Powołano Powiatową Radę Rynku Pracy

Polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera się na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi, m.in. w ramach działalności rad rynku pracy. 

Publikacja Październik 27, 2017, 3:11 pm
2 mins

Do podstawowego zakresu zadań rady należą m.in. opiniowanie dokumentów strategicznych skierowanych do pracodawców i pracowników, realizowanych na obszarze powiatu oraz inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w naszym powiecie.

Pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy odbyło się w środę, 25 października, w Powiatowym Urzędzie Pracy w EłkuW czasie obrad starosta ełcki Marek Chojnowski uroczyście wręczył nominacje członkom powołanym do ww. zespołu. Zostały nimi osoby reprezentujące pięć sektorów:

I. Przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego:

1. Tadeusz Fatkowski – Region Warmińsko-Mazurski NSZZ „Solidarność”,

2. Urszula Grzegorczyk – Rada Ogólnopolskiego Porozumienia Zawiązków Zawodowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

3. Waldemar Misarko – Forum Związków Zawodowych,

II. Przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego:

1.Lech Janczak – Cech Rzemiosł Różnych

III. Przedstawiciele społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych:

1.Krzysztof Wiśniewski – Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

2. Antoni Fiedorowicz – Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Suwałkach

IV. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy:

1.Aneta Makowska – Stowarzyszenie ADELFI

V. Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego:

1. Tomasz Andrukiewicz – Gmina Miasto Ełk

2. Andrzej Bezdziecki – Gmina Kalinowo

3. Tomasz Osewski – Gmina Ełk.

Spośród powołanych członków Powiatowej Rady Rynku Pracy wybrano przewodniczącego i wiceprzedniczącego, którymi zostali odpowiednio Tomasz Andrukiewicz i Lech Janczak.

Powiatowa Rada Rynku Pracy zastąpiła dotychczas działającą Powiatową Radę Zatrudnienia, a jej kadencja trwać będzie 4 lata.

 

foto: powiat.elk.pl

Ta strona ogranicza spam. Komentarze, które zawierają nazwiska osób prywatnych (RODO), czy też odwołujące się do życia prywatnego (i obraźliwe) jakichkolwiek osób, będą usuwane.