We wtorek (27 grudnia) odszedł od nas Wacław Kułakowski (93 lata), twórca szkółki cymbalistów, działającej przy Centrum Kultury Gminy Ełk w Stradunach oraz filii w Nowej Wsi Ełckiej.

Wacław Kułakowski urodził się 8 grudnia 1923 roku we wsi Czernice w gminie Rudomino (powiat wileńsko-trocki, województwo wileńskie). Przed 1939 rokiem rodzina Kułakowskich mieszkała na wsi i pracowała w gospodarstwie. Pan Wacław był najstarszy z rodzeństwa, miał dwóch braci i dwie siostry. Jego matka zmarła, gdy miał 4 lata.
Kiedy wybuchła wojna Wacław miał zaledwie 17 lat. W tym czasie był w partyzantce i armii Berlinga. Pod koniec walk służył w 62. pułku piechoty w Ełku, później jako osadnik wojskowy udał się do Stradun, do opuszczonego majątku i tam gospodarował. Został zwolniony z wojska w marcu 1947 roku, a w czerwcu ożenił się z Marianną Walijewską.
W 1990 r. w Nowej Wsi Ełckiej i Stradunach została założona przez Wandę Kochanowską, ówczesną kierownik Gminnego Domu Kultury w Nowej Wsi Ełckiej, szkółka cymbalistów wileńskich. Pomysł utworzenia szkółki powstał podczas dożynkowego występu zespołu śpiewaczego w Stradunach. Śpiewaczkom ludowym przygrywał wówczas na cymbałach Kułakowski. Wacław zaczął udzielać lekcji gry na cymbałach dzięki małej Idalii Mizgier, która jako dziewczynka poprosiła go o tę możliwość. Następnie grą na cymbałach zainteresowały się Sylwia Fiedorowicz ze Stradun i Elżbieta Zalewska, mieszkanka wsi Piaski koło Stradun. Obie dziewczynki z powodzeniem występowały na Jarmarkach Folkloru w Węgorzewie, na Turniejach Instrumentalistów w Gryfinie oraz na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w kategorii „Mistrz-Uczeń”. Początkowo Wacław Kułakowski nauczał gry na cymbałach w Stradunach, we wsi położonej o 8 kilometrów na wschód od Ełku. Po drugiej zaś stronie Ełku, we wsi usytuowanej siedem kilometrów na południe od miasta, utworzona została druga część szkółki cymbalistów.

Pierwszym uczniem w Nowej Wsi Ełckiej był dziesięcioletni Krystian Szawrycki, następnie do szkółki dołączył Adam Karwowski, który podjął naukę gry na bębenku obręczowym. Stąd narodziła się pierwsza kapela o nazwie „Wacki” (nazwa pochodzi od imienia Kułakowskiego). Kolejnym uczniem szkółki był Paweł Grupkajtys. W krótkim czasie do szkółki dołączył Kamil Korek, grający na bębenku obręczowym. Z czasem do szkółki w Nowej Wsi zaczęły uczęszczać dziewczynki, między innymi Emilia Kulikowska, Magdalena Dębkowska, Natalia Godlewska oraz autorka pracy, Iwona Szymanowska.

Łącznie Wacław Kułakowski wykształcił dwudziestu czterech uczniów, utworzył cztery kapele w Nowej Wsi Ełckiej: „Wacki”, „Kresowiacy”, „Kułakowianki”, „Wilniuki”, oraz jedną kapelę w Stradunach o nazwie „Niezapominajki”. Aktualnie ze „starej szkoły” przetrwała jedna kapela w pięcioosobowym składzie: Karolina Łapińska (cymbały), Kinga Bobryk (cymbały), Maria Karpuk (skrzypce), Anna Karpuk (skrzypce), Magda Karpuk (bębenek obręczowy). Kapela od początku zawiązania odnosi liczne sukcesy do tej pory.

Specyfiką metody nauczania Wacława Kułakowskiego była nauka gry ze słuchu. Mistrz najpierw grał jakąś melodię, uczeń musiał się „osłuchać”, a następnie podjąć samodzielną próbę zagrania utworu z pamięci. Bardzo często melodie tańca posiadały słowa (tak zwany śpiewany incipit), wówczas Kułakowski wpierw uczył śpiewać dany utwór, a gdy uczeń już zapamiętał melodię, podejmował starania, by wykonać utwór na cymbałach. Ponadto, gdy chodziło o naukę gry oberka czy poleczki, wcześniej Wanda Kochanowska brała dzieci do tańca. Szkółka cymbalistów wileńskich funkcjonowała przez dziesięć lat. Nauki odbywały się w czasie roku szkolnego, czyli od początku września do końca czerwca. Zajęcia prowadzone były dwa razy w tygodniu po dwie godziny. Okres wakacyjny natomiast był świetną okazją dla młodych cymbalistów do wyjazdów i występów konkursowych na terenie całej Polski, a nawet za granicą.

Od roku 2000 szkółka działała z mniejszym natężeniem. Wychowankowie Wacława Kułakowskiego dorośli i założyli własne rodziny. Niemniej jednak rokrocznie cymbaliści spod Ełku pokazywali się podczas węgorzewskiego Jarmarku Folkloru, a następnie między innymi w Kazimierzu na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych,
W 2009 roku, po dziewięcioletniej destabilizacji szkółka została reaktywowana przez byłą dyrektor, a ówczesną instruktor do spraw muzyki ludowej, Wandę Kochanowską.

Msza pożegnalna zmarłego Wacława Kułakowskiego odbędzie się w piątek (30 grudnia) o godz.12 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia na osiedlu Konieczki.

Ta strona ogranicza spam. Komentarze, które zawierają nazwiska osób prywatnych (RODO), czy też odwołujące się do życia prywatnego (i obraźliwe) jakichkolwiek osób, będą usuwane.