Uchwały gminy Ełk pod lupą prokuratora

Agnieszka Czarnecka
Publikacja Kwiecień 19, 2017, 5:53 pm
10 mins

Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił w dwóch punktach uchwałę gminy Ełk, z czerwca ubiegłego roku, w sprawie stawek za gospodarowanie odpadami. Skargę do WSA złożył ełcki prokurator. Choć sąd dopatrzył się nieprawidłowości, radni ich nie naprawili. W lutym tego roku przyjęli nową uchwałę, wpisując do niej punkty uchylone przez WSA. Pytanie: zrobili to z premedytacją, czy też z niewiedzy?

 

29 czerwca 2016 roku Rada Gminy Ełk podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W dokumencie określono, że za śmieci zbierane w sposób selektywny (czyli śmieci segregowane — przyp. autora) mieszkańcy będą płacili 6,30 zł miesięcznie (za osobę), zaś za śmieci zbierane w sposób nieselektywny (czyli śmieci niesegregowane — przyp. autora) – 7,20 zł miesięcznie (za osobę). Ponadto, wprowadzono roczną ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości 195 zł (segregowane) i 244 zł (niesegregowane).

Uchwałę Rady Gminy Ełk zaskarżył, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, prokurator rejonowy z Ełku, zarzucając jej naruszenie art. 6j ust. 3b i 3c u.c.p.g. (ustawa z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach — przyp. autora). Chodziło o § 1 ust. 3 i 4 wspomnianej uchwały dotyczący wprowadzenia ryczałtowej opłaty za śmieci. Zdaniem prokuratora, wyliczenie wysokości tej opłaty, było nieprawidłowe. Poza tym, jak uzasadniał prokurator, nie było podstaw dla uwzględnienia w wysokości opłaty ryczałtowej 20% tytułem bliżej niesprecyzowanych „kosztów administracyjnych”. Za nieprawidłową praktykę, zdaniem prokuratora, należało też uznać ustalenie średniej szacunkowej liczby osób w gospodarstwach domowych na 3 osoby i użycie tego elementu jako jednego z czynników determinujących wysokość opłaty dotyczącej nieruchomości, które z założenia bądź to nie są zamieszkiwane w ogóle, bądź jedynie są zajmowane przez krótki okres.

Rada Gminy Ełk wniosła o oddalenie skargi prokuratora. Swoje stanowisko argumentowała w ten sposób, że ustawodawca, oprócz wskazania, w jaki sposób opłatę należy wyliczyć, nie dał wskazówek ani środków prawnych do ustalenia danych niezbędnych do określenia ilości odpadów powstających na nieruchomościach zabudowanych domkami letniskowymi i wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Po zapoznaniu się z argumentacją obu stron WSA uznał, że Rada Gminy Ełk podejmując zaskarżoną uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dniu 29 czerwca 2016 r. w § 1 ust. 3 i 4 przekroczyła delegację ustawową.

„W rozpoznawanej sprawie został naruszony przepis art. 6j ust. 3b i ust. 3c u.c.p.g. poprzez zaniechanie dokonania przez organ rzetelnej i wnikliwej kalkulacji wysokości stawki, pozwalającej na prawidłowe ustalenie rocznej opłaty ryczałtowej związanej z zagospodarowaniem odpadów z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz inne o charakterze rekreacyjno -wypoczynkowym zamieszkałe czasowo — czytamy w wyroku WSA z 9 lutego 2017 r.
— Organ dokonując obliczenia ryczałtowej opłaty rocznej, przekroczył bowiem upoważnienie ustawowe w zakresie uwzględnienia parametrów pozwalających na ustalenie jej ostatecznej wysokości”.
Z uwagi na wskazane wady zaskarżonej uchwały, sąd stwierdził nieważność § 1 ust.3 i 4 uchwały gminy Ełk.

Nowa „stara” uchwała?
Dwa tygodnie po ogłoszeniu wyroku, na sesji 24 lutego, radni gminy Ełk przyjęli nową uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sęk w tym, że dokument nie różni się zasadniczo, od poprzedniego. Zaskarżone i unieważnione przez WSA, zapisy widnieją w niezmienionym kształcie w nowej uchwale.
Unieważniony § 1 ust.3, który brzmi: „Ustala się roczną ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 195,00 zł w przypadku, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny” — w nowej uchwale wpisany został jako § 1 ust. 4, natomiast unieważniony § 1 ust. 4 o brzmieniu: „W przypadku gdy na nieruchomościach, o których mowa w ust. 3, odpady komunalne zbierane są w sposób nieselektywny, roczna opłata ryczałtowa wynosi 244,00 zł” – stanowi w nowej uchwale § 1 ust. 5. Mało tego, w nowej uchwale widnieją nowe, dużo wyższe, stawki opłat za jednorazowy odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych. W przypadku np. pojemnika KP-7 różnica cen wynosi, aż 280 zł (w przypadku odpadów zbieranych selektywnie) i, aż 321 zł (w przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie).

Rada Gminy Ełk złożyła jednak skargę kasacyjną do NSA w sprawie „starej” uchwały, która straciła moc, ponieważ radni w tej kwestii podjęli nową.

Będą skutki prawne  działań radnych?
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jak poinformowała nas sędzia Małgorzata Jaśkowska, jest nieprawomocny.
— Z ustaleń poczynionych w sądzie I instancji wynika, że w dniu 23 marca 2017 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skarga kasacyjna organu od wyroku z dnia 9 lutego 2017 r. Nie została ona jednak jeszcze przekazana Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu — informuje sędzia NSA Małgorzata Jaśkowska.

— Poza powyższym ogólnie wskazuję, że stosownie do treści art. 152 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.) w razie uwzględnienia skargi na akt lub czynność, nie wywołują one skutków prawnych do chwili uprawomocnienia się wyroku, chyba że sąd postanowi inaczej.
Przepisu tego nie stosuje się do aktów prawa miejscowego. Uchwała, której nieważność została częściowo stwierdzona w nieprawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie zalicza się zaś do aktów prawa miejscowego.

Z odpowiedzi, jaką uzyskaliśmy od NSA można by wywnioskować, że wyrok WSA powinien być respektowany (zasada aktów prawa miejscowego), mimo że nie jest prawomocny, i może należałoby zadać pytanie, czy radni gminni za nic mają wyroki sądu administracyjnego?

Co na to ełcki prokurator?
— Zbieramy informacje na temat tej drugiej uchwały (z 24 lutego 2017 r. – przyp. autora) — mówi Wojciech Piktel, prokurator rejonowy z Ełku. — Sprawdzamy, czy jest ona zgodna z prawem. Wiemy już, że na tą pierwszą uchwałę (z 29 czerwca 2016 r.), poszła skarga kasacyjna do NSA. A więc gmina Ełk nie zgodziła się z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale też i wydała drugą uchwałę.
Ta druga uchwała jest podobna do pierwszej. Zmieniła się w zasadzie jedynie numeracja. Na razie mogę powiedzieć tylko tyle, że toczy się postępowanie w tej sprawie.


WARTO WIEDZIEĆ

Gmina Ełk chce wybudować własne ujęcie wody? Prezes PWiK: Szum medialny

Dodanie komentarza oznacza przyzwolenie na przechowywanie i przetwarzanie Twoich danych przez miasto-gazeta.pl.

63 komentarze w: Uchwały gminy Ełk pod lupą prokuratora

 1. Anonim

  Maj 20th, 2018

  A ja wasz wszystkich zaskocze chociasz nie jestem pracownikiem gminnym to uwazam ze w pracy to sie pracuje a nie plotkuje a co do wygladu innych to lepiej popatrzcie na siebie .ww

  Odpowiedz
 2. Jan. K

  Sierpień 7th, 2017

  Czy to prawda że carowa pożera wiadra frytek. Przeczytaliśmy w sieci że pracownicy stoją w kolejkach w KFC. A może chce wagą dorównać szefowi?

  Odpowiedz
  • Gość

   Sierpień 23rd, 2017

   Hahaha… nie wiem o co chodzi ale wyobrazilem sobie carową z wiadrem frytek i ryczelismy ze śmiechu . Dobre

   Odpowiedz
  • jas.

   Wrzesień 15th, 2017

   Ponoć carowa jest do zwolnienia Tik tak nie wyszedł.

