Connect with us

Kraj/ świat

Gowin: spółki Skarbu Państwa będą więcej inwestować w badania i rozwój

miasto-gazeta.pl

Publikacja

/

Doprowadzimy do wyraźnego wzrostu wydatków na badania po stronie dużych spółek Skarbu Państwa, które do tej pory nie były zbytnio zainteresowane rozwojem badań i czerpaniem z dorobku polskiej nauki – mówi PAP wicepremier, minister nauki Jarosław Gowin.

„Środki na badania i rozwój dzięki funduszom unijnym są naprawdę bardzo duże, a zdecydowanie wzrosły w poprzednich latach, ale oczywiście daleko nam do standardów europejskich. Poprzedni rząd zobowiązał się do tego, że Polska do roku 2020 będzie przeznaczała na badania i rozwój 1,7 proc. PKB. Niestety nasze pierwsze szacunki nie są optymistyczne. Dzisiaj wydajemy 0,94 proc. PKB na badania i rozwój, co oznacza, że gdybyśmy chcieli do 2020 r. dojść do pułapu 1,7 proc. PKB, to co roku trzeba byłoby przeznaczać na B+R dodatkowe ponad 2 mld zł. To wydaje się bardzo trudne do wykonania, nawet przy wykorzystaniu funduszy unijnych” – powiedział Gowin.

„Natomiast na pewno – i to mogę powiedzieć z pełnym przekonaniem – doprowadzimy do wyraźnego wzrostu środków na badania po stronie gospodarczej. A mówiąc ściśle po stronie dużych spółek Skarbu Państwa” – zadeklarował.

Według niego „obecnie przemysł prawie w ogóle nie współpracuje z polskimi instytutami badawczymi”. „Dzieje się tak dlatego, że duża część przemysłu jest w rękach zagranicznych, a koncerny zagraniczne mają swoje jednostki badawcze w krajach macierzystych i na ogół nie współpracują w ogóle z polskimi uczonymi” – wskazał Gowin.

Z kolei – jak mówił – polski sektor gospodarki prywatnej ma jeszcze zbyt mały potencjał, by na dużą skalę korzystać z dorobku instytutów badawczych. „Chociaż są już pierwsze jaskółki. Jako krakus mogę z satysfakcją powiedzieć, że do takich czołowych prywatnych firm należą małopolskie firmy takie jak Maspex czy, zwłaszcza, oświęcimski Synthos, który stworzył u siebie jednostkę badawczą i przeznaczył w ciągu kilku lat 0,5 mld zł na badania, co jest naprawdę poważną kwotą. Co najważniejsze, po kilku latach ma już pierwsze wdrożenia” – dodał wicepremier, minister nauki.

Zarazem – jak podkreślił – „do tej pory kompletnie niezaineresowane rozwojem badań i czerpaniem z dorobku polskiej nauki były te firmy, koncerny, po których powinniśmy się spodziewać najwięcej, czyli duże spółki Skarbu Państwa”. „Jedynym wyjątkiem jest dotąd KGHM” – zaznaczył.

„Natomiast teraz minister skarbu będzie konsekwentnie wymagał od zarządów spółek Skarbu Państwa przede wszystkim inwestowania w badania i rozwój, a nie wydawania pieniędzy. Z jednej strony będziemy bowiem chcieli, by proces industrializacji był w jak największym stopniu oparty o zasługi polskiej nauki. Ale z drugiej strony był też otwarty, bo nie może być tak, że nauka przejada pieniądze, nie dając odpowiednich efektów wdrożeniowych. Na pewno będziemy się starali weryfikować efekty inwestycji w badania. A inwestycje będą bardzo duże. Myślę, że największy potencjał pod tym względem ma przemysł obronny. Ale także i w innych obszarach gospodarki tych środków na badania i rozwój będzie bardzo dużo” – konkludował wicepremier, minister nauki.

PAP – NwP/son/ lt/ hgt/


 

Czytaj więcej
Reklama
komentuj

Zostaw odpowiedź

Kraj/ świat

Sygnaliści w UE będą bezpieczni. Uzgodniono nowe zasady ich ochrony

miasto-gazeta.pl

Publikacja

/

© European Union 2019 - Source : EP/Jean-Christophe VERHAEGEN

Negocjatorzy z UE osiągnęli porozumienie w sprawie zasad ochrony sygnalistów, którzy zgłaszają przypadki łamania unijnego prawa. Wprowadzone zostaną też bezpieczne mechanizmy zgłaszania naruszeń i ochrony informatorów przed działaniami odwetowymi.

W poniedziałek negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli tymczasowe porozumienie w sprawie pierwszych ogólnounijnych przepisów dotyczących ochrony sygnalistów, czyli osób zgłaszających przypadki naruszeń prawa UE w wielu dziedzinach, w tym m.in. w zakresie oszustw podatkowych, prania pieniędzy, zamówień publicznych, produktów i bezpieczeństwa transportu, ochrony środowiska, zdrowia publicznego, ochrony konsumentów, czy ochrony danych.

