Policjanci zabezpieczali miejsce znalezienia niewybuchu w lesie nieopodal Nowej Wsi Ełckiej. Policjant z ełckiej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego potwierdził, że jest to pocisk z zapalnikiem, najprawdopodobniej pochodzący z II wojny światowej.

Wczoraj (05.10.2017 r.) policjanci zostali poinformowani o kolejnym niewybuchu znalezionym w okolicy Nowej Wsi Ełckiej. Pocisk wystawał z ziemi w lesie. Na miejscu policjant z grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego potwierdził, że jest to pocisk artyleryjski z zapalnikiem. Policjanci zabezpieczyli miejsce jego odnalezienia. Sprawdzono także okoliczny teren. Przedmiot ten najprawdopodobniej pochodzi z okresu II wojny światowej. Policjanci powiadomili o pocisku saperów z jednostki wojskowej.

Funkcjonariusze przypominają, że w przypadku znalezienia niewypałów, niewybuchów należy przede wszystkim powiadomić o tym policję, wskazując dokładne miejsce ich położenia. Co więcej, takie miejsce należałoby oznaczyć do czasu przyjazdu patrolu. Kategorycznie zabrania się przemieszczania, przenoszenia tego typu rzeczy przez osoby nieuprawnione.

St.sierż. Agata Kulikowska de Nałęcz
Oficer Prasowy

Co o tym myślisz?