foto: UM EŁK

Rozstrzygnięcie X edycji Konkursu „Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk” odbyła się dziś w ełckim ratuszu. W tym roku prezydent Ełku nagrodził łącznie 5 prac dyplomowych.

W 2017 roku na konkurs wpłynęły 23 prace: 12 prac magisterskich, 8 prac inżynierskich i 3 prace licencjackie. Tematyka prac była bardzo zróżnicowana, ale zawsze związana z miastem Ełk. Dotyczyły one m.in. takich dziedzin jak: architektura krajobrazu, urbanistyka, gospodarka przestrzenna i turystyczna, inżynieria środowiska, czy budownictwo.

Złożone prace oceniała powołana przez Prezydenta Ełku kapituły konkursowa, która w tym roku obradowała w składzie:
1. dr Sławomir Kursa — Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku,
2. dr Magdalena Katarzyna Gąsowska — Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku,
3. ks. dr Antoni Skowroński — Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku,
4. mgr Agnieszka Danielewicz — Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku,
5. dr Marcin Radziłowicz — Sekretarz Miasta Ełku;
6. mgr inż. Krzysztof Wilczyński – Główny Specjalista ds. Zarządzania Energią
7. mgr inż. Marta Herbszt — Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku.

Po zapoznaniu się z rekomendacją kapituły Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz przyznał 4 nagrody oraz 1 wyróżnienie. Laureaci konkursu 2017:

Prace magisterskie:
1. Anna Wawrzonkiewicz — I nagroda
Tytuł pracy: „Bulwary w Ełku, miasto otwarte na dolinę”
Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

2. Agnieszka Łankowska — II nagroda
Tytuł pracy: „Akcja promocyjna miasta Ełk”
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Wydział Sztuki

3. Karolina Bloch — III nagroda
Tytuł pracy: „Powrót na wyspę – rewitalizacja Zamku Krzyżackiego w Ełku”
Politechnika Wrocławska – Wydział Architektury

Prace inżynierskie:
1. Mariusz Tomasz Dobrzyń — I nagroda
Tytuł pracy: „Projekt rewitalizacji kwartału urbanistycznego przy ulicy Armii Krajowej w Ełku”
Politechnika Białostocka – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

2. Sylwia Kosińska — wyróżnienie
Tytuł pracy: „Zastosowanie metod generatywnych w gospodarce przestrzennej na przykładzie projektu urbanistycznego przy ulicy Armii Krajowej w Ełku”
Politechnika Białostocka – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

W roku 2016 wpłynęło 16 prac w tym: 9 prac magisterskich, 2 prace licencjackie,
4 prace inżynierskie i 1 praca podyplomowa.

(Materiały nadesłane przez Iga Arciszewska Urząd Miasta Ełku)

Co o tym myślisz?