Connect with us

Edukacja

Świętowali 30. urodziny

Adam Sobolewski

Publikacja

/

Hucznie, sentymentalnie, nostalgicznie i refleksyjnie — uroczystości urodzin 30 lat Szkoły Podstawowej nr 7 w Ełku mieniły się różnorodnymi barwami i nastrojami.

Na jubileuszu popularnej „siódemki” nie zabrakło absolwentów, byłych i obecnych dyrektorów, włodarzy miejskich i powiatowych oraz dziatwy szkolnej. Program świątecznego apelu nawiązywał do podróży pociągiem. Podróży w czasie. 30 lat minęło jak jeden dzień, ale szacownego jubilata czeka kolejnych 30, nowych lat, a pewnie więcej, któż to wie …

Edukacja

O dobrej praktyce i zasadach bezpieczeństwa w ełckich szkołach

Renata Szymaszko

Publikacja

/

Na prośbę posła Wojciecha Kossakowskiego Grupa Specjalna Płetwonurków RP po raz kolejny odwiedziła Ełk, tym razem w ramach realizowanego projektu „Pomoc to Moc”. Doświadczona grupa płetwonurków przeprowadziła szkolenie dla ełckiej młodzieży szkolnej z zakresu bezpieczeństwa na zamarzniętych akwenach i uprawiania sportów.

— Dużymi krokami zbliża się wiosna, a na jeziorach roztapia się pokrywa lodowa — mówi Maciej Rokus — pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do spraw bezpieczeństwa. Młodzi ludzie wchodzą na zamarznięte jeziora bez szkolenia i odpowiedniego sprzętu narażając swoje życie. Celem naszego szkolenia było podniesienie świadomości wśród młodych ludzi z zakresu bezpieczeństwa na akwenach oraz wykształcenia prawidłowych odruchów w sytuacji zagrożenia życia.

Podczas zajęć wyemitowano film z udziałem Adama Woronowicza o dobrej praktyce i zasadach bezpieczeństwa. Scenariusz filmu został napisany na kanwie doświadczenia zawodowego Grupy Specjalnej Płetwonurków RP, analizując wszystkie wypadki i utonięcia przez ostatnie kilkanaście lat pracy. Młodzież wzięła czynny udział w zajęciach, omówiono techniki samo ratowania, młodzież zadawała ciekawe pytania, na koniec ubierali sprzęt ratunkowy i asekuracyjny. W zajęciach też czynny udział wzięli nauczyciele.

Czytaj więcej

Edukacja

Od września 2019 roku wystartuje gruntowna reforma szkolnictwa zawodowego

miasto-gazeta.pl

Publikacja

/

– Ustawa, którą napisaliśmy wspólnie z pracodawcami, jest już po decyzjach Komitetu Stałego Rady Ministrów i jest przygotowana do tego, żeby zarekomendować ją Radzie Ministrów. Chcielibyśmy, aby do końca tego roku została podpisana przez prezydenta. Chcemy, żeby te zmiany obowiązywały już od 2019 roku – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Anna Zalewska, minister edukacji narodowej. – Są to zmiany wzorowane na przykładach niemieckich, austriackich i szwajcarskich, czyli pracodawca ma być w szkole, a szkoła u pracodawcy i razem mają pisać podstawy programowe i egzaminować, tak aby rzeczywistość biznesowa, finansowa, technologiczna nie odstawała od tego, czego uczymy w szkole.

Nowelizacja ustawy Prawo oświatowe, którą MEN opublikował w czerwcu br., wprowadza daleko idące reformy w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego. Zmiany dotyczą m.in. klasyfikacji zawodów i finansowania szkół zawodowych, współpracy szkół z pracodawcami oraz egzaminów zawodowych. Mają wejść w życie z początkiem roku szkolnego 2019/2020.

Projekt MEN ma ukierunkować szkolnictwo zawodowe tak, aby absolwenci mieli pełne kwalifikacje zawodowe, potwierdzone wynikami egzaminów i odpowiednimi dokumentami. Ponadto jeszcze w trakcie nauki uczniowie mają zdobywać dodatkowe umiejętności i uprawnienia potrzebne na rynku pracy i wymagane przez pracodawców. MEN zapowiada, że do każdego zawodu zostanie opracowana odrębna podstawa programowa. Projekt wprowadzi także zwiększoną subwencję oświatową dla samorządów na te szkoły, które kształcą w zawodach najbardziej potrzebnych na rynku pracy.

Minister edukacji podkreśla, że zmiany są konieczne, ponieważ brak wykwalifikowanych pracowników jest coraz większą barierą dla rozwoju przedsiębiorstw. Jednocześnie pracodawcy skarżą się na niedostosowanie kompetencji absolwentów szkół do oczekiwań rynku pracy.

– Wszystkie te zmiany są pilne, dlatego że już 48 proc. pracodawców nie może znaleźć pracowników. Musimy udowadniać, że szkoły branżowe i technika potrzebują ludzi utalentowanych, ludzi z pasją. Potrzebujemy też ogromnej promocji – nie tylko zmiany nazwy na szkoły branżowe, lecz także uczestnictwa różnego rodzaju firm – mówi Anna Zalewska. – Pytane 9-latki najchętniej chciałyby zostać właścicielami restauracji, bo taką promocję zrobiły nasze gwiazdy, które doskonale gotują, potrafią zachwycić opowieściami o jedzeniu. Moim marzeniem jest, żeby każdy zawód był tak wspierany i promowany.

