WIADOMOŚCI LOKALNE

Otwarcie nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP w Ełku

29 stycznia 2018 roku, w strażnicy przy ul. Suwalskiej 50, odbyła się uroczystość otwarcia nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku, połączonej z rozpoczęciem funkcjonowania sali edukacyjnej OGNIK, przekazaniem sprzętu pożarniczego oraz włączeniem jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisanicy do Krajowego Systemu Ratowniczo — Gaśniczego. W uroczystości udział wzięli: p. Jarosław Zieliński — Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pan Jerzy Małecki — poseł na Sejm RP, pan Sławomir Sadowski — Wicewojewoda Warmińsko — Mazurski, pan st. bryg. Bogdan Wierzchowski — Warmińsko — Mazurski Komendant Wojewódzki.

FOTO: http://www.straz.elk.pl

FOTO:http://www.straz.elk.pl

Obecny był również ks. prałat Andrzej Barwisz — warmińsko — mazurski kapelan strażaków wraz z księdzem doktorem Jerzym Szorcem — ełckim kapelanem strażaków. Na uroczystość przybyli samorządowcy, komendanci powiatowi i miejscy PSP z terenu województwa warmińsko — mazurskiego, przedstawiciele służb współpracujących oraz pozostali sympatycy pożarnictwa. Okazją do świętowania było zakończenie inwestycji rozbudowy budynków Komendy Powiatowej PSP w Ełku, która rozpoczęta została w 2009 roku. Dzięki inwestycji możliwe będzie przeniesienie siedziby Komendy Powiatowej do jednej lokalizacji wraz z Jednostką — Ratowniczo — Gaśniczą, stworzenie pomieszczeń szkoleniowych na potrzeby edukacji strażaków, jak i również uzyskano pomieszczenia niezbędne do codziennego funkcjonowania Komendy. Podczas uroczystości otwarto drugą w województwie warmińsko — mazurskim salę edukacyjną OGNIK. Dzięki tej sali możliwa będzie edukacja najmłodszych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożeń. Zajęcia będą skierowane głównie do uczniów klas 1-3 szkół podstawowych, ale ze względu na uniwersalność wyposażenia salki edukacyjnej, będzie można szkolić zarówno młodsze dzieci, jak i starszą młodzież.

http://www.straz.elk.pl

Podczas uroczystości został również przekazany sprzęt ratowniczy dla ełckich strażaków w postaci samochodu specjalnego SPGaz — zakupionego w ramach projektu pt. „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego” – Programu Współpracy INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 – koszt 450 tys. złotych oraz łódź ratownicza WHALLY na przyczepie, z silnikiem 50 KM. Wartość zakupionej łodzi wraz z przyczepą – 80 tys. zł, Zakup został sfinansowany w całości z dotacji przekazanej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Podczas uroczystości został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego w Olecku pan bryg. Robert Wiśniewski a jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Pisanicy została włączona do Krajowego Systemy Ratowniczo – Gaśniczego.

FOTO I TEKST: www.straz.elk.pl

 

skomentuj

zostaw odpowiedź

Ta strona ogranicza spam. Komentarze, które zawierają nazwiska osób prywatnych (RODO), czy też odwołujące się do życia prywatnego (i obraźliwe) jakichkolwiek osób, będą usuwane.

To Top