Obecnie na terenie całej Polski prowadzone są ćwiczenia pod kryptonimem RENEGADE — SAREX 17/1. z udziałem Sił Zbrojnych RP, RCB i KG PSP. Od 6 do 8 czerwca 2017 r. (ewentualnie do 9 czerwca — termin zapasowy) w trybie całodobowym mogą w naszym mieście w ramach ćwiczeń zawyć syreny. Uruchomienie alarmów ma dotyczyć zagrożenia z powietrza.

— Jeżeli dane zagrożenie wystąpi na terenie północno-wschodniej Polski, to zostanie wydane nam polecenie uruchomienia syren alarmowych w mieście — mówi miasto-gazecie.pl Roman Węgrzyn inspektor ds. OC UM Ełku.

Akcją zarządza i steruje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. I to oni wydadzą takie polecenie poprzez wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego w Olsztynie.

— Akurat w przypadku tych ćwiczeń chodzi o niebezpieczny obiekt latający typu samolot jako intruza latającącego, który może pojawić się w przestrzeni powietrznej.

Nie ma jednak pewności czy ten sygnał zostanie nadany. Problem w tym, że nikt nie zna scenariusza tych ćwiczeń i na ewentualność wystąpienia zagrożenia miasto musi być przygotowane. Wszystko będzie zależało do rozwijającej się sytuacji.

— Jeżeli dany obiekt, w związku z tym ćwiczeniami, pojawi się w przestrzeni powietrznej na terenie Polski północno-wschodniej, to taki sygnał będzie emitowany — mówi Roman Węgrzyn, i na taką możliwość powinniśmy być przygotowani.

W związku z powyższym na terenie miasta Ełku, w ramach ćwiczeń, mogą zostać dwukrotnie uruchomione syreny alarmowe (ogłoszenie oraz odwołanie alarmu).
OGŁOSZENIE ALARMU — modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.
ODWOŁANIE ALARMU — ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu/pixaby.com

Co o tym myślisz?