   Odpowiedz
   • Arek

    Czerwiec 14th, 2018

    Czy jeszcze żre frytki bo wiadrami to się nie je.

    Odpowiedz
 3. saw

  Czerwiec 23rd, 2017

  Przyjdzie Pan Tyszkiewicz to zapanuje porządek i kultura.Skończy sie ten cyrk dla ubogich.Ludzie zaczną w końcu w spokoju pracować a nie w panice.

  Odpowiedz
 4. Wojtek

  Czerwiec 23rd, 2017

  Wybory w przyszłym roku . Na szczęście. Jeśli tak dalej będzie rządził to zakończy swoją świetlaną karierę w naszej gminie. Zamiast dogadać się z miastem co do wody, śmieci, ścieków to awantury powodują tylko większe koszty. Zmniejszyć nawet powierzchnię gminy, niech miasto bierze okoliczne tereny w zamian za tańsze media i obsługę sieci. Wszystkim wyjdzie to na zdrowie i w kieszeni zostanie. Czy myślenie tak mocno boli? A kultura też to ważna sprawa jest…

  Odpowiedz
 5. B.

  Czerwiec 20th, 2017

  |Wspaniała wiadomośc krąży po gmin ie Elk. Pan Tyszkiewicz na w ójta Gminy. W Gminie ma wielkie poparcie.

  Odpowiedz
  • As

   Kwiecień 28th, 2018

   Ktoś ma poczucie humoru ten pan zawsze będzie skakał jak konik polny i nigdzie nie zagrzeje miejsca.TaKa natura,smieszna podobno suma która skaperował go wójt szanujący się polityk by na to nie poszedł.

   Odpowiedz
 6. anonim

  Maj 3rd, 2017

  Słyszalem o ciekawej lekturze. Czy to prawda? . – przetargi i zapytania ofertowe na stronie gminy. Ogloszenia dano w 29.04. (sobota) , składanie ofert 8.05. . Od 29.04 do 3.05 gmina nie pracuje . W tym czasie tylko 2 dni są pracujące.. Ciekawe kto wygra ? Bardzo ciekawe kto w ciągu 2 dni jest w stanie zaplanować prawie 44000 posiłków? Bardzo ciekawe? A może to nieprawda? ? Niech ktoś sprawdzi?

  Odpowiedz
  • NWE

   Maj 4th, 2017

   Podobno CBA w drodze. Oj posiedzą tam trochę. Dochodzą mrożące krew w żyłach wieści.

   Odpowiedz
   • Janek Rus. W

    Maj 5th, 2017

    Nad wszystkim „czuwa”carowa ta to ma łeb. Ona jak wymysli to CBa się zarobi na śmierć.

    Odpowiedz
    • sa.

     Czerwiec 20th, 2017

     Niebawem przyjdzie Tyszkiewicz to wyprowadzi Gminę To mądry facet.

     Odpowiedz
    • NWE

     Marzec 30th, 2018

     Skoro taka dobra to dlaczego przeniesli do piwnicy.

     Odpowiedz
  • mieszkaniec

   Maj 6th, 2017

   To mądre pytanie do CBA. Pewnie o powiadomienie postarają się uczestnicy przetargu.

   Odpowiedz
  • adrian

   Maj 28th, 2017

   to jak coś wiesz, to zgłoś. Na co czekasz?

   Odpowiedz
 7. Ełczanin

  Kwiecień 25th, 2017

  WiechoR to najlepszy sołtys w dziejach gminy. Dba o porządek jak mało kto. Za śmieci trzeba płacic. Każdy za swoje. Prokuratura ma tego dopilnowac. Nie może byc tak, że kosztem posiadaczy działeczek letniskowych i innych osób reszta płaci grosze, bo wójt obiecał obniżyc stawki. Dośc propagandy wyborczej. Tak samo było z tymi doniczkami samopodlewającymi. Pamiętacie? A tymczasem koszt tych doniczek ( cena jednej to około 10 zł) i tej kabiny z hydromasażem to dwie pensje niepotrzebnego Doradcy Wójta. Ciemny lud kupi każdą głupotę napisaną w gminnej gazetce. Czytaj lepiej tę gazetę to trochę zmądrzejesz- Gminny. Trochę.

