Strona główna » Lokalne » Miasto szuka pomysłów na usprawnienie parkowania
Lokalne

Miasto szuka pomysłów na usprawnienie parkowania

W ramach działań dotyczących polityki parkingowej naszego miasta zaplanowano konsultacje społeczne metodą Open Space. Spotkanie odbędzie się w dniu 3 grudnia o godz. 17.30 w sali konferencyjnej Restauracji Stara Piekarnia przy ul. Magazynowej 6 w Ełku.

Od 21 października na terenie naszego miasta trwają prace związane z opracowaniem nowej polityki parkingowej. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na usprawnienie parkowania i zwiększenie dostępności miejsc parkingowych m.in. poprzez udział w konsultacjach społecznych organizowanych 3 grudnia o godz. 17.30 w sali konferencyjnej Restauracji Stara Piekarnia przy ul. Magazynowej 6 w Ełku.

Celem spotkania konsultacyjnego jest zebranie uwag dotyczących spraw związanych z parkowaniem oraz poznania potrzeb i pomysłów na uporządkowanie parkowania w mieście. Poprzez udział w konsultacjach będzie można podzielić się swoją opinią na temat potrzebnych zmian i przekazać komentarz dotyczący dotychczasowych działań mających na celu poprawę komunikacji w naszym mieście.

Spotkanie konsultacyjne zostanie przeprowadzone metodą Open Space. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy, w których będą dyskutować nad rozwiązaniami parkingowymi na określonych obszarach miasta i wdrożeniem nowych pomysłów. Głównym rezultatem zebrania będą propozycje rozwiązań, mających na celu usprawnienie systemu parkowania w Ełku.

Głos mieszkańców to realny wpływ na kształtowanie przestrzeni naszego miasta, dlatego warto wziąć aktywny udział w konsultacjach społecznych.

Udział w konsultacjach jest bezpłatny, ale liczba miejsc ze względów organizacyjnych jest ograniczona, dlatego należy potwierdzić przybycie do dnia 27 listopada do godz. 15.30 pod numerem telefonu 87 732 61 84 lub mailowo na adres p.lapinska@um.elk.pl.

Opinie można także przekazywać w wypełnionym i podpisanym formularzu konsultacyjnym do 31 grudnia 2019 r., osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk lub przy pomocy poczty elektronicznej.

Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Ełku odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przeprowadzenie konsultacji społecznych jest Patrycja Łapińska, tel. 87 73 26 184, e-mail: p.lapinska@um.elk.pl.

„Smart Parking – zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku” współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 i budżetu państwa w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. „HUMAN SMART CITIES. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”.
Miasto Ełk pozyskało dotacje na realizację projektu „Smart Parking — zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w Ełku”. Program realizowany będzie do 30 września 2021 r. Łączna kwota to ponad 1 mln zł.

um ełk

6 komentarzy

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz