W dniach 5 – 17 czerwca nastąpi czasowe zamknięcie ulicy Kolonia w Ełku dla ruchu kołowego, na odcinku od skrzyżowania z ulicą Bora Komorowskiego do ronda przy obwodnicy miasta.

Wykonawca inwestycji zapewni możliwość dojazdu i dojścia do przyległych posesji. W przypadku konieczności jego ograniczenia szczegóły zostaną uzgodnione z właścicielami posesji.

Roboty będą prowadzone w ramach realizowanej inwestycji „Przebudowa jezdni głównej ulicy Kolonia (odcinek o długości ok. 1057 m) wraz z budową i przebudową wszystkich skrzyżowań z drogami bocznymi”. Łączna wartość inwestycji to 4,5 mln zł.

Źródło: UM EŁK

Co o tym myślisz?