Na terenie gminy Stare Juchy w powiecie ełckim rozpoczęła się realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N Pietrasze – Woszczele na odcinku Liski – Bałamutowo od km 13+980,5 do km 18+485.

Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej o długości ok. 4,5 km. Celem jest poprawa warunków komunikacyjnych m.in. poprzez poszerzenie do 5,50 m nawierzchni bitumicznej, wybudowanie zatok autobusowych i chodników oraz zjazdów do gospodarstw i na drogi boczne, renowację rowów odwadniających i przebudowę przepustów pod drogą, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Łączna wartość projektu to ponad 1,5 mln złotych. Zakończenie robót inwestycyjnych przewidziano na koniec czerwca 2017 roku.

Przebudowa wpłynie na usprawnienie połączenia drogowego łączącego Liski, Jeziorowskie i Bałamutowo, wzrost rozwoju gospodarczego oraz dostępność miejsc atrakcyjnych turystycznie i wypoczynkowo na terenie tych miejscowości. Droga ta stanowi również jeden z ważniejszych układów komunikacyjnych łączących powiat ełcki z powiatem giżyckim.
Projekt finansowany jest ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 63,63% wartości zadania, pozostałą część (36,37%) stanowią środki własne powiatu ełckiego.

Jeden komentarz w: Kolejna przebudowa drogi powiatowej

  1. mieszkaniec

    Kwiecień 6th, 2017

    Jusiaki módlcie się żeby pan Franczuk nie odszedł bo będzie u was koniec świata,

    Odpowiedz

Co o tym myślisz?