  Odpowiedz
  • G.M

   Kwiecień 25th, 2017

   W tej firmie takiego nie rozgarniętego jeszcze nie było. Co decyzja to strzał w kolano.Unijne środki zawalone. Spec jak piszą internauci bezradny bo słaby fachman. Śmieci i woda ciągle problem. Drogi podziurawione jak szwajcarski ser. Nawet carowa ucichła. Podobno odlicza minuty tik taka. ale ma jak zwykle problem z liczeniem..Jeśli chodzi o kadry coraz więcej „speców” z Giżycka. czyżby władza usnęła i zatrudnia tylko z poza gminy i miasta Ełk.? Widoki w wyborach coraz słabsze. Taki obraz świadczy o kompletnej bezradności. Rację ma Ełczanin który krytykuje ciągłe obarczanie za obecną klęskę Gminy ,poprzednika. Hydromasaże mieszkańcy mają gdzieś.Oczekują na zmiany a tu kompletny zastój.
   Nigdy tak negatywnie nie dyskutowano o Gminie jak obecnie. Skłóceni jak zwykle z Miastem.Nawet pani Senator podobno omija ten budynek , trochę póżno ale zrozumiała z kim miała do czynienia. Jeśli chodzi o atmosferę w gminie- totalna katastrofa. Czekamy na dalszy ciąg horroru.

   Odpowiedz
 8. Gminny

  Kwiecień 24th, 2017

  A toć pan Syroc dobrze zapytał!
  A ja znam odpowiedź: za ewentualną podwyżkę będzie odpowiedzialny niejaki WiechoR. Nawet tu niego twarz się chyba pokazała w tej miejskiej gazecie, która cały czas pisze o gminie.
  Także PODZIĘKOWANIA za podwyżkę wszyscy pójdziemy złożyć do WiechoRa

  Odpowiedz
  • Antoni

   Czerwiec 14th, 2018

   Ty gazetę zostaw w spokoju sadlasty . Masz przerżnięte wybory za dług gminy którego nawet pra pra wnuki nie spłaca. Tak rządzić każdy potrafi. Wyłożenie parkingu kostka nic nie pomoże. Chwali się że dużo zrobił. Zrobiłeś bo musisz robić za to ci płacą. Może chciałbyś leżeć? Położą cię wyborcy. I twojego faka też położą

   Odpowiedz
 9. Ełczanin

  Kwiecień 23rd, 2017

  Nie fanzol syroc głupot. Jacy ludzie mają płacic 5 razy więcej? Wszyscy mają płacic za siebie a przy tak ustalonej stawce jedni płacą za drugich. Gdyby stawka była realnie ustalona według kosztów, to mieszkańcy domów płaciliby od osoby 1 zł miesięcznie więcej. Tylko wtedy tacy ludzie jak ty mówiliby, że wójt podwyższył opłaty za śmieci.

  Odpowiedz
 10. syroc

  Kwiecień 23rd, 2017

  No no coraz głośniej w tej sprawie się dzieję.
  Po co Rada Gminy tak zrobiła? żeby ludzie mogli mało za śmieci płacić.
  Sąsiedzi wczoraj mówili, że gdyby Rada zrobiła inaczej, to byśmy płacili za śmieci 5 razy więcej.
  Czy wiadomo, kto dosniósł do prokuratury? Kto chciał, żeby ludzi dużo płacili??
  Chciałbym wiedzieć, co to za bogacz sobie nasze pieniądze lekceważy

  Odpowiedz
  • Anonim

   Kwiecień 23rd, 2017

   Jedni donasza z zawisci inni donosza aby donosić

   Odpowiedz
  • ???

   Kwiecień 23rd, 2017

   MASZ DURNYCH SĄSIADÓW???

   Odpowiedz
 11. Anonim

  Kwiecień 23rd, 2017

  W gminie jest w końcu porżądek. Każdy pracuje, a nie zajmuje się plotkami, wystawaniem na korytarzach i gadaniem głupot na koleżanki i kolegów.
  Niektórym, którzy przychodzili do Urzędu na ploty, na pewno jest to nie wsmak

  Odpowiedz
  • ug

   Kwiecień 24th, 2017

   ale mówią, ze tam nie liczy sie praca tylko kto kto wiecej donosi? Urzedasy przescigaja sie w zbieraniu informacji.

