Strona główna » Lokalne » Złóż wniosek. Dofinansowanie na usunięcie azbestu
Lokalne

Złóż wniosek. Dofinansowanie na usunięcie azbestu

Trwa nabór wniosków na dofinansowanie z zakresu usuwania azbestu na terenie miasta. Wnioski można składać do 26 lipca 2019 r.

Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” w Ełku zachęca do składania wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Ełku.
Realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
W ramach programu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji ok. 75%. Prace związane z demontażem i załadunkiem planowane są do wykonania w maju i czerwcu 2020 r.
O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.: osoby fizyczne, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, kościoły i związki wyznaniowe, spółki prawa cywilnego i handlowego.

Uwaga!
Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z m.in.: zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, demontażem lub wymianą elementów konstrukcyjnych dachu, lub ściany, demontażem elementów izolacyjnych dachów, lub ściany.

Termin składania wniosków o demontaż i załadunek azbestu w 2020 r. – do 26 lipca 2019 r. Wnioski przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4. Szczegółowe informacje oraz komplet dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o dofinansowanie można pobrać ze stron: http://elk-ekomazury.bip-wm.pl/public/?id=87845 oraz http://www.czystyelk.pl/usuwanie-azbestu.
Dodatkowe informacje dostępne w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku.

Tags

OSTATNIO KOMENTOWANE