Uchwały gminy Ełk pod lupą prokuratora

Publikacja Kwiecień 19, 2017, 5:53 pm
10 mins

Wojewódzki Sąd Administracyjny unieważnił w dwóch punktach uchwałę gminy Ełk, z czerwca ubiegłego roku, w sprawie stawek za gospodarowanie odpadami. Skargę do WSA złożył ełcki prokurator. Choć sąd dopatrzył się nieprawidłowości, radni ich nie naprawili. W lutym tego roku przyjęli nową uchwałę, wpisując do niej punkty uchylone przez WSA. Pytanie: zrobili to z premedytacją, czy też z niewiedzy?

 

29 czerwca 2016 roku Rada Gminy Ełk podjęła uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W dokumencie określono, że za śmieci zbierane w sposób selektywny (czyli śmieci segregowane — przyp. autora) mieszkańcy będą płacili 6,30 zł miesięcznie (za osobę), zaś za śmieci zbierane w sposób nieselektywny (czyli śmieci niesegregowane — przyp. autora) – 7,20 zł miesięcznie (za osobę). Ponadto, wprowadzono roczną ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości 195 zł (segregowane) i 244 zł (niesegregowane).

Uchwałę Rady Gminy Ełk zaskarżył, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, prokurator rejonowy z Ełku, zarzucając jej naruszenie art. 6j ust. 3b i 3c u.c.p.g. (ustawa z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach — przyp. autora). Chodziło o § 1 ust. 3 i 4 wspomnianej uchwały dotyczący wprowadzenia ryczałtowej opłaty za śmieci. Zdaniem prokuratora, wyliczenie wysokości tej opłaty, było nieprawidłowe. Poza tym, jak uzasadniał prokurator, nie było podstaw dla uwzględnienia w wysokości opłaty ryczałtowej 20% tytułem bliżej niesprecyzowanych „kosztów administracyjnych”. Za nieprawidłową praktykę, zdaniem prokuratora, należało też uznać ustalenie średniej szacunkowej liczby osób w gospodarstwach domowych na 3 osoby i użycie tego elementu jako jednego z czynników determinujących wysokość opłaty dotyczącej nieruchomości, które z założenia bądź to nie są zamieszkiwane w ogóle, bądź jedynie są zajmowane przez krótki okres.

Rada Gminy Ełk wniosła o oddalenie skargi prokuratora. Swoje stanowisko argumentowała w ten sposób, że ustawodawca, oprócz wskazania, w jaki sposób opłatę należy wyliczyć, nie dał wskazówek ani środków prawnych do ustalenia danych niezbędnych do określenia ilości odpadów powstających na nieruchomościach zabudowanych domkami letniskowymi i wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Po zapoznaniu się z argumentacją obu stron WSA uznał, że Rada Gminy Ełk podejmując zaskarżoną uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w dniu 29 czerwca 2016 r. w § 1 ust. 3 i 4 przekroczyła delegację ustawową.

„W rozpoznawanej sprawie został naruszony przepis art. 6j ust. 3b i ust. 3c u.c.p.g. poprzez zaniechanie dokonania przez organ rzetelnej i wnikliwej kalkulacji wysokości stawki, pozwalającej na prawidłowe ustalenie rocznej opłaty ryczałtowej związanej z zagospodarowaniem odpadów z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz inne o charakterze rekreacyjno -wypoczynkowym zamieszkałe czasowo — czytamy w wyroku WSA z 9 lutego 2017 r.
— Organ dokonując obliczenia ryczałtowej opłaty rocznej, przekroczył bowiem upoważnienie ustawowe w zakresie uwzględnienia parametrów pozwalających na ustalenie jej ostatecznej wysokości”.
Z uwagi na wskazane wady zaskarżonej uchwały, sąd stwierdził nieważność § 1 ust.3 i 4 uchwały gminy Ełk.

