Ja się pytam-Robert Klimowicz

ROBERT KLIMOWICZ RADNY MIEJSKI W Ełku, jako mocne strony wspierania r