Strona główna » Lokalne » Masz mieszkanie. Nie musisz płacić w tym roku za użytkowanie wieczyste
Lokalne

Masz mieszkanie. Nie musisz płacić w tym roku za użytkowanie wieczyste

Zgodnie z ustawą z 20 lipca 2018 r., o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Ustawa, która nakazuje przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, pozwala na wniesienie opłat do końca lutego 2020 roku. Mówi o tym art. 20. 1. „Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.” Następne opłaty trzeba będzie wnosić do 31 marca każdego roku.

Dotyczy to wszystkich, którzy mają domy jednorodzinne lub mieszkania w blokach, a więc posiadają ułamkową część prawa do działki pod budynkiem.

Ustawa przekształceniowa nadaje więc prawa własności lub współwłasności dla użytkowników wieczystości gruntów na cele mieszkaniowe. Od roku 2019 takie osoby stają się więc właścicielami lub współwłaścicielami gruntów.

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi opłatę na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu (grunt gminy lub Skarbu Państwa). Grunty można będzie „spłacać” przez 20 lat. Jednak użytkownicy, którzy zechcą uiścić opłatę przekształceniową jednorazową, czyli spłacić „za jednym zamachem” mogą liczyć na bonifikaty. Warto więc poczekać na bonifikaty, które zostaną uchwalone przez rady gmin.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych, lub spółdzielniom mieszkaniowym przysługuje bonifikata od tej opłaty w wysokości:

1) 60% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

2) 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

3) 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;

4) 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;

5) 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;

6) 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność jednostki samorządu terytorialnego (grunt gminny), właściwy organ (rada gminy) może udzielić bonifikaty od tej opłaty na podstawie podjętej uchwały.

Samorządy ełckie nie podjęły jeszcze uchwały w sprawie jednorazowej bonifikaty. Te będą dopiero omawiane na najbliższych sesjach. Jeżeli bonifikata za grunty Skarbu Państwa będzie niższa niż za grunty należące do samorządu, wojewoda będzie miał obowiązek wyrównania bonifikat.

Co z garażem i miejscem postojowym?
Zgodnie z art. Art. 16. 1 „Osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe, lub pod zabudowę garażami oraz nieruchomości rolnych mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności.
Co to oznacza?
Samorządy będą mogły udzielić bonifikaty osobie fizycznej, która jest właścicielem lokalu mieszkalnego, i związanego z nim garażu lub miejsca postojowego na cele własne.

Aby pozbyć się konsekwencji dalszego płacenia za grunt i skorzystać z bonifikaty, opłaca się złożyć wniosek o zaświadczenie przekształcenia jeszcze w tym roku. Trzeba będzie też ponieść dodatkowe opłaty. Opłata skarbowa; Zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu – 50 zł.

Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej właściwy organ wydaje z urzędu, w terminie 30 dni od dnia wniesienia opłat albo opłaty jednorazowej, zaświadczenie o wniesieniu opłat, które właściciel gruntu załącza do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę.

Pobierz wnioski

ZGŁOSZENIE zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

[ms_document url=”http://miasto-gazeta.pl/wp-content/uploads/2019/02/zgloszenie_oplata_jednorazowa.docx” width=”300″ height=”300″ responsive=”yes” viewer=”google” class=”” id=””][/ms_document]

WNIOSEK o wydanie zaświadczenia

[ms_document url=”http://miasto-gazeta.pl/wp-content/uploads/2019/02/Wniosek_o_wydanie_zaswiadczenia.docx” width=”300″ height=”300″ responsive=”yes” viewer=”google” class=”” id=””][/ms_document]

 

Tags

OSTATNIO KOMENTOWANE