   Odpowiedz
   • Anonim

    Kwiecień 24th, 2017

    No własnie nie,
    ponoć praca się liczy, efekty i załatwienie spraw w terminie.
    Ale stray kundel cały czas gryzie… bez honoru

    Odpowiedz
    • kazik

     Maj 5th, 2017

     Mam inne zdanie tu stary kundel nie gryzie to mieszkańcy gminy rozpracowali ten cyrk. Jak to trzeba wszystko przemyśleć . A przy okazji piszecie o jakimś porożu czyżby grubego do myślistwa wcielili.

     Odpowiedz
   • jar.D

    Kwiecień 26th, 2017

    Tam króluje powiedzenie komu się nie podoba niech wy…la , ja tu rządzę.

    Odpowiedz
    • NWE

     Maj 4th, 2017

     Cały Ełk mówi że takiego wulgarnego jeszcze nie było. Jemu po prostu puszczają nerwy. Powrót do dostaw chipsów zagwarantowany. Braki kultury to siła kabana. Mieszkańcy mają dośc tego cyrku. Dobrze że choć inni kandydaci jeszcze nieoficjalni.w wyborach mają pewien poziom. Co do poroża a może to tylko złośliwa plotka.

     Odpowiedz
     • B.W.

      Wrzesień 15th, 2017

      Jaki wulgarny ,klęczy w kościele ,oczami przewraca i po suficie wodzi , bije się wiele razy w klatę i on wulgarny?
      No może trochę sapie.Przesadzacie .

     • Nwe

      Maj 8th, 2018

      Dlatego musi w końcu w gminie Ełk rządzić kobieta oby tylko nie z Giżycka.Przez grubego ełczanie znienawidzili Giżycko.Za grubym też nie przepadają.Podobno nie jadą do Olsztyna przez to miasteczko.gdzie od września psy szczekają.

    • NWE

     Maj 5th, 2017

     Nie jeden kozak tak krzyczał a dziś nawet go nie wspomną.

     Odpowiedz
    • AD

     Maj 5th, 2017

     Jest dużo bardziej ciekawie. Ale to przed wyborami.

     Odpowiedz
    • gość

     Styczeń 20th, 2018

     już niedługo…… nikt wiecej nie bedzie przez niego cierpial

     Odpowiedz
  • sado.

   Kwiecień 24th, 2017

   Gdzie Ty widziśz porządek ,na razie poniewieranie ludżmi,kolejna ofiara to pani senator czyżby przyjażń się skończyła?Drogi tragedia. zasypują dołki i po pierwszym deszczu znowu to samo. Spytajcie Franczuka jak sie robi drogi..Przykład droga LIski Grabnik. Tam sie naprawia sypiąc i wałując pospółę.Wystarczy jedna naprawa w roku. Dobrze że niedługo wybory.

   Odpowiedz
   • Anonim

    Kwiecień 24th, 2017

    Ty jakiś sponiewierany jesteś biedaku. Szkoda mi ciebie

    Odpowiedz
    • anonim

     Kwiecień 25th, 2017

     ciebie nikt nie poniewiera. – szara eminencja. Wez sie do roboty . wszyscy wiedza ze nic nie robisz tylko pijesz kawe u najwspanialszego

     Odpowiedz
     • P.

      Kwiecień 26th, 2017

      On kawy nie pije bo mu fusy w dziurach zalegają.

    • ad

     Kwiecień 26th, 2017

     Największy nierób w Gminie

     Odpowiedz
     • par.

      Kwiecień 29th, 2017

      Nieszczęśliwy knurze gdybyś w swym barłogu siedział nigdy nikt by się o twojej tępocie nie dowiedział.

     • NWE

      Maj 5th, 2017

      To mamy dwóch nierobow.

  • barbara

   Kwiecień 24th, 2017

   Prawa ręka grubego się odezwała.

   Odpowiedz
   • DW

    Maj 4th, 2017

    Mieszkancy zgłaszają pytania dotyczące gminy .Jest coraz ciekawiej. W kampanii wyborczej ogłosimy. Oj bedzie ciekawie.

    Odpowiedz
  • gr

   Kwiecień 25th, 2017

   hahahaha uderz w stół a nożyce się odezwą, dobrze ze jest porządek ale niech obowiązuje wszystkich. Ludzie wszystko widzą.

