Unijny projekt „Rozwój elektronicznych usług publicznych powiatu ełckiego” uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Już niedługo mieszkańcy powiatu będą mieli możliwość załatwienia spraw od początku do końca z dowolnego miejsca i o dowolnej porze drogą elektroniczną. Każdy będzie mógł np. złożyć wniosek o wydanie dziennika budowy, zgłosić pracę geodezyjną czy złożyć wniosek o wydanie odpisu aktu własności ziemi.
W celu szybszego załatwienia spraw, bez konieczności osobistego stawiennictwa się w urzędzie, zaplanowano m.in.:

➡ wdrożenie cyfrowego urzędu wraz z portalem płatności i konsultacji społecznych,
➡ wdrożenie systemu EOD (Elektroniczny Obieg Dokumentów),
➡ modernizację infrastruktury sieciowej budynku.

Realizacja projektu ułatwi mieszkańcom kontakt z urzędnikami. Skorzystają na tym zarówno mieszkańcy, którzy, aby załatwić sprawy urzędowe, nie będą musieli wychodzić z domu lub pracy, jak i sami urzędnicy, którzy szybko skontaktują się i pomogą załatwić daną sprawę – mówi Marek Chojnowski, starosta ełcki.

Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1,5 mln złotych, z czego ponad 1,3 mln złotych to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w latach 2017-2018.

Co o tym myślisz?