Copyright MIASTO-GAZETA.PL 2016
MG.plNasze gminyKolejna inwestycja Starostwa Powiatu Ełckiego zakończona

Kolejna inwestycja Starostwa Powiatu Ełckiego zakończona

W powiecie ełckim została zakończona inwestycja drogowa z dofinansowaniem środków PROW na lata 2014 – 2020. O środki na budowę dróg na terenie gminy Stare Juchy aplikował powiat ełcki (Starostwo Powiatowe w Ełku).

Na terenie gminy Stare Juchy w powiecie ełckim zakończono realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej od km 13+980,5 do km 18+485,0”. Przebudowano odcinek drogi powiatowej na długości ok. 4,5 km o wartości robót ponad 1,5 mln złotych.

 

foto: PRD EŁK

W ramach przebudowy na poszerzonej jezdni wykonano nową nawierzchnię bitumiczną, poprawiono parametry skrzyżowań, wybudowano zatoki autobusowe, chodniki, zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne, usprawniono odwodnienie poprzez renowację rowów odwadniających i przebudowę przepustów pod drogą, wyregulowano pobocza oraz wyposażono w urządzenia bezpieczeństwa ruchu tj. bariery ochronne sztywne i bariery ochronne sprężyste. Ustawiono nowe znaki pionowego i pomalowano oznakowanie poziome.

 

Na realizację tej operacji przeznaczono środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 63,63% i z budżetu powiatu ełckiego w wysokości 36,37% wartości całego zadania.

 

Celem tej operacji była poprawa warunków komunikacyjnych poprzez poszerzenie do 5,50 m jezdni drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Liski – Bałamutowo a w szczególności mieszkańcom miejscowości Liski, Jeziorowskie i Bałamutowo oraz usprawnienie połączenia drogowego powiatu ełckiego z powiatem giżyckim.
Wykonawcą robót inwestycyjnych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Ełku Spółka z o.o. Nadzór nad realizacją całej operacji sprawował Powiatowy Zarząd Dróg w Ełku.

 

Pisaliśmy o tym

Gmina Ełk bez pieniędzy na drogi? Powiat Ełcki w czubie

źródło: powiat.elk.pl

Podziel się
Co o tym myślisz?
  • Czy to prawda że gmina ogłosiła przetarg na codzienną dostawę frytek dla carowej.

    4 sierpnia 2017

Komentarze