Konferencja „Autyzm po diagnozie” za nami

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem „Impuls” powstało w 2013 roku z inicjatywy rodziców. Postawili oni sobie za cel usprawnienie i rozwinięcie systemu wsparcia dla osób ze spektrum autyzmu. Ich misją jest wszechstronna pomoc dzieciom, ich rodzinom oraz stworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci, prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, społecznej i zawodowej.

Publikacja Grudzień 04, 2017, 5:21 pm
6 mins

Konferencja „Autyzm po diagnozie” jest drugą organizowaną przez Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem „Impuls”, Joannę Ciszewską, terapeutkę integracji sensorycznej wraz z Prezydentem Miasta Tomaszem Andrukiewiczem i tak jak poprzednio odbyła się w ramach Europejskiego Tygodnia Autyzmu.

Czym jest autyzm ? Autyzm to całościowe zaburzenie rozwoju, u którego podstaw leży nieprawidłowa praca mózgu. W poszczególnych postaciach może wystąpić różny poziom nasilenia i rozległość objawów, niemniej jednak musi być spełniona triada zaburzeń: nieprawidłowy rozwój społeczny, brak rozwoju mowy lub nieprawidłowy przebieg jej rozwoju oraz sztywne wzorce zachowań. Problem autyzmu występującego u dzieci staje się coraz bardziej powszechny. Ostatnie statystyki mówią, że zaburzenie rozwoju dzieci z tzw. spektrum autyzmu jest diagnozowane raz na 100 dzieci, co sprawia, że zaburzenie to, staje się poważnym problemem społecznym. Problem ten będzie narastał i zmieniał swą postać wraz z dorastaniem osób dotkniętych tym zaburzeniem.

Konferencję otworzyła pani Joanna Bednarczyk Prezes Stowarzyszenia, pani Joanna Ciszewska Ambasador Stowarzyszenia, oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej oraz Ambasador Stowarzyszenia Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz.

Pierwszy wykład przedstawiła dr hab. nauk medycznych Jolanta Wasilewska, alergolog, specjalista chorób dzieci, naprotechnolog, psychodietetyk oraz specjalista zaburzeń snu, na temat leczenia biomedycznego. Teoria, że autyzm jest wywoływany przez wpływ mikroorganizmów pasożytniczych oraz opioidy mleka i pszenicy nie pozostaje w sprzeczności z wynikami badań biomedycznych i biologicznych w zakresie autyzmu, oraz odkryć w zakresie neuroanatomii, które potwierdzają występowanie nietypowych zmian w badaniu EEG u dzieci z autyzmem, jak również zmian w strukturze mózgu. Bez wprowadzenia interwencji żywieniowej może dojść do opóźnienia umysłowego.

Drugi wykład to przedstawienie metody niekonwencjonalnej terapii dziecka. Chodzi tu o metodę muzykoterapii dogłębno komórkową, którą zaprezentowała mgr Katarzyna Łatacz, oligofrenopedagog, muzykoterapeuta dogłębno komórkowy. Jest to metoda wykorzystująca naturalną falę dźwiękową. Jest nowo odkrytą skuteczną metodą zwalczania nawet najcięższych chorób. Opiera się na kilkunastu technikach opracowanych przez dr Barbarę Angel (Romanowską), które powstały m.in. na podstawie badań nad dźwiękiem, przeprowadzonym w USA i Francji. Badania naukowe wykonane w Lambdoma Institute przez dr Barbarę Hero udowodniły, że organy wewnętrzne człowieka, jak również przewodzące energię kanały czy centra energii, posiadają swoje własne określone częstotliwości zdrowia (balansu) i wystarczy być do nich dostrojonym, by być zdrowym. Brak harmonii (dostrojenia) oznacza chorobę. Natomiast badanie Fabiena Mamana wykonane w 1981 roku na Uniwersytecie w Paryżu ukazuje komórkę nowotworową HeLa, która z racji swej słabości ulega rozpadowi podczas poddaniu jej działaniu dźwięków skali C-dur. Pęka z powodu NIEUMIEJĘTNOŚCI DOSTROJENIA SIĘ do odpowiednich częstotliwości, przy czym komórki zdrowe pozostają nienaruszone, a wręcz dodatkowo odżywione. To samo tyczy się osób ze spektrum autyzmu. Okazuje się, że fale dźwiękowe mają pozytywny wpływ na organizm tych osób. Pani Katarzyna zaprezentowała kamertony, dzięki którym dostraja się organizm oraz przedstawiła efekty swojej pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

Kolejny wykład to przedstawienie powiązań między zaburzeniami integracji sensorycznej a problemami fizjoterapeutycznymi, o których opowiedziała mgr Izabela Gelletta specjalistka rehabilitacji ruchowej, pedagog i wieloletni terapeuta dzieci. Zwróciła uwagę, że przy spektrum autyzmu często występują zaburzenia typu koślawość kolan, osłabienie napięcie mięśniowe czy też chodzenie na palcach oraz wiele innych problemów, nad którymi warto zacząć pracę jak najwcześniej.

Ostatni wykład to niemniej znaczący temat trudnych zachowań i pozytywnego podejścia do nich poruszony przez Wojciecha Modrzejewskiego, pedagoga specjalnego, trenera behawioralnego. W zabawny sposób przedstawił, jak można w pozytywny sposób zmotywować dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu. Cała sala była w bardzo pozytywnym nastroju, gdy pan Wojciech opowiadał przykłady zachowań swoich podopiecznych. Myślę, że niejeden terapeuta bądź rodzic zaczerpnie z tego wykładu metody do pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

Na koniec konferencji wypowiedziała się mama dwóch chłopców ze spektrum autyzmu Magdalena Stefanowicz. Opowiedziała koleje losów swoich synów. Zrobiła to w taki sposób, że na koniec wszystkie osoby na sali wstały i pani Magdalena otrzymała brawa na stojąco, a niektórzy uronili łzy wzruszenia.

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Autyzmem „Impuls” powstało w 2013 roku z inicjatywy rodziców. Postawili oni sobie za cel usprawnienie i rozwinięcie systemu wsparcia dla osób ze spektrum autyzmu. Ich misją jest wszechstronna pomoc dzieciom, ich rodzinom oraz stworzenie wielopłaszczyznowych form rehabilitacji tych dzieci, prowadzącej do pełnej ich aktywności życiowej, społecznej i zawodowej.

autor: Joanna Bednarczyk

Ta strona ogranicza spam. Komentarze, które zawierają nazwiska osób prywatnych (RODO), czy też odwołujące się do życia prywatnego (i obraźliwe) jakichkolwiek osób, będą usuwane.