Działy redakcyjne
Najnowsze wiadomości
Copyright MIASTO-GAZETA.PL 2016
MG.plWiadomości lokalne (Page 18)
Archiwa

Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 roku prawo pierwokupu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako las, przeznaczonej do zalesienia, a także objętej uproszczonym planem urządzenia lasu będzie przypadało Skarbowi

„Ratownicy życia” - to hasło przewodnie akcji zorganizowanej, już po raz kolejny w naszym mieście, przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, na czele z Bogdanem Cieślukowskim. Jej celem było

Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 19 września został wygaszony mandat radnej Doroty Kruszewskiej z powodu śmierci. Dorota Kruszewska wybrana była do Rady Miasta z okręgu wyborczego

Pieniądze w ramach ZIT bis w MOF Ełk przeznaczone będą m.in. na przebudowę ulic: Suwalskiej, Kolonia w mieście Ełku, drogi dla poprawy funkcjonowania i rozwoju transportu publicznego w

Otwórz  dokument[su_button url="https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://miasto-gazeta.pl/wp-content/uploads/2016/09/10-1.pdf" style="soft" background="#ffffff" size="20" radius="round" icon="icon: external-link" icon_color="#a52525" text_shadow="0px 0px 0px #000000" title="Ważne"][/su_button] [su_document url="http://miasto-gazeta.pl/wp-content/uploads/2016/09/10-1.pdf" height="320"] [/su_document]

W Suwałkach zawrzało Swój niepokój o pominięcie Suwałk przy tej inwestycji wyraziło miasto Suwałki wraz z lokalną społecznością. Na stronie urzędu miejskiego w Suwałkach opublikowane zostało stanowisko (protest) oraz

Jak informuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na terenie całej Polski, od chwili startu programu, czyli od 1 kwietnia, ujawniono 439 przypadków marnotrawienia środków z programu „500+”

„Czesław Nalborski urodził się w Grajewie 22 lutego 1910 r. Jego ojciec Walerian w latach pierwszej wojny światowej włączył się czynnie w działalność niepodległościową. Kierował m.in. na terenie

Dorota Kruszewska odeszła po ciężkiej chorobie, miała 45 lat. Od roku 2014 była radną miejską w klubie Dobro Wspólne. W Szkole Podstawowej nr 4 im. Władysława Szafera w