Z POWIATU

Uchwały gminy Ełk pod lupą prokuratora

Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił w dwóch punktach uchwałę gminy Ełk, z czerwca ubiegłego roku, w sprawie stawek za gospodarowanie odpadami. Skargę do WSA złożył ełcki prokurator. Choć sąd dopatrzył się nieprawidłowości, radni ich nie naprawili. W lutym tego roku przyjęli nową uchwałę, wpisując do niej punkty uchylone przez WSA. Pytanie: zrobili to z premedytacją, czy też z niewiedzy?

 

29 czerwca 2016 roku Rada Gminy Ełk podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W dokumencie określono, że za śmieci zbierane w sposób selektywny (czyli śmieci segregowane — przyp. autora) mieszkańcy będą płacili 6,30 zł miesięcznie (za osobę), zaś za śmieci zbierane w sposób nieselektywny (czyli śmieci niesegregowane — przyp. autora) – 7,20 zł miesięcznie (za osobę). Ponadto, wprowadzono roczną ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości 195 zł (segregowane) i 244 zł (niesegregowane).

Uchwałę Rady Gminy Ełk zaskarżył, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, prokurator rejonowy z Ełku, zarzucając jej naruszenie art. 6j ust. 3b i 3c u.c.p.g. (ustawa z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach — przyp. autora). Chodziło o § 1 ust. 3 i 4 wspomnianej uchwały dotyczący wprowadzenia ryczałtowej opłaty za śmieci. Zdaniem prokuratora, wyliczenie wysokości tej opłaty, było nieprawidłowe. Poza tym, jak uzasadniał prokurator, nie było podstaw dla uwzględnienia w wysokości opłaty ryczałtowej 20% tytułem bliżej niesprecyzowanych „kosztów administracyjnych”. Za nieprawidłową praktykę, zdaniem prokuratora, należało też uznać ustalenie średniej szacunkowej liczby osób w gospodarstwach domowych na 3 osoby i użycie tego elementu jako jednego z czynników determinujących wysokość opłaty dotyczącej nieruchomości, które z założenia bądź to nie są zamieszkiwane w ogóle, bądź jedynie są zajmowane przez krótki okres.

Rada Gminy Ełk wniosła o oddalenie skargi prokuratora. Swoje stanowisko argumentowała w ten sposób, że ustawodawca, oprócz wskazania, w jaki sposób opłatę należy wyliczyć, nie dał wskazówek ani środków prawnych do ustalenia danych niezbędnych do określenia ilości odpadów powstających na nieruchomościach zabudowanych domkami letniskowymi i wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Po zapoznaniu się z argumentacją obu stron WSA uznał, że Rada Gminy Ełk podejmując zaskarżoną uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dniu 29 czerwca 2016 r. w § 1 ust. 3 i 4 przekroczyła delegację ustawową.

„W rozpoznawanej sprawie został naruszony przepis art. 6j ust. 3b i ust. 3c u.c.p.g. poprzez zaniechanie dokonania przez organ rzetelnej i wnikliwej kalkulacji wysokości stawki, pozwalającej na prawidłowe ustalenie rocznej opłaty ryczałtowej związanej z zagospodarowaniem odpadów z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz inne o charakterze rekreacyjno -wypoczynkowym zamieszkałe czasowo — czytamy w wyroku WSA z 9 lutego 2017 r.
— Organ dokonując obliczenia ryczałtowej opłaty rocznej, przekroczył bowiem upoważnienie ustawowe w zakresie uwzględnienia parametrów pozwalających na ustalenie jej ostatecznej wysokości”.
Z uwagi na wskazane wady zaskarżonej uchwały, sąd stwierdził nieważność § 1 ust.3 i 4 uchwały gminy Ełk.