Bezpieczne kanały raportowania

Aby zagwarantować, że potencjalni informatorzy pozostaną bezpieczni, a ujawnione informacje pozostaną poufne, nowe przepisy umożliwiają im dostarczanie informacji o naruszeniach przy użyciu wewnętrznych i zewnętrznych kanałów raportowania. W zależności od okoliczności osoby zgłaszające przypadki naruszenia będą mogły zdecydować, czy najpierw zgłosić sprawę wewnętrznie zainteresowanemu podmiotowi prawnemu lub bezpośrednio właściwym organom krajowym, a także odpowiednim instytucjom, organom, urzędom i agencjom UE.

W przypadkach, w których nie podjęto odpowiednich działań w odpowiedzi na wstępne zgłoszenie sygnalisty lub jeśli uznano, że istnieje bezpośrednie zagrożenie dla interesu publicznego lub ryzyka odwetu, osoba zgłaszająca nadal będzie chroniona, jeśli zdecyduje się ujawnić informacje publicznie.

Zabezpieczenia przed odwetem

Uzgodniony tekst wyraźnie zabrania represji i wprowadza ochronę dla informatorów przed działaniami odwetowymi, w tym m.in. przed zastraszaniem, degradacją, czy zawieszeniem. Chronione będą również osoby pomagające informatorom, w tym moderatorzy, koledzy, krewni i dziennikarze śledczy.

Zgodnie z dokumentem państwa członkowskie mają dostarczać sygnalistom bezpłatnych porad, wsparcia prawnego, finansowego i psychologicznego, a także kompleksowej i rzetelnej informacji na temat kanałów zgłaszania naruszeń i procedur alternatywnych.

Wstępne porozumienie musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez Parlament Europejski i Radę.

Ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa w UE jest obecnie fragmentaryczna i niejednolita. W większości państw UE przyznana ochrona jest jedynie częściowa i odnosi się wyłącznie do konkretnych sektorów lub kategorii pracowników.

mp/kurier pap.pl

Czytaj więcej

Kraj/ świat

Tak prezentuje się Rail Baltica: linia Warszawa – Białystok

miasto-gazeta.pl

Publikacja

/

Fot. PKP PLK

Od 10 marca podróżni skorzystają z nowych peronów, a pociągi pojadą nowym torem i po 300-metrowym moście na Bugu między Sadownem a Czyżewem (linia Warszawa – Białystok). Bezpieczeństwo zwiększą nowe urządzenia sterowania.

Fot. PKP PLK

Od 10 marca podróżni na odcinku Sadowne – Czyżew skorzystają z pierwszych efektów inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych. Lepsze podróże zapewnią przebudowane perony na stacjach Sadowne i Małkinia oraz przystankach Prostyń, Zaręby Kościelne, Kietlanka i Szulborze Wielkie. Na podwyższonych peronach ustawiono nowe wiaty i ławki, zamontowano oświetlenie, tablice informacyjne oraz nagłośnienie. Wszystkie perony zostały dostosowane do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. W Małkini nowe przejście podziemne zastąpi starą kładkę. Jest już gotowa konstrukcja pod dwoma torami. W marcu roboty przeniosą się na drugą stronę stacji.

Nowym torem i po nowym moście kolejowym na Bugu

Nowy most na Bugu jest największym i najciekawszym obiektem na odcinku Sadowne – Czyżew. Inwestycja likwiduje tzw. wąskie gardło — jednotorową przeprawę przez rzekę. Nowy most ma 300 m i składa się z pięciu 60-metrowych przęseł o wysokości 12 m. Most waży 3000 ton. Jeszcze w marcu rozpocznie się rozbiórka starego obiektu, a w jego miejscu powstanie nowa konstrukcja. Nowe mosty na Bugu umożliwią przejazdy większej liczby pociągów pasażerskich. Zapewnione będzie sprawne kursowanie cięższych niż dotychczas składów towarowych. Na modernizowanym odcinku wybudowane zostały także nowe mosty nad rzeką Bojewką i Nową Treblinką.

Linia Warszawa – Białystok

Na 35 km odcinku ułożono nowe tory i sieć trakcyjną. Zamontowano ponad 40 nowych rozjazdów, wyposażonych w system elektrycznego ogrzewania, zapewniający sprawne kursowanie składów w warunkach zimowych. Na stacji w Małkini wybudowane zostało nowe lokalne centrum sterowania. Nowoczesne urządzenia i systemy zwiększają poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym. Po zakończeniu wszystkich prac i uzyskaniu wymaganych zgód administracyjnych na odcinku Sadowne – Czyżew pociągi pasażerskie pojadą 160 km/h a towarowe do 120 km/h. Sadowne – Czyżew, to kolejny modernizowany odcinek linii z Warszawy do Białegostoku, a wartość prac na nim to 569 mln zł netto. W marcu roboty przeniosą się na drugi tor. Zakończenie robót zaplanowano w II kwartale 2020 r.

