WIADOMOŚCI LOKALNE

Kolejna transza unijnych pieniędzy „idzie” do Ełku i gminy Ełk

Niemal 16 mln zł zainwestuje gmina Ełk i miasto Ełk (gmina wiejska + miejska) w poprawę warunków komunikacyjnych, modernizację dróg, nowego oświetlenia i wiat przystankowych.

W poniedziałek (31 lipca) marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisał kilkanaście umów na dofinansowanie projektów wartych od kilkuset tys. do 10 mln zł. Pieniądze przeznaczone będą na kulturę i dziedzictwo, efektywność energetyczną oraz rewitalizację.

POPRAWA KOMUNIKACJI  PUBLICZNEJ

Gmina Ełk na projekt Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Ełk otrzyma 4 709 454,22 zł dofinansowania. Wartość całkowita projektu wyniesie 6 379 566,75 zł.
W ramach projektu ma być poprawiona infrastruktura drogowa transportu publicznego (komunikacja publiczna MZK) poprzez kompleksowy rozwój transportu publicznego na linii komunikacji miejskiej nr 3, 5 oraz 8 w gminie Ełk. Dodatkowo ma ona być dostosowana do potrzeb komunikacyjnych mieszkańców (pasażerów) gminy Ełk.

Zakres projektu obejmuje:
— przebudowę drogi gminnej Barany — Nowa Wieś Ełcka
— budowę chodnika w miejscowości Barany do granicy miasta Ełk
— przebudowę drogi gminnej w zakresie budowy chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Barany
— przebudowę dróg gminnych Ełk — Szeligi Buczki, (oświetlenie typu LED ciągu pieszo-jezdnego oraz parkingu)
— przebudowę drogi gminnej nr 177035N w zakresie budowy zatoki autobusowej w miejscowości Lega
— przebudowę nawierzchni pętli autobusowej w miejscowości Chełchy — przebudowę nawierzchni pętli autobusowej w miejscowości Sędki
— przebudowę drogi gminnej nr 177035N w zakresie budowy zatoki autobusowej w m. Sędki — wymianę wiat przystankowych na trasie linii komunikacyjnej nr 3, 5 i 8.

 

FOTO: Biuro Prasowe URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Na zdjęciu Magdalena Fuk – z-ca wójta gminy Ełk

Miasto Ełk Na realizację projektu Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – I etap miasto Ełk otrzyma 7 903 064,05 PLN dofinansowania. Całkowita wartość projektu wynosi 9 398 127,85 PLN.

Projekt obejmuje trzy przedsięwzięcia zlokalizowane na trasie linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5:

— budowę ul. Bora Komorowskiego (na odcinku od ul. Piwnika Ponurego do skrzyżowania z ul. Kolonia z wyłączeniem skrzyżowania), w tym budowę jezdni oraz wlotów ulic bocznych, ciągów pieszych, drogi dla rowerów, zjazdów na osiedle oraz do przyległych posesji, zatok postojowych dla samochodów osobowych, pętli autobusowej, zagospodarowanie terenów zielonych, budowa kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego.
— przebudowę istniejących przystanków komunikacji miejskiej linii nr 3 i 5: wymiana na nowe 30 wiat przystankowych (14 wiat z kamerami monitoringu oraz przyciskiem bezpieczeństwa alarmowego SOS), budowa zatoki autobusowej w miejscu istniejącego parkingu oraz przebudowa chodnika w zakresie wydzielenia na jego szerokości ścieżki rowerowej na ul. A. Krajowej
— przebudowę pętli autobusowej przy ul. Suwalskiej
— modernizację oświetlenia ulicznego: ul. Sikorskiego: demontaż całej linii oświetleniowej i wybudowanie nowej linii oświetleniowej kablowej z nowymi słupami i oprawami LED, dodatkowo zostaną wybudowane słupy z oprawami LED w celu doświetlenia przejść dla pieszych; ul. A. Krajowej: wymiana wsporników i opraw na LED w istniejących słupach oświetleniowych; ul. A. Krajowej (dodatkowo od ul. Orzeszkowej do ul. Dąbrowskiego — wzdłuż ścieżki rowerowej): budowa nowej linii oświetleniowej z oprawami LED; ul. Suwalska oraz ul. Przemysłowa: wymiana opraw oświetleniowych na oprawy typu LED.