Nowa „stara” uchwała?
Dwa tygodnie po ogłoszeniu wyroku, na sesji 24 lutego, radni gminy Ełk przyjęli nową uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sęk w tym, że dokument nie różni się zasadniczo, od poprzedniego. Zaskarżone i unieważnione przez WSA, zapisy widnieją w niezmienionym kształcie w nowej uchwale.
Unieważniony § 1 ust.3, który brzmi: „Ustala się roczną ryczałtową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 195,00 zł w przypadku, gdy odpady zbierane są w sposób selektywny” — w nowej uchwale wpisany został jako § 1 ust. 4, natomiast unieważniony § 1 ust. 4 o brzmieniu: „W przypadku gdy na nieruchomościach, o których mowa w ust. 3, odpady komunalne zbierane są w sposób nieselektywny, roczna opłata ryczałtowa wynosi 244,00 zł” – stanowi w nowej uchwale § 1 ust. 5. Mało tego, w nowej uchwale widnieją nowe, dużo wyższe, stawki opłat za jednorazowy odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych. W przypadku np. pojemnika KP-7 różnica cen wynosi, aż 280 zł (w przypadku odpadów zbieranych selektywnie) i, aż 321 zł (w przypadku odpadów zbieranych nieselektywnie).

Rada Gminy Ełk złożyła jednak skargę kasacyjną do NSA w sprawie „starej” uchwały, która straciła moc, ponieważ radni w tej kwestii podjęli nową.

Będą skutki prawne  działań radnych?
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, jak poinformowała nas sędzia Małgorzata Jaśkowska, jest nieprawomocny.
— Z ustaleń poczynionych w sądzie I instancji wynika, że w dniu 23 marca 2017 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skarga kasacyjna organu od wyroku z dnia 9 lutego 2017 r. Nie została ona jednak jeszcze przekazana Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu — informuje sędzia NSA Małgorzata Jaśkowska.

— Poza powyższym ogólnie wskazuję, że stosownie do treści art. 152 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.) w razie uwzględnienia skargi na akt lub czynność, nie wywołują one skutków prawnych do chwili uprawomocnienia się wyroku, chyba że sąd postanowi inaczej.
Przepisu tego nie stosuje się do aktów prawa miejscowego. Uchwała, której nieważność została częściowo stwierdzona w nieprawomocnym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie zalicza się zaś do aktów prawa miejscowego.

Z odpowiedzi, jaką uzyskaliśmy od NSA można by wywnioskować, że wyrok WSA powinien być respektowany (zasada aktów prawa miejscowego), mimo że nie jest prawomocny, i może należałoby zadać pytanie, czy radni gminni za nic mają wyroki sądu administracyjnego?

Co na to ełcki prokurator?
— Zbieramy informacje na temat tej drugiej uchwały (z 24 lutego 2017 r. – przyp. autora) — mówi Wojciech Piktel, prokurator rejonowy z Ełku. — Sprawdzamy, czy jest ona zgodna z prawem. Wiemy już, że na tą pierwszą uchwałę (z 29 czerwca 2016 r.), poszła skarga kasacyjna do NSA. A więc gmina Ełk nie zgodziła się z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, ale też i wydała drugą uchwałę.
Ta druga uchwała jest podobna do pierwszej. Zmieniła się w zasadzie jedynie numeracja. Na razie mogę powiedzieć tylko tyle, że toczy się postępowanie w tej sprawie.


WARTO WIEDZIEĆ

Gmina Ełk chce wybudować własne ujęcie wody? Prezes PWiK: Szum medialny


14 Comment threads
49 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread

Ta strona ogranicza spam

najnowszy najstarszy
Anonimowo

A ja wasz wszystkich zaskocze chociasz nie jestem pracownikiem gminnym to uwazam ze w pracy to sie pracuje a nie plotkuje a co do wygladu innych to lepiej popatrzcie na siebie .ww

Jan. K

Czy to prawda że carowa pożera wiadra frytek. Przeczytaliśmy w sieci że pracownicy stoją w kolejkach w KFC. A może chce wagą dorównać szefowi?

saw

Przyjdzie Pan Tyszkiewicz to zapanuje porządek i kultura.Skończy sie ten cyrk dla ubogich.Ludzie zaczną w końcu w spokoju pracować a nie w panice.

