Głosowanie Brytyjczyków za opuszczeniem Unii Europejskiej zostanie negatywnie odebrane przez rynki finansowe. Skutki odczuje Polska, stracą również eksporterzy. Pogorszenie salda obrotów handlu zagranicznego wpłynie niewątpliwie negatywnie na poziom deficytu na rachunku obrotów bieżących w relacji do PKB, na który rynki, zwłaszcza walutowe, zwracają uwagę – przekonuje Krzysztof Wołowicz, główny ekonomista BPS TFI SA. Po  brexicie, do Polski mogłoby wrócić nawet 400 tys. osób.

– To już jest odbierane w znacznym stopniu negatywnie. Widzimy, co się dzieje na rynkach akcji, widzimy również rynek walutowy, który reaguje bardzo nerwowo. Na rynku obligacji także są zmiany, można więc przypuszczać, że ostateczny wynik głosowania pociągnie za sobą znaczące ruchy na rynkach finansowych – podkreśla ekonomista.

Przy brexicie złotówka będzie słabnąć. Obecnie kształtuje się na poziomie 3,87 wobec dolara, jednak po niekorzystnym wyniku referendum może przekroczyć 4 zł. Droższy jest także frank szwajcarski. Rośnie rentowność polskich obligacji, to z kolei oznacza wyższe koszty obsługi długu i coraz większy deficyt. Stracą też eksporterzy.

– Mogłoby nam grozić pogorszenie salda obrotów handlu zagranicznego, co niewątpliwie wpłynęłoby negatywnie na tak istotny wskaźnik, jak poziom deficytu na rachunku obrotów bieżących w relacji do PKB, na który rynki, zwłaszcza walutowe, zwracają uwagę. Z tego tytułu mógłby być długoterminowy trend na osłabienie złotego – analizuje Wołowicz.

Wielka Brytania jest ważnym rynkiem dla polskich eksporterów. Więcej towarów wysyłamy tylko do Niemiec. W ubiegłym roku wartość wyeksportowanych towarów na Wyspy wyniosła 11 mld euro. Szacunki Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej wskazywały, że w tym roku wartość eksportu mogłaby dojść do poziomu 12 mld euro. Eksperci Euler Hermes oceniają, że po brexicie straty na eksporcie produktów rolno-spożywczych mogą sięgnąć 100 mln euro rocznie.

– W wyniku brexitu również część emigrantów wróci do Polski, szacuje się, że ok. 400 tys. osób. Pociągnie to za sobą rozliczne konsekwencje, choćby spadek transferów środków zagranicznych na rynek polski od emigrantów, zmieni się też sytuacji na rynku pracy. Pojawienie się w krótkim czasie około 400 tys. osób rzeczywiście zmieni rynek pracy – ocenia główny ekonomista BPS TFI SA.

Obecnie w Wielkiej Brytanii żyje ok. 700 tys. Polaków, z czego ponad 80 proc. ma tam pracę. Jeśli do Polski wróci choćby połowa z nich, mimo powstających nowych miejsc pracy bezrobocie może wzrosnąć.

– Opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej może wywołać wątpliwości co do trwałości Unii. Może to w konsekwencji pogorszyć też sytuację Polski, być może kraje Europy Zachodniej będą myślały o mniejszej Unii, która ominie peryferie, czyli Europę Środkową. Dlatego Polsce mogą grozić negatywne konsekwencje z tym związane – zaznacza Krzysztof Wołowicz.

©newseria

W referendum 51,89 proc. Brytyjczyków opowiedziało się za Brexitem, zaś 48,11 proc. było za pozostaniem kraju w Unii Europejskiej.

Frekwencja w głosowaniu wyniosła 72,2 proc. Po ogłoszeniu wyników referendum funt zanotował drastyczny spadek i jest najtańszy od 30 lat.(INTERNET)

Ta strona ogranicza spam. Komentarze, które zawierają nazwiska osób prywatnych (RODO), czy też odwołujące się do życia prywatnego (i obraźliwe) jakichkolwiek osób, będą usuwane.