Strona główna » Pod napięciem » Radni z Dobra Wspólnego dorabiają w „komisji alkoholowej”
Pod napięciem

Radni z Dobra Wspólnego dorabiają w „komisji alkoholowej”

Zgodnie z ustawą prezydent miasta powołuje Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jej skład obecnie liczy 16 członków.

Ale jeszcze w lutym 2019 roku komisja składała się z 13 osób. W jej skład wchodzą także radni miejscy z klubu Dobra Wspólnego: Mirosław Sawczyński oraz Aneta Wolna, która została zastępcą przewodniczącego tej komisji, choć zaledwie mandat radnej miejskiej uzyskała w listopadzie 2018 roku.

Niecały miesiąc później Andrukiewicz rozszerza skład komisji o kolejnego członka — radnego — Piotra Karpienię, który tak, jak wspomniani powyżej radni pochodzi z prezydenckiego obozu politycznego.
Do końca 2019 roku prezydent powołał jeszcze 2 członków. Obecnie skład liczy 16 osób.

Za członkostwo w komisji należy się też wynagrodzenie i to niemałe.
Zgodnie z uchwalonym w grudniu 2019 roku Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok wynagrodzenie członków wynosi: „13% aktualnego minimalnego wynagrodzenia dla przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego komisji oraz 8% aktualnego minimalnego wynagrodzenia dla członków komisji” za posiedzenia i udział w kontrolach.

Jak to wygląda w przeliczeniu?
Radna Aneta Wolna za luty otrzymała wynagrodzenie 1168 zł (za przeprowadzenie 4 kontroli). Po 719 zł za przeprowadzenie 4 kontroli otrzymali radni Sawczyński i Karpienia.

Za marzec zapłata będzie mniejsza ze względu na ogłoszony stan pandemii. Ale i tak jeszcze udało się radnym: Anecie Wolnej i Mirosławowi Sawczyńskiemu dorobić trochę grosza.

Wolna otrzyma 292 zł za przeprowadzenie 1 kontroli, natomiast Sawczyński 359 zł za przeprowadzenie 2 kontroli. Radny Karpienia nie przeprowadził żadnej, w związku z tym za marzec nie otrzyma zapłaty. Nie wliczając w to okresu pandemicznego, to zazwyczaj wspomniane kwoty są kwotami stałymi, zasilającymi portfel radnych co miesiąc, pod warunkiem, że przeprowadzą 4 kontrole w placówkach handlowych i gastronomicznych.

Tak to mniej więcej wygląda w praktyce.

Jak się okazuje, na „byciu” rajcą można nieźle zarobić, bo wynagrodzenie za udział w komisji jest dodatkową gażą otrzymywaną poza dietą przysługującą radnemu. Jeżeli doliczyć do tego dietę radnego, to Aneta Wolna tylko z samorządowej kasy dostaje około 2500 zł (luty). Pozostali członkowie będący radnymi otrzymają „pensję samorządową” w kwocie powyżej 2 tys. złotych (poza marcem, łącznie z dietą).

Dziwi też fakt „obsadzenia stołków” w komisji radnymi tylko z jednego ugrupowania politycznego, bliskiemu prezydentowi miasta. Jak się dowiadujemy, o członkowski udział w komisji starał się też radny Robert Wesołowski, ale jak twierdzi, odpowiedzi nie dostał do dziś.

Przyglądając się tej sytuacji można postawić kilka pytań. Czy udział radnych Dobra Wspólnego we wspomnianej komisji ma podłoże merytoryczne, czy może polityczne? Czy radni w niej będący są niezależni w swoich podejmowanych na sesjach decyzjach? Czy etyczne jest powoływanie na członków komisji radnych z jakiegokolwiek ugrupowania biorąc pod uwagę fakt, że jest to „stanowisko” dodatkowo płatne?

33 komentarze

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz

 • Czy media wystąpiły do prezydenta z prośbą o odniesienie się do tematu? Ciekawi mnie jako zwykłego obywatela, co w tej sprawie ma do powiedzenia prezydent? Czy to jest etyczne, za zasługi, jakim kluczem kierował się w obstawieniu tej komisji? Rozumiem, że każdy Polak zna się na alkoholu, ale czy ma kompetencje w niej zasiadać, pracować i pobierać uposażenie!?