Nowa „stara” uchwała?
Dwa tygodnie po ogłoszeniu wyroku, na sesji 24 lutego, radni gminy Ełk przyjęli nową uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sęk w tym, że dokument nie różni się zasadniczo, od poprzedniego. Zaskarżone i unieważnione przez WSA, zapisy widnieją w niezmienionym kształcie w nowej uchwale.
Unieważniony § 1 ust.3, który brzmi: „Ustala się roczną ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 195,00 zł w przypadku, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny” — w nowej uchwale wpisany został jako § 1 ust. 4, natomiast unieważniony § 1 ust. 4 o brzmieniu: „W przypadku gdy na nieruchomościach, o których mowa w ust. 3, odpady komunalne zbierane są w sposób nieselektywny, roczna opłata ryczałtowa wynosi 244,00 zł” – stanowi w nowej uchwale § 1 ust. 5. Mało tego, w nowej uchwale widnieją nowe, dużo wyższe, stawki opłat za jednorazowy odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych. W przypadku np. pojemnika KP-7 różnica cen wynosi, aż 280 zł (w przypadku odpadów zbieranych selektywnie) i, aż 321 zł (w przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie).

Rada Gminy Ełk złożyła jednak skargę kasacyjną do NSA w sprawie „starej” uchwały, która straciła moc, ponieważ radni w tej kwestii podjęli nową.

Będą skutki prawne  działań radnych?
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jak poinformowała nas sędzia Małgorzata Jaśkowska, jest nieprawomocny.
— Z ustaleń poczynionych w sądzie I instancji wynika, że w dniu 23 marca 2017 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skarga kasacyjna organu od wyroku z dnia 9 lutego 2017 r. Nie została ona jednak jeszcze przekazana Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu — informuje sędzia NSA Małgorzata Jaśkowska.

— Poza powyższym ogólnie wskazuję, że stosownie do treści art. 152 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.) w razie uwzględnienia skargi na akt lub czynność, nie wywołują one skutków prawnych do chwili uprawomocnienia się wyroku, chyba że sąd postanowi inaczej.
Przepisu tego nie stosuje się do aktów prawa miejscowego. Uchwała, której nieważność została częściowo stwierdzona w nieprawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie zalicza się zaś do aktów prawa miejscowego.

Z odpowiedzi, jaką uzyskaliśmy od NSA można by wywnioskować, że wyrok WSA powinien być respektowany (zasada aktów prawa miejscowego), mimo że nie jest prawomocny, i może należałoby zadać pytanie, czy radni gminni za nic mają wyroki sądu administracyjnego?

Co na to ełcki prokurator?
— Zbieramy informacje na temat tej drugiej uchwały (z 24 lutego 2017 r. – przyp. autora) — mówi Wojciech Piktel, prokurator rejonowy z Ełku. — Sprawdzamy, czy jest ona zgodna z prawem. Wiemy już, że na tą pierwszą uchwałę (z 29 czerwca 2016 r.), poszła skarga kasacyjna do NSA. A więc gmina Ełk nie zgodziła się z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale też i wydała drugą uchwałę.
Ta druga uchwała jest podobna do pierwszej. Zmieniła się w zasadzie jedynie numeracja. Na razie mogę powiedzieć tylko tyle, że toczy się postępowanie w tej sprawie.


WARTO WIEDZIEĆ

Gmina Ełk chce wybudować własne ujęcie wody? Prezes PWiK: Szum medialny

63 komentarze

63 Comments

 1. Avatar

  Anonim

  20 maja 2018 at 14:02

  A ja wasz wszystkich zaskocze chociasz nie jestem pracownikiem gminnym to uwazam ze w pracy to sie pracuje a nie plotkuje a co do wygladu innych to lepiej popatrzcie na siebie .ww

 2. Avatar

  Jan. K

  7 sierpnia 2017 at 13:57

  Czy to prawda że carowa pożera wiadra frytek. Przeczytaliśmy w sieci że pracownicy stoją w kolejkach w KFC. A może chce wagą dorównać szefowi?

  • Avatar

   Gość

   23 sierpnia 2017 at 10:20

   Hahaha… nie wiem o co chodzi ale wyobrazilem sobie carową z wiadrem frytek i ryczelismy ze śmiechu . Dobre

  • Avatar

   jas.

   15 września 2017 at 10:02

   Ponoć carowa jest do zwolnienia Tik tak nie wyszedł.

   • Avatar

    Arek

    14 czerwca 2018 at 15:41

    Czy jeszcze żre frytki bo wiadrami to się nie je.

