Strona główna » Lokalne » Ruszyła kolejna edycja programu Działaj Lokalnie 
Lokalne

Ruszyła kolejna edycja programu Działaj Lokalnie 

Do 15 maja można składać wnioski na projekty społeczne, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych oraz poprawie jakości życia.

Wnioski do konkursu mogą składać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, w których imieniu złoży wniosek organizacja pozarządowa lub jedna z instytucji publicznych wymieniona w regulaminie, lub grupy nieformalne występujące z wnioskiem samodzielnie, jako tzw. Inicjatywa DL (po wcześniejszym uzgodnieniu z ESA STOPA).

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w jednej z gmin: Kalinowo, Prostki, Stare Juchy, Ełk, Świętajno lub mieście Ełk oraz planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i grupy nieformalne zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową, dostępną na http://www.stopa.org.pl/co-robimy/działaj-lokalnie w zakładce „Do pobrania” oraz https://www.facebook.com/stopa.elk.
Projekty spełniające w najwyższym stopniu kryteria merytoryczne otrzymają dofinansowanie  do 6 000,00 zł. Planowana pula środków przeznaczona na granty wynosi min. 55 000,00 zł.
Wnioski można składać wyłącznie przez GENERATOR WNIOSKÓW, dostępny tu: http://system.dzialajlokalnie.pl

Harmonogram konkursu:
– przyjmowanie wniosków – od 1 kwietnia do 15 maja 2020 r. do godz. 23.59 poprzez generator wniosków
– ocena wniosków i ogłoszenie wyników – do 31 maja 2020 r.
– realizacja maksymalnie 6-miesięcznych projektów lokalnych – pomiędzy 1 czerwca a 31 grudnia 2020 r. (z wyjątkiem projektów realizowanych w gminach: Prostki i Kalinowo. Szczegóły w regulaminie).

Spotkania informacyjne, które w tym roku odbędą się online;

terminy spotkań będą zamieszczane na stronie www.stopa.org.pl oraz na Facebooku https://www.facebook.com/stopa.elk. Zachęcamy również do konsultacji wniosku u doradców i animatorów Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA.

Dodatkowych informacji na temat konkursu Działaj Lokalnie 2020 udzielają:
Iwona Olkowicz – tel. 608 305 766 [koordynator „Działaj Lokalnie” /doradca], iwonao1@gmail.com
Kinga Buńda – tel. 518 162 431 [specjalistka ds. rozliczeń/doradca] kinga@stopa.org.pl
Paweł Wilk – tel. 796 538 105 [animator/doradca], pawelwilk8@gmail.com
Karol Malinowski – tel. 531 558 580 [animator/doradca], karol.malinowski@poczta.onet.pl

Działaj Lokalnie to ogólnopolski program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz sieć Ośrodków Działaj Lokalnie.
Działaj Lokalnie w powiecie ełckim i gminie Świętajno jest realizowany we współpracy z: Powiatem Ełckim, miastem Ełk, gminą Kalinowo, gminą Prostki, gminą Stare Juchy i gminą Świętajno.