Dziś (1 czerwca 2017) weszły w życie nowe przepisy zaostrzające kary za wykroczenia i przestępstwa dla uczestników ruchu drogowego. Surowiej karani będą pijani kierowcy i piraci drogowi.

Nowelizacja obejmuje zmiany w kodeksie karnym, kodeksie wykroczeń, kodeksie postępowania karnego, kodeksie postępowania w sprawach  wykroczeń oraz w prawie o ruchu drogowym.
Tak teraz będzie:
Pijany lub pod wpływem środków odurzających kierowca, który spowoduje wypadek śmiertelny lub taki który spowoduje ciężki stan, może być skazany na dwa lata pozbawienia wolności bez możliwości zawieszenia kary. Do wczoraj najniższą karą było 9 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem kary do jednego roku.

Natomiast wykroczenia drogowe będą przedawniały się po 3 latach, a nie jak do tej pory dwóch. Kierowca, który mimo utraty prawa jazdy będzie kierował pojazdem, otrzyma karę dwóch lat więzienia oraz zakaz prowadzenia pojazdów do lat 15.

Ucieczka kierującego przed policją będzie teraz traktowana jak przestępstwo, a nie jak do tej pory jako wykroczenie.  Może  on także otrzymać karę pięciu lat więzienia i narazić się na utratę prawa jazdy do lat 15. Dodatkowo sądy będą informowane na bieżąco o przestępstwach i wykroczeniach drogowych. Będą odnotowywane w specjalnych kartotekach danego kierowcy.

 

Co o tym myślisz?