 3. Avatar

  saw

  23 czerwca 2017 at 14:18

  Przyjdzie Pan Tyszkiewicz to zapanuje porządek i kultura.Skończy sie ten cyrk dla ubogich.Ludzie zaczną w końcu w spokoju pracować a nie w panice.

 4. Avatar

  Wojtek

  23 czerwca 2017 at 12:35

  Wybory w przyszłym roku . Na szczęście. Jeśli tak dalej będzie rządził to zakończy swoją świetlaną karierę w naszej gminie. Zamiast dogadać się z miastem co do wody, śmieci, ścieków to awantury powodują tylko większe koszty. Zmniejszyć nawet powierzchnię gminy, niech miasto bierze okoliczne tereny w zamian za tańsze media i obsługę sieci. Wszystkim wyjdzie to na zdrowie i w kieszeni zostanie. Czy myślenie tak mocno boli? A kultura też to ważna sprawa jest…

 5. Avatar

  B.

  20 czerwca 2017 at 15:53

  |Wspaniała wiadomośc krąży po gmin ie Elk. Pan Tyszkiewicz na w ójta Gminy. W Gminie ma wielkie poparcie.

  • Avatar

   As

   28 kwietnia 2018 at 14:05

   Ktoś ma poczucie humoru ten pan zawsze będzie skakał jak konik polny i nigdzie nie zagrzeje miejsca.TaKa natura,smieszna podobno suma która skaperował go wójt szanujący się polityk by na to nie poszedł.

 6. Avatar

  anonim

  3 maja 2017 at 10:24

  Słyszalem o ciekawej lekturze. Czy to prawda? . – przetargi i zapytania ofertowe na stronie gminy. Ogloszenia dano w 29.04. (sobota) , składanie ofert 8.05. . Od 29.04 do 3.05 gmina nie pracuje . W tym czasie tylko 2 dni są pracujące.. Ciekawe kto wygra ? Bardzo ciekawe kto w ciągu 2 dni jest w stanie zaplanować prawie 44000 posiłków? Bardzo ciekawe? A może to nieprawda? ? Niech ktoś sprawdzi?

  • Avatar

   NWE

   4 maja 2017 at 12:45

   Podobno CBA w drodze. Oj posiedzą tam trochę. Dochodzą mrożące krew w żyłach wieści.

   • Avatar

    Janek Rus. W

    5 maja 2017 at 07:39

    Nad wszystkim „czuwa”carowa ta to ma łeb. Ona jak wymysli to CBa się zarobi na śmierć.

    • Avatar

     sa.

     20 czerwca 2017 at 15:55

     Niebawem przyjdzie Tyszkiewicz to wyprowadzi Gminę To mądry facet.

    • Avatar

     NWE

     30 marca 2018 at 09:53

     Skoro taka dobra to dlaczego przeniesli do piwnicy.

  • Avatar

   mieszkaniec

   6 maja 2017 at 07:20

   To mądre pytanie do CBA. Pewnie o powiadomienie postarają się uczestnicy przetargu.

  • Avatar

   adrian

   28 maja 2017 at 09:16

   to jak coś wiesz, to zgłoś. Na co czekasz?

 7. Avatar

  Ełczanin

  25 kwietnia 2017 at 05:40

  WiechoR to najlepszy sołtys w dziejach gminy. Dba o porządek jak mało kto. Za śmieci trzeba płacic. Każdy za swoje. Prokuratura ma tego dopilnowac. Nie może byc tak, że kosztem posiadaczy działeczek letniskowych i innych osób reszta płaci grosze, bo wójt obiecał obniżyc stawki. Dośc propagandy wyborczej. Tak samo było z tymi doniczkami samopodlewającymi. Pamiętacie? A tymczasem koszt tych doniczek ( cena jednej to około 10 zł) i tej kabiny z hydromasażem to dwie pensje niepotrzebnego Doradcy Wójta. Ciemny lud kupi każdą głupotę napisaną w gminnej gazetce. Czytaj lepiej tę gazetę to trochę zmądrzejesz- Gminny. Trochę.