Szybsze i wygodniejsze podróże na trasie Warszawa – Białystok

Kompleksowa modernizacja linii Rail Baltica zapewni sprawne podróże z Warszawy do Białegostoku. Pociągi pojadą szybciej – pasażerskie z prędkością do 160 km/h a składy z towarami do 120 km/h. Podróż pomiędzy Warszawą i Białymstokiem skróci się do ok. dwóch godzin. Klienci kolei wsiądą do pociągów z nowych, komfortowych peronów.

Prace na odcinku Sadowne – Czyżew są realizowane w ramach projektu: „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne” i finansowane z unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (CEF).

Źródło:www.rynek-kolejowy.pl

Czytaj więcej

Kraj/ świat

Ile mogą zarobić członkowie komisji wyborczych?

miasto-gazeta.pl

Publikacja

/

Budynek im. Paula Henriego Spaaka, w którym mieści się m.in. sala obrad plenarnych Parlamentu Europejskiego w Brukseli, sale posiedzeń komisji i biura posłów/ Matthias v.d. Elbe

Ile zarobią członkowie komisji wyborczych w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego, komu należności wypłaca wójt, jak dokumentować związaną z wyborami nieobecność w pracy? — tłumaczy Państwowa Komisja Wyborcza.

Członkom okręgowych i rejonowych komisji wyborczych za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji oraz członkom obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania i ustaleniem wyników głosowania przysługują zryczałtowane diety:

– członkom okręgowych komisji wyborczych jest to 1 100 zł;

– członkom rejonowych komisji wyborczych – 600 zł;

–  przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych – 500 zł;

– zastępcom przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 400 zł;

– członkom obwodowych komisji wyborczych – 350 zł.

Należności te wypłacają: członkom okręgowych i rejonowych komisji wyborczych — dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego; członkom obwodowych komisji wyborczych — właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) albo konsul (jeśli obwód utworzony był za granicą).

Wynagrodzenia wypłacane są po przyjęciu protokołów głosowania w obwodach przez właściwą komisję wyborczą wyższego stopnia. Podstawą wypłaty i ustalenia wysokości zryczałtowanej diety jest pisemne potwierdzenie udziału w czynnościach, wystawione przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji. Zryczałtowana dieta nie przysługuje, jeżeli członek komisji wyborczej w ogóle nie uczestniczył w czynnościach komisji.

Jeżeli z kolei członek okręgowej lub rejonowej komisji wyborczej nie uczestniczył w posiedzeniu, lub posiedzeniach danej komisji, wysokość zryczałtowanej diety jest obniżana proporcjonalnie do liczby odbytych posiedzeń komisji. Wysokość takiej diety oblicza się przez podzielenie kwoty przez liczbę wszystkich odbytych przez komisję posiedzeń, a następnie mnoży się otrzymany iloraz przez liczbę posiedzeń komisji, w których dany członek komisji uczestniczył.

Jeśli członkowie obwodowych komisji wyborczych zamierzają w związku z pracą w komisji skorzystać ze zwolnienia od pracy, zobowiązani są co najmniej na trzy dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, a następnie, nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy, dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność wykonywaniem zadań w komisji.

Takie zaświadczenie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład danej komisji; wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy; przyczynę i czas nieobecności w pracy. Zaświadczenie opatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej podpisuje przewodniczący danej komisji wyborczej, a dla przewodniczącego komisji — jego zastępca.

Członkom komisji, w związku z wykonywaniem zadań w kraju, przysługują też diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów. Dla członków komisji jest to półtorej diety ustalonej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, czyli 45 zł.

Członkom obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą przysługuje półtorej diety zagranicznej określonej w rozporządzeniu. Kwota diety zależy od kraju delegowania i określa ją załącznik do rozporządzenia. Dieta ta nie przysługuje członkom obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania i ustaleniem wyników głosowania.

Członkom komisji, w związku z wykonywaniem zadań, przysługuje też zwrot kosztów przejazdów lub dojazdu środkami komunikacji publicznej.

W uzasadnionych przypadkach, związanych w szczególności z brakiem możliwości przejazdu lub dojazdu środkami komunikacji publicznej, członkom komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu zbiorowego lub — za zgodą przewodniczącego komisji — własnym samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.

 

Czytaj więcej

komentowane

Piszą dla Was

Adam Sobolewski

Adam Sobolewski

Renata Szymaszko

Renata Szymaszko

Agnieszka Czarnecka

Agnieszka Czarnecka

Poza prawem

czytane