Strona główna » Lokalne » Via Baltica bliżej Ełku
Lokalne

Via Baltica bliżej Ełku

 Dziś w Kalinowie (powiat ełcki) podpisana została umowa na projekt i budowę jednego z odcinków drogi ekspresowej S61. Wykonawcą ok. 20-kilometrowego fragmentu trasy od węzła Wysokie do Raczek o wartości 484,3 mln zł będzie firma Budimex SA. To już dziewiąta umowa na realizację polskiego odcinka Via Baltica w ciągu S61. Do domknięcia ponad 200-kilometrowej trasy brakuje jeszcze umów z wykonawcami trzech kontraktów.

– Szlak Via Baltica pobudzi gospodarczo regiony Polski Północno-Wschodniej. To droga, która była planowana od dawna. My mamy determinację, by tę inwestycję realizować. W ciągu kilku tygodni wszystkie odcinki tego szlaku zostaną zakontraktowane. Równomiernie inwestujemy w infrastrukturę w naszym kraju – powiedział podczas podpisania umowy minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Odcinek, na budowę którego została właśnie podpisana umowa jest jednym z trzech fragmentów drogi Via Baltica realizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Na pozostałe dwa odcinki tej drogi, tj. Szczuczyn – węzeł Ełk Południe (ok. 23 km) oraz węzeł Ełk Południe – węzeł Wysokie (ok. 23 km wraz z połączeniem z obwodnicą Ełku w ciągu S16) umowy zostaną podpisane po zakończeniu trwającej obecnie kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Inwestycja realizowana będzie w systemie „Projektuj i buduj”. Zadaniem wykonawcy będzie, przed przystąpieniem do prac budowlanych, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie
z wymaganiami zamawiającego zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym oraz uzyskanie
w imieniu i na rzecz zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji niezbędnych do zaprojektowania i zrealizowania inwestycji. Czas realizacji 29 miesięcy nie wliczając okresów zimowych w trakcie prowadzenia robót budowlanych (od 15.12 do 15.03) Zakończenie robót budowlanych planowane jest w połowie roku 2021.

Foto: www.gddkia.gov.pl

Inwestycja będzie polegała na budowie odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S61 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Połączenie z siecią dróg lokalnych będzie możliwe poprzez węzły drogowe:

– Węzeł Guty (gmina Szczuczyn)

– Węzeł Ełk- Południe (gmina Ełk)- w pobliżu msc. Nowa Wieś Ełcka

– Węzeł Ełk- Wschód (gmina Ełk)

– Węzeł Wysokie (gmina Kalinowo)

Budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko, odc. Szczuczyn – Raczki jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Instrumentu  „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF)

www.gddkia.gov.pl

6 komentarzy

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz

  • Szkoda Pana Posła że tak kończy. Nie stworzył drużyny pisowskiej w Elku i rzutem na taśmę przyjął jedynego chętnego Pana na jego usilną prośbę. PiS leżał w Elku a teraz leży na łopatkach.

  • niech ktoś powie kossakowskiemu, że ma za długie porcięta… i jeszcze że żona w niedziele niehandlowe się zaharowuje w sklepie… niech ktoś dobrego serca im pomoże… bidulki…

  • Fantastyczne zdjęcie. Brakuje tylko kandydata pis na prezydenta Ełku. Sama śmietana z truskawkami.

    • Kandydat na prezydenta z PiSu nie może brać udziału w byle jakiej imprezie bo uczy się na pamięć statutu partii PiS.obecnie jego macierzystej.Egzamin niebawem.


OSTATNIO KOMENTOWANE