  • Avatar

   G.M

   25 kwietnia 2017 at 14:06

   W tej firmie takiego nie rozgarniętego jeszcze nie było. Co decyzja to strzał w kolano.Unijne środki zawalone. Spec jak piszą internauci bezradny bo słaby fachman. Śmieci i woda ciągle problem. Drogi podziurawione jak szwajcarski ser. Nawet carowa ucichła. Podobno odlicza minuty tik taka. ale ma jak zwykle problem z liczeniem..Jeśli chodzi o kadry coraz więcej „speców” z Giżycka. czyżby władza usnęła i zatrudnia tylko z poza gminy i miasta Ełk.? Widoki w wyborach coraz słabsze. Taki obraz świadczy o kompletnej bezradności. Rację ma Ełczanin który krytykuje ciągłe obarczanie za obecną klęskę Gminy ,poprzednika. Hydromasaże mieszkańcy mają gdzieś.Oczekują na zmiany a tu kompletny zastój.
   Nigdy tak negatywnie nie dyskutowano o Gminie jak obecnie. Skłóceni jak zwykle z Miastem.Nawet pani Senator podobno omija ten budynek , trochę póżno ale zrozumiała z kim miała do czynienia. Jeśli chodzi o atmosferę w gminie- totalna katastrofa. Czekamy na dalszy ciąg horroru.

 8. Avatar

  Gminny

  24 kwietnia 2017 at 18:49

  A toć pan Syroc dobrze zapytał!
  A ja znam odpowiedź: za ewentualną podwyżkę będzie odpowiedzialny niejaki WiechoR. Nawet tu niego twarz się chyba pokazała w tej miejskiej gazecie, która cały czas pisze o gminie.
  Także PODZIĘKOWANIA za podwyżkę wszyscy pójdziemy złożyć do WiechoRa

  • Avatar

   Antoni

   14 czerwca 2018 at 15:50

   Ty gazetę zostaw w spokoju sadlasty . Masz przerżnięte wybory za dług gminy którego nawet pra pra wnuki nie spłaca. Tak rządzić każdy potrafi. Wyłożenie parkingu kostka nic nie pomoże. Chwali się że dużo zrobił. Zrobiłeś bo musisz robić za to ci płacą. Może chciałbyś leżeć? Położą cię wyborcy. I twojego faka też położą

 9. Avatar

  Ełczanin

  23 kwietnia 2017 at 14:33

  Nie fanzol syroc głupot. Jacy ludzie mają płacic 5 razy więcej? Wszyscy mają płacic za siebie a przy tak ustalonej stawce jedni płacą za drugich. Gdyby stawka była realnie ustalona według kosztów, to mieszkańcy domów płaciliby od osoby 1 zł miesięcznie więcej. Tylko wtedy tacy ludzie jak ty mówiliby, że wójt podwyższył opłaty za śmieci.

 10. Avatar

  syroc

  23 kwietnia 2017 at 09:34

  No no coraz głośniej w tej sprawie się dzieję.
  Po co Rada Gminy tak zrobiła? żeby ludzie mogli mało za śmieci płacić.
  Sąsiedzi wczoraj mówili, że gdyby Rada zrobiła inaczej, to byśmy płacili za śmieci 5 razy więcej.
  Czy wiadomo, kto dosniósł do prokuratury? Kto chciał, żeby ludzi dużo płacili??
  Chciałbym wiedzieć, co to za bogacz sobie nasze pieniądze lekceważy

  • Avatar

   Anonim

   23 kwietnia 2017 at 12:06

   Jedni donasza z zawisci inni donosza aby donosić

  • Avatar

   ???

   23 kwietnia 2017 at 18:58

   MASZ DURNYCH SĄSIADÓW???

 11. Avatar

  Anonim

  23 kwietnia 2017 at 09:27

  W gminie jest w końcu porżądek. Każdy pracuje, a nie zajmuje się plotkami, wystawaniem na korytarzach i gadaniem głupot na koleżanki i kolegów.
  Niektórym, którzy przychodzili do Urzędu na ploty, na pewno jest to nie wsmak

  • Avatar

   ug

   24 kwietnia 2017 at 09:48

   ale mówią, ze tam nie liczy sie praca tylko kto kto wiecej donosi? Urzedasy przescigaja sie w zbieraniu informacji.

