Strona główna » Lokalne » Śpiew, sterylizacja kotów i hejt w szkole. Ruszają projekty społeczne
Lokalne

Śpiew, sterylizacja kotów i hejt w szkole. Ruszają projekty społeczne

Lubimy śpiewać, Szanuj mnie i Misja Koty — to projekty, które zostały przedstawione 21 maja podczas wieczoru dobroczynnego. Spotkanie odbyło się w ramach Kręgu Serc — GIVING CIRCLE. W trakcie spotkania przedstawiciele organizacji wraz ze swoimi ambasadorami musieli zaprezentować na scenie swoje projekty, aby postarać się o ich sfinansowanie, zachęcając zgromadzonych darczyńców do wpłacania dowolnej kwoty na ich realizację.

Lubimy śpiewać
Chór dziecięcy „Oktawa” z Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach działa od wielu lat i skupia najbardziej uzdolnioną muzycznie młodzież szkoły. — Chcemy rozwijać nasz potencjał i zyskać możliwości, o które nie jest łatwo, żyjąc w małym, wiejskim środowisku — mówią podczas prezentacji. — Dzięki zaangażowaniu kadry pedagogicznej i rodziców dostaliśmy się do programu Akademia Chóralna, co pozwala nam na odkrywanie piękna świata muzyki w sposób bardziej profesjonalny, daje nam ogromne możliwości rozwoju. Żeby móc dalej brać udział w programie, który pozwala nam między innymi na zatrudnienie dyrygenta, potrzebujemy wkładu własnego w wysokości 2 520 zł. Władze gminy odmówiły nam pomocy — podsumowują.

Szanuj mnie!
„Stokrotki” to grupa młodzieży działająca w Fundacji Human „Lex” Instytut. Składa się z dwunastu osób, które mają odwagę mówić głośno o problemach swoich rówieśników oraz szukać najlepszych rozwiązań. Uważamy, że w społeczeństwie młodzież powinna mieć swój głos.

— Nasz pomysł powstał w wyniku wielu rozmów i dzielenia się doświadczeniami ze szkolnej ławki. Dotyczy problemu, który istnieje, ale o którym nie mówi się głośno. „Hejt” w szkole jest wszechobecny, jednak jest taki jego rodzaj, z którym nie umiemy sobie radzić. Dotyczy przemocy słownej na linii nauczyciel – uczeń — mówią przedstawiciele drugiego projektu. — Temat ten nie istnieje w przestrzeni publicznej. Jako osoby niepełnoletnie, uczniowie, jesteśmy pozostawieni sami sobie. Pośród wielu dyskusji, warsztatów i wykładów dotyczących przemocy w szkole, nie ma ani jednego, który by uczył, jak radzić sobie z przemocą słowną ze strony nauczycieli.
Ten właśnie problem chcemy nagłośnić, poprzez realizację krótkiego spotu naszego autorstwa. Adresatami naszych działań są wszyscy – nauczyciele, rodzice, uczniowie, ponieważ problem ten dotyka nas wszystkich. Spot chcemy promować w Internecie, zachęcając do dyskusji na temat hejtu w szkole oraz sposobach zapobiegania mu.

Misja Koty
Inicjatywa EkoEłk — Zwierzoluby z Północy. Misja Koty ma na celu podniesienie świadomości na temat humanitarnego traktowania zwierząt, ich praw, potrzeb oraz edukowania na rzecz konieczności sterylizacji w celu ograniczania niekontrolowanego rozmnażania kotów wolno żyjących i niedopuszczania do ich bezsensownej śmierci pod śmietnikami czy w krzakach.

— Chcemy zwrócić uwagę na fakt, że koty są częścią ekosystemu miejskiego, są dobrem wspólnym i naturalnym deratyzatorem miejskim — powiedziała prezenterka projektu. — Naszym celem jest nacisk na konieczność sterylizacji kotów domowych, w szczególności tych wychodzących, jak również odławiania dzikich, wolno żyjących. Całość pozyskanych środków chcemy przeznaczyć na sterylizację ograniczającą niekontrolowany wzrost populacji kotów.

Projekty były na tyle interesujące, że każdej grupie udało się zebrać spore kwoty. Łącznie zebrano przeszło 7 tysięcy złotych. Projekty zostały wsparte przez zgromadzonych rodziców oraz zaprzyjaźnione osoby. Solidnego wsparcia finansowego udzielił Maciej Olszewski właściciel ełckiej firmy Fala.

Taka forma wspierania inicjatyw społecznych poprzez formę licytacji odbyła się po raz pierwszy w Ełku. Spotkanie Kręgu Serc w Ełku jest dofinansowane ze środków Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych „STOPA” pozyskanych od Akademii i Rozwoju Filantropii w Polsce oraz The Funding Network. Organizatorem był Fundusz Lokalny Ziemi Ełckiej pod kuratelą Iwony Olkowicz i Pawła Wilka. Spotkanie poprowadził Wiktor Malinowski z Teatru Delikates.

Tags

OSTATNIO KOMENTOWANE