Od września 2016 r. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku realizuje projekt pt. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) pt. „Szansa dla każdego — wymiana doświadczeń w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tego projektu trzy nauczycielki (p. Marta Chilicka, p. Maria Wyłuda i p. Bożenna Sadowska) w dniach 15 – 18 maja przebywały w Bułgarii w miejscowości Burgas. Podczas czterodniowego pobytu panie poznawały pracę Regionalnego Centrum Wsparcia Procesu Edukacji Włączającej. Obserwowały szereg zajęć indywidualnych, aby zaczerpnąć jak najwięcej nowych metod, form i narzędzi dydaktycznych wykorzystywanych w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Kontakt z innym systemem nauczania, polityką oświatową innego kraju, innowacjami w nauczaniu, wymianą doświadczeń, spowodował wzrost kompetencji dydaktycznych uczestników i nabycie nowych umiejętności, które zostaną zastosowane w praktyce oraz przekazane całej kadrze pedagogicznej szkoły podczas najbliższej Rady szkoleniowej.

Materiały nadesłane

Ta strona ogranicza spam. Komentarze, które zawierają nazwiska osób prywatnych (RODO), czy też odwołujące się do życia prywatnego (i obraźliwe) jakichkolwiek osób, będą usuwane.