   • Avatar

    Anonim

    24 kwietnia 2017 at 19:00

    No własnie nie,
    ponoć praca się liczy, efekty i załatwienie spraw w terminie.
    Ale stray kundel cały czas gryzie… bez honoru

    • Avatar

     kazik

     5 maja 2017 at 08:03

     Mam inne zdanie tu stary kundel nie gryzie to mieszkańcy gminy rozpracowali ten cyrk. Jak to trzeba wszystko przemyśleć . A przy okazji piszecie o jakimś porożu czyżby grubego do myślistwa wcielili.

   • Avatar

    jar.D

    26 kwietnia 2017 at 04:46

    Tam króluje powiedzenie komu się nie podoba niech wy…la , ja tu rządzę.

    • Avatar

     NWE

     4 maja 2017 at 12:51

     Cały Ełk mówi że takiego wulgarnego jeszcze nie było. Jemu po prostu puszczają nerwy. Powrót do dostaw chipsów zagwarantowany. Braki kultury to siła kabana. Mieszkańcy mają dośc tego cyrku. Dobrze że choć inni kandydaci jeszcze nieoficjalni.w wyborach mają pewien poziom. Co do poroża a może to tylko złośliwa plotka.

     • Avatar

      B.W.

      15 września 2017 at 10:05

      Jaki wulgarny ,klęczy w kościele ,oczami przewraca i po suficie wodzi , bije się wiele razy w klatę i on wulgarny?
      No może trochę sapie.Przesadzacie .

     • Avatar

      Nwe

      8 maja 2018 at 12:45

      Dlatego musi w końcu w gminie Ełk rządzić kobieta oby tylko nie z Giżycka.Przez grubego ełczanie znienawidzili Giżycko.Za grubym też nie przepadają.Podobno nie jadą do Olsztyna przez to miasteczko.gdzie od września psy szczekają.

    • Avatar

     NWE

     5 maja 2017 at 08:04

     Nie jeden kozak tak krzyczał a dziś nawet go nie wspomną.

    • Avatar

     AD

     5 maja 2017 at 08:13

     Jest dużo bardziej ciekawie. Ale to przed wyborami.

    • Avatar

     gość

     20 stycznia 2018 at 17:00

     już niedługo…… nikt wiecej nie bedzie przez niego cierpial

  • Avatar

   sado.

   24 kwietnia 2017 at 11:29

   Gdzie Ty widziśz porządek ,na razie poniewieranie ludżmi,kolejna ofiara to pani senator czyżby przyjażń się skończyła?Drogi tragedia. zasypują dołki i po pierwszym deszczu znowu to samo. Spytajcie Franczuka jak sie robi drogi..Przykład droga LIski Grabnik. Tam sie naprawia sypiąc i wałując pospółę.Wystarczy jedna naprawa w roku. Dobrze że niedługo wybory.

   • Avatar

    Anonim

    24 kwietnia 2017 at 18:45

    Ty jakiś sponiewierany jesteś biedaku. Szkoda mi ciebie

    • Avatar

     anonim

     25 kwietnia 2017 at 08:35

     ciebie nikt nie poniewiera. – szara eminencja. Wez sie do roboty . wszyscy wiedza ze nic nie robisz tylko pijesz kawe u najwspanialszego

     • Avatar

      P.

      26 kwietnia 2017 at 10:11

      On kawy nie pije bo mu fusy w dziurach zalegają.

    • Avatar

     ad

     26 kwietnia 2017 at 04:44

     Największy nierób w Gminie

     • Avatar

      par.

      29 kwietnia 2017 at 13:05

      Nieszczęśliwy knurze gdybyś w swym barłogu siedział nigdy nikt by się o twojej tępocie nie dowiedział.

     • Avatar

      NWE

      5 maja 2017 at 08:10

      To mamy dwóch nierobow.

  • Avatar

   barbara

   24 kwietnia 2017 at 11:36

   Prawa ręka grubego się odezwała.

   • Avatar

    DW

    4 maja 2017 at 12:34

    Mieszkancy zgłaszają pytania dotyczące gminy .Jest coraz ciekawiej. W kampanii wyborczej ogłosimy. Oj bedzie ciekawie.

  • Avatar

   gr

   25 kwietnia 2017 at 08:30

   hahahaha uderz w stół a nożyce się odezwą, dobrze ze jest porządek ale niech obowiązuje wszystkich. Ludzie wszystko widzą.