 • Na stronie BIP Ełk próżno szukać informacji nt. tejże Komisji. Na stronie www znajdują się tylko informacje o Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, w której zresztą zasiadali Pan Sawczyński i Karpienia.
  Dla sprecyzowania artykułu warto wiedzieć, że MKRPA została powołana zarządzeniem nr 76.2019 Prezydenta Miasta Ełku z dnia 7 lutego 2019 r. Piotr Karpienia jako 14 członek Komisji – ZARZĄDZENIE NR 109.2019 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 4 marca 2019 r., Paweł S. Grejcz jako 15 członek Komisji – ZARZĄDZENIE NR 129.2019 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 28 marca 2019 r., Dorota Siedlecka jako 16 członek Komisji – ZARZĄDZENIE NR 354.2019 PREZYDENTA MIASTA EŁKU z dnia 21 listopada 2019 r.
  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Miasta Ełku na 2020 rok – UCHWAŁA NR XIV.137.2019 RADY MIASTA EŁKU z dnia 18 grudnia 2019 r. (str. 17) :
  „1. Ustala się wynagrodzenie członkom Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w wysokości:
  • 15% aktualnego minimalnego wynagrodzenia dla sekretarza.
  • 13% aktualnego minimalnego wynagrodzenia dla przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego
  Komisji.
  • 8% aktualnego minimalnego wynagrodzenia dla członków Komisji.
  a) za udział w posiedzeniu zespołu motywującego w sprawach przymusowego leczenia osób
  uzależnionych od alkoholu,
  b) za udział w kontroli placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania ustawy
  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz kontroli realizacji Programu,
  c) za udział w posiedzeniach zespołu do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
  d) za udział w posiedzeniach zespołu opiniującego wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż
  napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych,
  e) za udział w dodatkowych działaniach zleconych przez Prezydenta Miasta Ełku”.

 • Ale czemu się dziwimy? Tak to trwa od lat. O tym trzeba pisać i mówić ciągle – zadawać pytania publicznie.
  Nasi radni w tej kadencji (chyba już na drugiej sesji w 2018 r.) podwyższyli sobie diety, bo… dawno nie było podwyższane. Pan Szelążek mówił w Radio5, że było 1006 zł, więc teraz jest 1350 zł (dla szeregowego radnego, bez przewodniczącego i wice-!)i dodał :” To pierwsza aktualizacja stawek diet od 2006 roku, przy czym za żadne stanowisko nie ustalono kwoty na dopuszczalnym poziomie maksymalnym”. Czyli jeszcze można więcej! Całe szczęście, że to nie maksymalne kwoty, bo trzeba byłoby pewnie kolejne obligacje wypuścić. Do dnia dzisiejszego nie ma odzewu w sprawie rezygnacji choćby z części kasy na rzecz służby zdrowia, czy w ogóle na rzecz ełczan. Pan Prezydent Miasta Ełku mówi o oszczędnościach – Panie Prezydencie, warto podjąć inicjatywę uchwałodawczą w sprawie obniżenia diet radnym – §35 ust.1 pkt 1 Statutu Miasta Ełk.
  A teraz mała matematyka. 23 radnych x 344 zł podwyżki x 12 m-cy = 94.944 zł rocznie extra idzie z naszych kieszeni, na co? Nie wiadomo. A teraz policzymy ile kosztowałaby miasto Ełk (Radnych i Prezydenta), pomoc dla mieszkańców w zakresie zakupu pojemników,np. na plastik – typ pojemnika „dzwon”, poj. 2,5 m3 – cena 2.045 zł brutto. I oto proszę ełczan mamy wynik : roczna podwyżka dla radnych pożarła zakup (co roku) 90 kontenerów typu „dzwon”, do których moglibyśmy wrzucać np. plastik, szkło, papier. Kolejne wyliczenie dla kontenerów typu 1100 l (plastik) cena ok. 750 zł : daje nam 126 kontenery tego typu (podzielimy na 5 frakcji i mamy, że można za samą podwyżkę radnych zakupić kontenery dla 25 nieruchomości rocznie).
  Z kolei pojemniki 120l w cenie ok. 80-130 zł- to mamy od 730 do 1186 pojemników.
  Pytanie tylko czy radni, prezydent miasta Ełk chcą nam pomóc. Drodzy Radni, „bo Wam się należy”?

  • Radni opozycji nie chcieli podwyżek po warunkiem że obetnie się też wygórowana pensje Andruka. Na to nie było zgody i jest jak jest. Uważam że słusznie. Gigantyczna pensja prezia za to że zniszczył finansowo miasto to wg was jest w porządku? Każdy ma, szanse zostać Radnym. Wystarczy tylko przeprowadzić kampanie wyborcza.

   • Waldemarze, co z tego że nie chcieli…zagłosowali „za”, a szkoda. I uprawdopodabnianie samej ‚opozycji’, że są w porządku ze swoją podwyżką, bo chcieli obciąć Andrukowi pensję.
    Przeciw był tylko Pan Idzi Podwojski, a wstrzymali się od głosu (jak dobrze pamiętam) wszyscy z PiSu (mentalność : czyli jak dadzą, to będzie na tamtych, bo to oni głosowali, a nie my)…Szanuję każdą ze stron jak mówi coś konkretnego i nie dzielę naszej RM na opozycję, na lewicę, na prawicę tylko za to co radni robią.
    Nie wiem co mają powodować komentarze w stylu, że każdy ma szanse być Radnym. Ja wychodzę z założenia, że nie każdy chce być radnym i nie każdy nim musi być. Poza tym nie każdy się zostanie wybranym i czy zatem jego głos nie powinien się liczyć w dyskusji?

