

Wielkimi krokami zbliża się nowy rok, a wraz z nim nowe wyzwania i nowe możliwości. Czego życzą swoim gminom radni w 2017 roku? Andrzej Wiszowaty,  przewodniczący Rady Powiatu Ełckiego — Zbliżający się 2017 rok

Coraz częściej mówi się o projekcie wprowadzenia kadencyjności burmistrzów, prezydentów czy wójtów. Ma on zakładać maksymalnie 10 - letni okres sprawowania władzy (dwie 5- letnie kadencje). Przykładowo, prezydent

Co pan sądzi na temat akcji Suwałk i Augustowa zmierzającej do likwidacji inwestycji drogi ekspresowej Ełk — Knyszyn, czyli drogi z Ełku do Białegostoku? [caption id="attachment_9938" align="alignleft" width="103"] Antoni

Adam Dobkowski -Obecnie przygotowywana jest nowelizacja ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, która prawdopodobnie zwiększy uprawnienia kontrolerów i da możliwość bezpośredniej ingerencji w działania samorządów. Nowa ustawa dałaby RIO m.in.