  • Avatar

   Dan.

   26 kwietnia 2017 at 10:07

   Ty masz pojęcie co to jest porządek Tam panuje unijna panika że odbiorą dotacje. Cały Ełk o tym mówi.

   • Avatar

    Bogdan

    29 kwietnia 2017 at 13:08

    I do tego odsetki. zbierze się tego trochę. Nawet caryca nic nie pomoże to nie jej poziom.

   • Avatar

    zo

    30 kwietnia 2017 at 09:43

    Niech przeproszą kogo trzeba może da się jeszcze coś uratować? Nie mają wstydu ani honoru..

   • Avatar

    janek

    29 czerwca 2017 at 16:23

    Tak znienawidzonego przez pracowników szefa jeszcze nie było.

  • Avatar

   janka

   15 września 2017 at 09:58

   Tak to prawda jest taki spokój że 60% leczy się u psychiatry.

  • Avatar

   Dar

   30 kwietnia 2018 at 16:53

   A powykrzywiane buty grubemu giermek w końcu wyprasował?i nich obetnie te długie czuby fe.

  • Avatar

   Jan

   14 czerwca 2018 at 15:52

   Zerknij do góry 66 do 9 taki masz porzadek

 12. Avatar

  B.A.

  21 kwietnia 2017 at 09:16

  Tak zastraszonych pracowników jeszcze nigdy nie było. Bedą potrzebne wizyty u lekarzy specjalistów Czytając wpisy internautów na różnych portalach napotyka się na dużo egzotyki.. np. Knur
  ,Fuckowa. Kaszalot. Carowa. itd. o co w tej firmie chodzi ,może ktoś w końcu wytłumaczy.

  • Avatar

   Agat

   23 kwietnia 2017 at 09:09

   ludzie mówią, że w całym budynku razem z monitoringiem są założone podsłuchy? Wszyscy są nagrywani? Nikt ze sobą nie rozmawia? Przychodząc do pracy nikt nie wie czy jeszcze pracuje?. Ponoć zwolniono już 30 osób i zatrudniono znajomych. Pracują tylko donosiciele? Czy to prawda? Jeżeli tak to straszne czasy.

   • Avatar

    ron

    24 kwietnia 2017 at 09:44

    pracownicy i ich rodziny są tez wyborcami. na pewno pojda na wybory

    • Avatar

     Jas.

     4 maja 2017 at 12:36

     Oczywiście ,setki członków rodzin wyrzuconych na bruk pójdą do urn .

     • Avatar

      gar.

      5 maja 2017 at 07:42

      Czytaliśmy w sieci że komuś szaleńczo rośnie poroże. O kogo chodzi?

 13. Avatar

  Ełczanin

  20 kwietnia 2017 at 17:40

  Straszne. Czy to już początek końca tej nieudanej władzy gminnej?

  • Avatar

   jol.

   25 kwietnia 2017 at 14:14

   Ten to dopiero położy Gminę jak będzie musiał płacić kary z odsetkami. Już ludzie wspominają Antoniego .On myśli ze ludzie się nabiorą na te brygady i zapełniony traktorkami jak ktoś napisał parking. Ile to wszystko kosztuje i ile naprawdę płaci Miastu za wodę. To są podstawowe pytania.

  • Avatar

   Straduniak.

   4 maja 2017 at 12:38

   Nie wpisujcie takich tekstów bo gruby padnie na zawał.

   • Avatar

    jaro.

    5 maja 2017 at 07:41

    Żeby mieć zawał trzeba mieć serce tam nawet kamienia nie ma .Obleśne sadło.

 14. Avatar

  sar.

  20 kwietnia 2017 at 12:13

  Tak nerwowo jeszcze w Gminie nie było. Same nieszczęścia.Po prostu co nagle to po diable Wiele nie przemyślanych decyzji.. Nikt się jednak nie dziwi.Już niedługo wybory.

  • Avatar

   B.

   29 kwietnia 2017 at 13:21

   W mieście panuje opinia że już szuka pracy w DHL. Zna się na tym jak na niczym innym. Przynajmniej będzie syty .choć chrupki tuczą,.

zostaw odpowiedź

To Top