Strona główna » Lokalne » Nowe przystanki autobusowe w Ełku
Lokalne

Nowe przystanki autobusowe w Ełku

foto. urząd miasta ełku

Jak informuje na swojej stronie internetowej ratusz, ruszyły prace związane z przebudową istniejących wiat przystankowych komunikacji miejskiej linii nr 3 i 5 w Ełku. Przewidywany termin zakończenia prac to koniec listopada 2019 r.

Zamówieniem objęto 30 wiat przystankowych, w tym 25 szt. wiat 4-przęsłowych, 2 szt. wiat 3-przęsłowych, 2 szt. wiat 7-przęsłowych i 1 wiata 6-przęsłowa, w tym 14 wiat przystankowych wyposażonych w kamery monitoringu oraz przycisk bezpieczeństwa alarmowego SOS, zapewniający bezpośrednią łączność ze Strażą Miejską. Celem projektu jest unowocześnienie i ujednolicenie pod względem architektonicznym i krajobrazowym wiat przystankowych oraz wymiana tych starych i wyeksploatowanych na nowe.

7 października przystąpiono do demontażu starych wiat przystankowych i robót przygotowawczych do montażu nowych wiat w następujących lokalizacjach:

1. Dobrzańskiego; ul. Mjr. H. Dobrzańskiego; nr przystanku 02; kierunek Gen. W. Sikorskiego;
2. Dobrzańskiego; ul. Mjr. H. Dobrzańskiego; nr przystanku 01; kierunek Os. Konieczki;
3. Sikorskiego – przejazd kolejowy; ul. Gen. W. Sikorskiego; nr przystanku 02; kierunek Wojska Polskiego / M. Kajki / 11-go Listopada;
4. Sikorskiego – przejazd kolejowy; ul. Gen. W. Sikorskiego; nr przystanku 05; kierunek Os. Konieczki;
5. Sikorskiego – Zespół Szkół nr 2; ul. Gen. W. Sikorskiego; nr przystanku 04; kierunek Wojska Polskiego / M. Kajki / 11-go Listopada;
6. Sikorskiego – stadion; ul. Gen. W. Sikorskiego; nr przystanku 03; kierunek Os. Konieczki;
7. Gen. T. Bora Komorowskiego – Konieczki – pętla; nr przystanku 02; kierunek Gen. W. Sikorskiego.

Ze względu na charakter prac wystąpią utrudnienia w korzystaniu z przystanków autobusowych zarówno dla pasażerów, jak i dla kierowców MZK.

Zakres robót budowlanych obejmuje:
wykonanie fundamentów pod wiaty,
wykonanie fundamentów pod słupy z tablicami informacyjnymi,
wykonanie wiat dla 4 typów przystanków,
ustawienie koszy na śmieci,
wykonanie podbudów z kruszyw łamanych,
wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej,
wykonanie przyłączy kablowych do zasilania przystanków,
wykonanie przyłączy teletechnicznych,
montaż szaf zasilających wraz z aparaturą łączeniową i zabezpieczająca,
montaż uziemień szaf zasilających,
montaż muf kablowych,
podłączenie i montaż zabezpieczeń w istniejących punktach zasilających,
montaż kamer,
montaż przycisku SOS.

Łączna kwota realizacji inwestycji to ponad 3,6 mln zł. Cały projekt obejmuje wymianę 30 wiat przystankowych. Prace zakończą się do 30 listopada. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Ełku – I Etap – przebudowa (wymiana) istniejących wiat przystankowych”.

UM EŁK

2 komentarze

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz

  • W czasie montażu wiaty na przystanku ul.Sikorskiego – przejazd kolejowy wymieniano polbruk po obrysie przystanku. Pół metra przed nim pozostawiono chodnik z zapadniętą kostką. A żeby było ciekawiej, to w czasie robót właśnie w tych zapadnięciach stała woda. Nikomu nie przeszkadza, że przechodzący obok przystanku i wsiadający do autobusu dalej będą moczyć buty. Radziłabym, żeby odbiór wykonanych prac odbywał się po deszczu.

  • Za mało miejsca do siedzenia. Na autobus w Ełku czeka się bardzo długo. Miejsce na reklamę do przeniesienia na prawy bok. Dobry przykład to przystanki w Warszawie

OSTATNIO KOMENTOWANE