   Odpowiedz
  • Dan.

   Kwiecień 26th, 2017

   Ty masz pojęcie co to jest porządek Tam panuje unijna panika że odbiorą dotacje. Cały Ełk o tym mówi.

   Odpowiedz
   • Bogdan

    Kwiecień 29th, 2017

    I do tego odsetki. zbierze się tego trochę. Nawet caryca nic nie pomoże to nie jej poziom.

    Odpowiedz
   • zo

    Kwiecień 30th, 2017

    Niech przeproszą kogo trzeba może da się jeszcze coś uratować? Nie mają wstydu ani honoru..

    Odpowiedz
   • janek

    Czerwiec 29th, 2017

    Tak znienawidzonego przez pracowników szefa jeszcze nie było.

    Odpowiedz
  • janka

   Wrzesień 15th, 2017

   Tak to prawda jest taki spokój że 60% leczy się u psychiatry.

   Odpowiedz
  • Dar

   Kwiecień 30th, 2018

   A powykrzywiane buty grubemu giermek w końcu wyprasował?i nich obetnie te długie czuby fe.

   Odpowiedz
  • Jan

   Czerwiec 14th, 2018

   Zerknij do góry 66 do 9 taki masz porzadek

   Odpowiedz
 12. B.A.

  Kwiecień 21st, 2017

  Tak zastraszonych pracowników jeszcze nigdy nie było. Bedą potrzebne wizyty u lekarzy specjalistów Czytając wpisy internautów na różnych portalach napotyka się na dużo egzotyki.. np. Knur
  ,Fuckowa. Kaszalot. Carowa. itd. o co w tej firmie chodzi ,może ktoś w końcu wytłumaczy.

  Odpowiedz
  • Agat

   Kwiecień 23rd, 2017

   ludzie mówią, że w całym budynku razem z monitoringiem są założone podsłuchy? Wszyscy są nagrywani? Nikt ze sobą nie rozmawia? Przychodząc do pracy nikt nie wie czy jeszcze pracuje?. Ponoć zwolniono już 30 osób i zatrudniono znajomych. Pracują tylko donosiciele? Czy to prawda? Jeżeli tak to straszne czasy.

   Odpowiedz
   • ron

    Kwiecień 24th, 2017

    pracownicy i ich rodziny są tez wyborcami. na pewno pojda na wybory

    Odpowiedz
    • Jas.

     Maj 4th, 2017

     Oczywiście ,setki członków rodzin wyrzuconych na bruk pójdą do urn .

     Odpowiedz
     • gar.

      Maj 5th, 2017

      Czytaliśmy w sieci że komuś szaleńczo rośnie poroże. O kogo chodzi?

 13. Ełczanin

  Kwiecień 20th, 2017

  Straszne. Czy to już początek końca tej nieudanej władzy gminnej?

  Odpowiedz
  • jol.

   Kwiecień 25th, 2017

   Ten to dopiero położy Gminę jak będzie musiał płacić kary z odsetkami. Już ludzie wspominają Antoniego .On myśli ze ludzie się nabiorą na te brygady i zapełniony traktorkami jak ktoś napisał parking. Ile to wszystko kosztuje i ile naprawdę płaci Miastu za wodę. To są podstawowe pytania.

   Odpowiedz
  • Straduniak.

   Maj 4th, 2017

   Nie wpisujcie takich tekstów bo gruby padnie na zawał.

   Odpowiedz
   • jaro.

    Maj 5th, 2017

    Żeby mieć zawał trzeba mieć serce tam nawet kamienia nie ma .Obleśne sadło.

    Odpowiedz
 14. sar.

  Kwiecień 20th, 2017

  Tak nerwowo jeszcze w Gminie nie było. Same nieszczęścia.Po prostu co nagle to po diable Wiele nie przemyślanych decyzji.. Nikt się jednak nie dziwi.Już niedługo wybory.

  Odpowiedz
  • B.

   Kwiecień 29th, 2017

   W mieście panuje opinia że już szuka pracy w DHL. Zna się na tym jak na niczym innym. Przynajmniej będzie syty .choć chrupki tuczą,.

   Odpowiedz

Co o tym myślisz?