Ten ważny dokument ma wskazać kierunki rozwoju oświaty w Ełku i powiecie ełckim. Wśród prelegentów podsumowujących pracę nad dokumentem znaleźli się m.in. eksperci z Centrum Edukacji Obywatelskiej, dyrektorzy ełckich szkół, a także młodzież biorąca udział w przygotowaniu dokumentu.

Konferencję podsumowującą działania poprzedziły spotkania środowiskowe, analiza oczekiwań społecznych oraz konferencje. To właśnie dzięki nim wypracowano główne kierunki i obszary polityki oświatowej samorządu terytorialnego na kolejne lata. Dokument przede wszystkim będzie kładł nacisk na współpracę z przedsiębiorcami oraz instytucjami wspomagającymi szkolnictwo zawodowe w obszarze odbywania praktyk w ramach dualizmu zawodowego, staży zawodowych, nauki kompetencji potrzebnych do elastycznego funkcjonowania na rynku pracy oraz stałego podnoszenia swoich umiejętności z wykorzystaniem innowacyjnych technik w pracy zawodowej. Ważną częścią polityki oświatowej w najbliższych latach będzie również przygotowanie uczniów do skutecznego porozumiewania się językiem obcym oraz swobodnego korzystania z technologii komputerowej i informatycznej, a także kształtowanie postaw obywatelskich, społecznych, patriotycznych i przedsiębiorczości wśród młodzieży.
Ponadto zostanie położony nacisk na organizację bazy oświatowej z uwzględnieniem danych i prognoz demograficznych ludności powiatu ełckiego; podniesienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
Końcowym efektem działań nad opracowaniem Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego na lata 2016-2023 będzie podjęcie stosownych uchwał przez Radę Powiatu Ełckiego oraz Radę Miasta Ełku, które nastąpi na grudniowych sesjach.

Co o tym myślisz?