Strona główna » Lokalne » Przedłuż ważność „Ełckiej Karty Rodzina 3+” na 2020 rok
Lokalne

Przedłuż ważność „Ełckiej Karty Rodzina 3+” na 2020 rok

Urząd Miasta Ełku przypomina posiadaczom  „Ełckiej Karty Rodzina 3+” o przedłużeniu okresu jej ważności na rok 2020. Można to zrobić bezpłatnie w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 2, I piętro pok. nr 15.

Karta przysługuje rodzinom wielodzietnym, rodzinom zastępczym oraz rodzinnym domom dziecka, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do ukończenia nauki w szkole, lub szkole wyższej nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

Warunkiem otrzymania Karty jest, aby wszystkie dzieci i rodzice mieszkali lub byli zameldowani na terenie  Ełku na pobyt stały bądź czasowy pod wspólnym adresem. Karta przyznawana jest bez względu na status materialny rodziny. Okres ważności przedłużany jest corocznie poprzez doklejenie hologramu z herbem miasta Ełku.

„Ełcka Karta Rodziny 3+” uprawnia do:
50% zniżki/ulgi na korzystanie z oferty i na udział w wydarzeniach organizowanych przez Ełckie Centrum Kultury
50% zniżki/ulgi na korzystanie z oferty i na udział w wydarzeniach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ełku
50% zniżki/ulgi na korzystanie z Ełckiej Kolei Wąskotorowej prowadzonej przez Muzeum Historyczne w Ełku
25% zniżki/ulgi na korzystanie z oferty publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk

Zniżki na korzystanie z oferty przedsiębiorców, partnerów akcji, katalog przedsiębiorców dostępny na stronie: http://3plus.miasto.elk.pl/

Karta funkcjonuje w Ełku od 2013 r. Obecnie zniżek udziela 58 partnerów.
Kartę można przedłużyć w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku przy ul. Piłsudskiego 2, I piętro pok. nr 15 tel. 87 73 26 264.
Wnioski należy składać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 2, 19-300 Ełk.
Więcej informacji na stronie: http://3plus.miasto.elk.pl/index.php/component/k2/item/92-dokumenty-do-zlozenia-wniosku

Źródło: elk.pl