Pracownik wykonujący prace sortowania śmieci ujawnił granat moździerzowy. W związku z tym policjanci ewakuowali pracowników firmy i zabezpieczali teren zakładu do czasu przyjazdu patrolu saperskiego.

 

Na terenie hali sortowni śmieci w gminie Ełk pracownik ujawnił niewybuch. O znalezisku zostali poinformowani policjanci, którzy ewakuowali pracowników firmy. Teren odnalezienia niewybuchu został zabezpieczony do czasu przybycia patolu saperskiego. Na miejsce został wysłany policjant z przeszkoleniem minersko-pirotechnicznym, który potwierdził, że jest to granat moździerzowy o średnicy 82 mm, najprawdopodobniej z okresu II wojny światowej.

Policjanci kolejny raz przypominają, że w przypadku znalezienia niewybuchów należy niezwłocznie powiadomić służby i samodzielnie nie przenosić znalezionego przedmiotu. Niezachowanie należytych środków bezpieczeństwa po odnalezieniu niewypału lub niewybuchu, niewłaściwe postępowanie wynikające z braku świadomości o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do nieszczęścia.
sierż. Agata Kulikowska de Nałęcz
Oficer Prasowy

Co o tym myślisz?