foto: UM EŁK

Rozstrzygnięcie X edycji Konkursu „Nagroda Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk” odbyła się dziś w ełckim ratuszu. W tym roku prezydent Ełku nagrodził łącznie 5 prac dyplomowych.

W 2017 roku na konkurs wpłynęły 23 prace: 12 prac magisterskich, 8 prac inżynierskich i 3 prace licencjackie. Tematyka prac była bardzo zróżnicowana, ale zawsze związana z miastem Ełk. Dotyczyły one m.in. takich dziedzin jak: architektura krajobrazu, urbanistyka, gospodarka przestrzenna i turystyczna, inżynieria środowiska, czy budownictwo.

Złożone prace oceniała powołana przez Prezydenta Ełku kapituły konkursowa, która w tym roku obradowała w składzie:
1. dr Sławomir Kursa — Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku,
2. dr Magdalena Katarzyna Gąsowska — Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku,
3. ks. dr Antoni Skowroński — Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku,
4. mgr Agnieszka Danielewicz — Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku,
5. dr Marcin Radziłowicz — Sekretarz Miasta Ełku;
6. mgr inż. Krzysztof Wilczyński – Główny Specjalista ds. Zarządzania Energią
7. mgr inż. Marta Herbszt — Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego
i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku.

Po zapoznaniu się z rekomendacją kapituły Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz przyznał 4 nagrody oraz 1 wyróżnienie. Laureaci konkursu 2017:

Prace magisterskie:
1. Anna Wawrzonkiewicz — I nagroda
Tytuł pracy: „Bulwary w Ełku, miasto otwarte na dolinę”
Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

2. Agnieszka Łankowska — II nagroda
Tytuł pracy: „Akcja promocyjna miasta Ełk”
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie – Wydział Sztuki

3. Karolina Bloch — III nagroda
Tytuł pracy: „Powrót na wyspę – rewitalizacja Zamku Krzyżackiego w Ełku”
Politechnika Wrocławska – Wydział Architektury

Prace inżynierskie:
1. Mariusz Tomasz Dobrzyń — I nagroda
Tytuł pracy: „Projekt rewitalizacji kwartału urbanistycznego przy ulicy Armii Krajowej w Ełku”
Politechnika Białostocka – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

2. Sylwia Kosińska — wyróżnienie
Tytuł pracy: „Zastosowanie metod generatywnych w gospodarce przestrzennej na przykładzie projektu urbanistycznego przy ulicy Armii Krajowej w Ełku”
Politechnika Białostocka – Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

W roku 2016 wpłynęło 16 prac w tym: 9 prac magisterskich, 2 prace licencjackie,
4 prace inżynierskie i 1 praca podyplomowa.

(Materiały nadesłane przez Iga Arciszewska Urząd Miasta Ełku)

Ta strona ogranicza spam. Komentarze, które zawierają nazwiska osób prywatnych (RODO), czy też odwołujące się do życia prywatnego (i obraźliwe) jakichkolwiek osób, będą usuwane.