Copyright MIASTO-GAZETA.PL 2016
MG.plJA SIĘ PYTAM
Archiwa

W obecnym czasie prezydenci, burmistrzowie, wójtowie

 Centralizacja zadań samorządów? W latach ubiegłych samorząd

  Czy Rząd wysłucha krytycznych uwag? Czy liczne

Adam Dobkowski -Obecnie przygotowywana jest nowelizacja ustawy

Ja się pytam©- Robert Jurkowski Obowiązująca ustawa

ROBERT KLIMOWICZ RADNY MIEJSKI W Ełku, jako mocne

[caption id="attachment_6047" align="alignleft" width="115"] Michał Tyszkiewicz[/caption] Co