  • Księgowy zajmij się swoimi finansami. Tam nie jest wszystko o, k. Przejrzyj swoją rodzinkę i babcię, potem krytykuj innych.

   • Joanna : kasa wydawana przez UM/RM to kasa publiczna czyli to też moje finanse i wszystkich ełczan, więc wybacz, ale zajmuję się właśnie swoimi finansami. Ostatniego zdania nie chce mi się komentować, bo czy warto?

 • W tej komisji był by każdy radny który by przeszedł na stronę Ich Dobra. Jeden głos zapewnił by spokój dla Prezydenta. Żaden się nie skusił więc obsadził najwierniejszymi klakierami

  • To takie trzy oddane śliczniuchy. Rzadko występują w czasie sesji i komisji i bardzo ciężko zrozumieć o co im chodzi. Sawczyński tylko o kolei by opowiadał, radny Karpienia to raz popiera raz protestuje przeciwko dobrzaków a Pani Radna Wolna jest wolna tylko z nazwiska

 • Ciekawe, czy gdyby radny Wesołowski zapisał się do dw, to by do tej komisji nie dołączył? Ciekawi mnie też uzasadnienie wyboru ludzi a w szczególności tych radnych do tej komisji. Warto by było, by prezydent się do tego odniósł.

 • Dramat i porażka. O kwestiach etycznych nawet nie wspomnę. A jak tam c.d. tematu związanego z lokomotywą? Będzie coś, czy już wszystko jest wyjaśnione?

 • Radna która chyba nie zabrała głosu od początku kadencji, radny od chwalenia wszystkich zwłaszcza Prezydenta oraz radny który odwdzięcza się za SMSy z UM za pieniądze mieszkańców w trakcie Idola na którym się wybił. No normalnie śmietanka ełcka 😀

 • Czy wreszcie Pan Sawczyński nauczył się obsługi TABLETA. Bo ciągle sąsiad po lewej coś tam wciskał w czasie głosowań. Widać to było na Sesjach Rady Miasta hahaha.

 • A tak poważnie to na czym polega to ich „sprawdzanie” czy „kontrolowanie” punktów gastronomicznych? Bo ja jak kiedyś sprawdzałem kolejno gdzie jakie piwo to nikt mi nie płacił …

 • Ja rozumiem Karpik że dom budujesz, ale za te parę groszy tak się szmac***. Fajny facet się z Ciebie wydawał, teraz to wszystko wyjaśnia

  • Problemem nie jest to że jest w komisji, problemem jest to że ja ci dam komisje a ty będziesz rączkę posłusznie podnosił. Mówi się o takich „się sprzedał”

 • To trójka bezpłciowych radnych tzw klakierzy. Nigdy niczym nie zasłynęli. To tacy jak oni przyczynili się do gigantycznego zadłużenia miasta. Pani W ma problem z wysłowieniem się raz coś próbowała ale jej nie wyszło. Ci dwaj panowie mają uszkodzone mięśnie łapek od ciągłego przytakiwania humorzastemu tak jak wszyscy dobrzacy.

 • O to już wiadomo czemu Radny Piotr Karpienia jest nieoficjalnymi rzecznikiem prasowym na Facebooku prezydenta i jego Dobra Wspólnego

 • Radny Sawka to radny którego trudno zrozumieć. W. nie wydukała ani jednego słowa. A K, zbiesił się niedawno i został nagrodzony.

 • Andruk to specjalista od urządzania posłusznych kolesi i zadłużania miasta. DŁUG DOCHODZI DO 150 MLN.To oczywiście tylko jego zasługa. To „wybitny” specjalista

 • To musi być wspaniałe uczucie, wchodzą Ci głęboko ( bez nawilżacza) w zad , a Ty nawet nie rozluźniasz pośladków . Prezydencie, zazdraszczam Panu. Wiem,wiem – czeba było siem uczyć. Kuźwa a ja ……. cały czas w „papierach”- gniotę makulaturę i ratuje lasy, nic dziwnego że władza traktuje i podchodzi do mnie jak do Jelenia do wydojenia / odstrzelenia .

 • To ja gniotę i zbieram makulaturę ,przerzucam tony złomu urabiam się po łokcie płacę podatki do kasy miasta i na domiar ,Prezydent wraz z Radą Miasta zabrania mi tego luksusu. Cóż, muszę obrać inny kurs. Zostanę radnym , w następnych wyborach startuję. Umiem wciskać przycisk,podnosić rękę do góry, gorzej z włażeniem w zad przełożonego, ale może są jakieś kursy,szkolenia,sugestywna hipnoza .Za takie świadczenia jestem gotów zmiękczyć swój kręgosłup moralno-etyczny. Zważywszy na fakt iż UM pozbawił mnie dochodów . Postanowione. Kandyduje. Pozdrawiam i kłaniam się ,wszystkim bezkręgowcom. 🙂

 • No ale żeby radnego Wesołowskiego nie powołać… Toż to trzeba być człekiem bez sumienia, panie prezydencie… 😉