Projekt realizowany będzie w ramach ZIT bis.

 

PLAŻA I ŚCIEŻKI ROWEROWE

Miasto Ełk: W ramach Osi Priorytetowej VI: Kultura i dziedzictwo miasto Ełk na poddziałanie „Efektywne wykorzystanie zasobów” otrzyma dofinansowanie w kwocie 3 330 525,54  zł na realizację projektu pt. Zagospodarowanie brzegu jeziora Ełckiego na cyplu dla rozwoju turystyki i rekreacji w Ełku – etap II. Całkowita wartość projektu wyniesie 4 910 856,29 zł.

Projekt realizowany będzie na obszarze (4,5 ha) położonym nad Jeziorem Ełckim (plaża na Barankach). Jeszcze w tym roku ma rozpocząć się I etap tego zamierzenia.

W ramach II etapu przewiduje się m.in.:

— budowę zespołu szatniowo-sanitarnego wraz z ogólnodostępnym tarasem widokowym
— budowę terenu przeznaczonego pod cele campingowe — caravaning (10 miejsc) wraz z dojazdem, budowę ciągów pieszych
— pomostu do cumowania z podczyszczeniem dna w obszarze jego basenu oraz pomostów pływających, deszczochronu w formie zadaszonej altany parkowej o konstrukcji drewnianej
— parkingu oraz dojazdu do niego przy ul. Św. Franciszka (85 miejsc postojowych)
— 2 parkingów rowerowych wzdłuż istniejącej promenady
— dojazdu do slipowania, budowę małej architektury (kosze, ławki), murki-siedziska

Za kwotę 7 176 886,42 zł ma nastąpić „Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku”. Kwota dofinansowania tego projektu wyniesie 4 456 131,72 zł.

Zadania przewidziane w projekcie to:

— przebudowa istniejących ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz ze ścieżką rowerową w obrębie plaży miejskiej w Ełku o łącznej długości 1358,47 m|
— rozbiórka i przebudowa łącznika rowerowego
— budowa kładki na rzece Ełk z wykonaniem ścieżki rowerowej o długości 24,60 m
— przebudowa ścieżki rowerowej sąsiadującej z ul. Parkową o długości 350 m.

W ramach inwestycji zostanie przebudowanych 1,73 km ścieżek rowerowych w Ełku. Zostaną utworzone także dwa miejsca odpoczynku rowerzysty wyposażone w ławeczki, stojaki na rowery wraz z samoobsługową stacją naprawy rowerów.

Opracowano na podstawie informacji z  Urzędu  Marszałkowskiego w Olsztynie[fruitful_sep]

9 komentarzy

9 Comments

 1. gość

  18 marca 2018 at 18:09

  pani f znowu przywłaszczyła cudzą pracę? czy to prawda, że lubi to robić? chodzą takie słuchy….

 2. M. W.

  17 marca 2018 at 16:13

  Osewski śpi a fukowa w wielkim świecie.

 3. Galeria.

  4 sierpnia 2017 at 08:50

  Niedawno w kolejce w KFC stały trzy osoby z wiadrami ocynkowanymi. Kiedy zapytaliśmy obsługę o co tu chodzi .Odparli , To nic dziwnego , głodna Carowa z Gminy wysłała swoich pracowników po frytki.

 4. aj tam marudzisz

  31 lipca 2017 at 20:52

  może w parkach będzie praca 😉

 5. Absolwent

  31 lipca 2017 at 20:41

  A co z praca dla młodych i nie tylko!?>

  • po szkole ;-)

   31 lipca 2017 at 20:52

   może w parkach będzie praca 😉

  • Czesław

   1 sierpnia 2017 at 09:15

   Pracy jest mnóstwo tylko nie ma chętnych skoro juz ukraińcow przyjezdza tylu…

   • Jean

    2 sierpnia 2017 at 08:27

    Praca jest, ale płaca to powinna wzrosnąć. Jeżeli Ukraincy zaczynają narzekać na wynagrodzenie to co ma powiedzieć rodak 🙂

 6. J23

  31 lipca 2017 at 18:23

  Inwestycje cieszą, szczególnie te w infrastrukturę 🙂

zostaw odpowiedź

To Top