Wojtek

Wybory w przyszłym roku . Na szczęście. Jeśli tak dalej będzie rządził to zakończy swoją świetlaną karierę w naszej gminie. Zamiast dogadać się z miastem co do wody, śmieci, ścieków to awantury powodują tylko większe koszty. Zmniejszyć nawet powierzchnię gminy, niech miasto bierze okoliczne tereny w zamian za tańsze media i obsługę sieci. Wszystkim wyjdzie to na zdrowie i w kieszeni zostanie. Czy myślenie tak mocno boli? A kultura też to ważna sprawa jest…

B.

|Wspaniała wiadomośc krąży po gmin ie Elk. Pan Tyszkiewicz na w ójta Gminy. W Gminie ma wielkie poparcie.

anonim

Słyszalem o ciekawej lekturze. Czy to prawda? . – przetargi i zapytania ofertowe na stronie gminy. Ogloszenia dano w 29.04. (sobota) , składanie ofert 8.05. . Od 29.04 do 3.05 gmina nie pracuje . W tym czasie tylko 2 dni są pracujące.. Ciekawe kto wygra ? Bardzo ciekawe kto w ciągu 2 dni jest w stanie zaplanować prawie 44000 posiłków? Bardzo ciekawe? A może to nieprawda? ? Niech ktoś sprawdzi?

Ełczanin

WiechoR to najlepszy sołtys w dziejach gminy. Dba o porządek jak mało kto. Za śmieci trzeba płacic. Każdy za swoje. Prokuratura ma tego dopilnowac. Nie może byc tak, że kosztem posiadaczy działeczek letniskowych i innych osób reszta płaci grosze, bo wójt obiecał obniżyc stawki. Dośc propagandy wyborczej. Tak samo było z tymi doniczkami samopodlewającymi. Pamiętacie? A tymczasem koszt tych doniczek ( cena jednej to około 10 zł) i tej kabiny z hydromasażem to dwie pensje niepotrzebnego Doradcy Wójta. Ciemny lud kupi każdą głupotę napisaną w gminnej gazetce. Czytaj lepiej tę gazetę to trochę zmądrzejesz- Gminny. Trochę.

Gminny

A toć pan Syroc dobrze zapytał!
A ja znam odpowiedź: za ewentualną podwyżkę będzie odpowiedzialny niejaki WiechoR. Nawet tu niego twarz się chyba pokazała w tej miejskiej gazecie, która cały czas pisze o gminie.
Także PODZIĘKOWANIA za podwyżkę wszyscy pójdziemy złożyć do WiechoRa

Ełczanin

Nie fanzol syroc głupot. Jacy ludzie mają płacic 5 razy więcej? Wszyscy mają płacic za siebie a przy tak ustalonej stawce jedni płacą za drugich. Gdyby stawka była realnie ustalona według kosztów, to mieszkańcy domów płaciliby od osoby 1 zł miesięcznie więcej. Tylko wtedy tacy ludzie jak ty mówiliby, że wójt podwyższył opłaty za śmieci.

syroc

No no coraz głośniej w tej sprawie się dzieję.
Po co Rada Gminy tak zrobiła? żeby ludzie mogli mało za śmieci płacić.
Sąsiedzi wczoraj mówili, że gdyby Rada zrobiła inaczej, to byśmy płacili za śmieci 5 razy więcej.
Czy wiadomo, kto dosniósł do prokuratury? Kto chciał, żeby ludzi dużo płacili??
Chciałbym wiedzieć, co to za bogacz sobie nasze pieniądze lekceważy