Zgodnie z projektem MEN zreformowane szkolnictwo zawodowe ma się opierać na współpracy z pracodawcami. Dobrze zorganizowane szkoły, ściśle współpracujące z biznesem, mają dać szansę rozwoju poszczególnym regionom i lokalnym społecznościom. Stąd ustawa kładzie duży nacisk na to, aby firmy i organizacje zrzeszające pracodawców miały duży wpływ na kształt szkolnictwa zawodowego (m.in. poprzez tworzenie oferty kształcenia zawodowego, uruchamianie kształcenia w konkretnych zawodach i umożliwianie uczniom praktycznej nauki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy).

– Po roku dyskusji z pracodawcami udało się ich przekonać, żeby dołożyli do systemu edukacji. Na szkolnictwo techniczne i branżowe jest 9 mld zł pieniędzy budżetowych, ale skonstruowaliśmy przepisy tak, że pracodawcy mogą się wprost dołożyć do klas czy pensji nauczyciela. Uwolniliśmy pensję nauczyciela zawodu, dzięki czemu mogą fundować staże, stypendia, organizować w szkole określone warsztaty – mówi minister Anna Zalewska. – To rzeczywiście duże zmiany, które mają spowodować, że szkoła będzie elastyczna. Na tym nam zależy. Jednocześnie za 2–3 lata chcielibyśmy przenieść e-zasoby, żeby podręczniki, symulatory były na tablicach multimedialnych. Marzy nam się szkoła branżowa, która będzie odpowiadać nie tylko potrzebom rynku, lecz także dawać satysfakcję dzieciom.

Jak wynika z raportu „Efektywne szkolnictwo zawodowe jako kluczowy element nowoczesnej gospodarki”, opracowanego przez Warsaw Enterprise Institute, w roku szkolnym 2014/2015 działały w Polsce 3 954 zasadnicze szkoły zawodowe i technika. To oznacza, że od 2008 roku ich liczba spadła o ok. 20 proc. Licząc od 2000 roku – spadek sięgnął 50 proc. Z najnowszych danych GUS wynika, że w roku szkolnym 2016/2017 szkół zawodowych i techników było jeszcze mniej, nieco ponad 3 500.

– Najbardziej zależy nam, żeby w szkołach technicznych i branżowych pojawiło się więcej uczniów, żeby przełamać opinie mówiące, że nie powinni do nich trafiać młodzi, utalentowani ludzie. Jednocześnie chcemy, żeby młodzież szybko się usamodzielniała. Często ze strony uczniów padają pytania do przedstawicieli biznesu oto, kiedy i jak najszybciej zostać prezesem swojej własnej firmy. Każdy prezes mówi: „Skończ szkołę branżową – jeśli masz zawód, już jesteś firmą, a w dodatku możesz się kształcić dalej i zarabiać dużo pieniędzy”. To są najważniejsze kwestie, na których nam zależy, na przyjaznym funkcjonowaniu pracodawcy i ucznia – mówi minister Anna Zalewska.

Jak ocenili autorzy raportu WEI, brak wysoko wykwalifikowanych pracowników fizycznych i techników to jedna z przeszkód szybszego rozwoju gospodarczego i efekt mody na wyższe wykształcenie, skutkującej nadprodukcją absolwentów uniwersytetów nieprzydatnych z punktu widzenia rynku pracy.

@Newseria

Czytaj więcej

Edukacja

„Kochaj mnie, nie bij mnie”. Rusza misiowa akcja w Ełku

miasto-gazeta.pl

Publikacja

/

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy tworząc akcję „Historia Misia”, chce po raz kolejny zwrócić uwagę na problem przemocy wobec dzieci. W Ełku też dochodzi do przemocy w rodzinie, coraz częściej takie przypadki są zgłaszane do władz. Dzieci boją się o tym mówić, dlatego akcje tego typu mają trafiać m.in. do świadków naocznych, którzy milczą i tym samym przyzwalają na przemoc.

Od trzech lat sztab WOŚP Ełk organizuje akcję na terenie miasta, zapraszając do akcji szkoły. W ustalonym wspólnie terminie, dzieci wraz z nauczycielami, opiekunami, wychodzą w grupach, zostawiając wcześniej zebrane misie w miejscach publicznych, przy przystankach, parkingach, instytucjach — mówi Emilia Borawska ze sztabu WOŚP Ełk. — Misie zbieramy wśród znajomych. Zbiórkę można ogłosić w szkole, klasie. Nie muszą to być misie, chodzi o maskotki różnego rodzaju. Do nich też przyczepiamy karteczkę z informacją „Kochaj mnie, nie bij mnie”. — Akcję wcześniej nagłośnimy medialnie. Na takie spotkanie z uczniami zaprosimy specjalistę. Do akcji mogą się włączyć uczniowie klas 1-8, ilość nieograniczona.


Szkoły, które biorą udział to szkoła podstawowa nr 2, 3, 4 i 7.

PLAN DNIA 25 maja
8.55 – 9.40 animacja z dziećmi, przyczepianie karteczek do misiów, bandażowanie ich.
9.50 – 10.45 spacer po mieście z miśkami, każda szkoła zostawia misie w okolicach swojej szkoły.
10.35 – 11.00 wspólne spotkanie na placu Jana Pawła w celu zrobienia wspólnego zdjęcia.
11.10 powrót do szkół

foto:Edukacja Alternatywna Ełk

Czytaj więcej

komentowane

Piszą dla Was

Adam Sobolewski

Adam Sobolewski

Renata Szymaszko

Renata Szymaszko

Agnieszka Czarnecka

Agnieszka Czarnecka

Poza prawem

czytane