Z POWIATU

Najlepsi uczniowie nagrodzeni

Uroczyste wręczenie stypendiów im. Jana Pawła II odbyło się we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ełckiego, dla których organem prowadzącym jest powiat ełcki.

 

W bieżącym semestrze roku szkolnego 2017/2018 Komisja Stypendialna, po analizie wniosków, zaproponowała 172 uczniom stypendia w wysokości 100 złotych miesięcznie:

 • Zespół Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku – 16 uczniów,
  Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku – 31 uczniów,
  Zespół Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku – 48 uczniów,
  Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku – 10 uczniów,
  I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Ełku – 58 uczniów
  Zespół Szkół Mechaniczno — Elektrycznych w Ełku – 9 uczniów.

 

 

Powiat ełcki od wielu lat wspiera finansowo najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W budżecie wyodrębnia się środki z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów ełckich szkół ponadgimnazjalnych. Wniosek o przyznanie stypendium składać mogą: biskup ełcki, dyrektor szkoły, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada rodziców, rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Stypendium przyznaje Zarząd Powiatu Ełckiego na okres jednego semestru. Zarząd określa również wysokość jednego stypendium oraz maksymalną liczbę stypendiów na każdy rok szkolny w zależności od środków przyznanych na ten cel przez Radę Powiatu Ełckiego. W pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 na stypendia przeznaczono kwotę 86 tysięcy złotych.

Wszystkim stypendystom serdecznie gratulujemy.

Źródło/foto: http://powiat.elk.pl/

skomentuj

zostaw odpowiedź

Ta strona ogranicza spam. Komentarze, które zawierają nazwiska osób prywatnych (RODO), czy też odwołujące się do życia prywatnego (i obraźliwe) jakichkolwiek osób, będą usuwane.

To Top