Działy redakcyjne
Najnowsze wiadomości
Copyright MIASTO-GAZETA.PL 2016
MG.plJA SIĘ PYTAM (Page 2)
Archiwa

Ja się pytam©- Robert Jurkowski Obowiązująca ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych uchwalona 20 stycznia 2011 roku, normująca odpowiedzialność funkcjonariuszy wobec Skarbu Państwa, jednostek samorządu i innych podmiotów odpowiedzialnych

Jaki Waszym zdaniem kształt powinna mieć polska oświata? Od październikowych wyborów wygranych przez PiS powrócił w Polsce temat dyskusji nad kształtem naszej oświaty. Likwidacja gimnazjów, powrót do czteroletniego liceum, wzmocnienie

 Przywrócenie ośmioletnich szkół podstawowych będzie rewolucją organizacyjną dla samorządów.Mają niecały rok na wprowadzenie zmian. Likwidacja gimnazjów, 8-letnia szkoła powszechna, w której edukacja wczesnoszkolna będzie prowadzona w klasach I–IV, oraz 4-letnie liceum ogólnokształcące

Krzysztof Wiloch Obecnie, zgodnie z ustawą z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wielu pracodawców wlicza do minimalnej płacy przysługujące pracownikowi niemal wszystkie składniki wynagrodzenia, w

ROBERT KLIMOWICZ RADNY MIEJSKI W Ełku, jako mocne strony wspierania rodzin wymienia się funkcjonowanie „Karty Rodziny 3+” oraz „Ełckiej Karty Seniora”. Tymczasem wśród wszystkich rodzin objętych opieką pomocy społecznej istotniejszą

[caption id="attachment_6047" align="alignleft" width="115"] Michał Tyszkiewicz[/caption] Co jakiś czas powraca temat handlu w niedziele i święta. Na razie parlamentarzyści nie uchwalili zakazu pracy w niedzielę, a przecież inne rozwiązania

Co jest ważniejsze: zachowanie przez władze samorządowe równowagi budżetowej  i unikanie zadłużenia, czy też zaspokajanie pilnych potrzeb społecznych? Według jakich kryteriów uznawać daną potrzebę za tak pilną do

Jaki jest Państwa stosunek do tematu likwidacji gimnazjów. Czy jako samorządowcy znający bolączki oświaty, popieracie pomysł powrotu do poprzedniego systemu, czyli do 8 klas podstawówki i później 4

Bogactwem gmin mazurskich są jeziora i linie brzegowe jezior i rzek. W myśl przepisów uchwalonych przez sejmik wojewódzki strefa ochronna wynosi 100 metrów od linii wody. Tak ustalona