Z POWIATU

Weź udział w konkursie: Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego

Zarząd Powiatu Ełckiego ogłasza nabór do konkursu pn. „Miejsca spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego w 2018 roku.

W konkursie można uzyskać dofinansowanie na rozwój małej infrastruktury turystycznej, plaże wiejskie, miejsca spotkań wykorzystywane w celach rekreacyjno-wypoczynkowych oraz urządzenia turystyczne służące lokalnej społeczności i przyjeżdżającym na dany obszar turystom.

W tym roku Zarząd Powiatu Ełckiego w szczególny sposób zachęca wszystkich uprawnionych do składania ofert, dzięki którym powstaną nowe lub zostaną odnowione stare szlaki turystyczne.

Oferty mogą składać stowarzyszenia, fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych oraz spółdzielnie socjalne.

Przypominamy, że uprawnione podmioty składają na początku tylko i wyłącznie ofertę. Resztę dokumentacji konkursowej dostarcza się po otrzymaniu pisma z Wydziału Informacji i Cyfryzacji Starostwa Powiatowego w Ełku o pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu i możliwości uzyskania dofinansowania przez dany podmiot.

Oferty przyjmowane będą do 28 lutego br. Natomiast czas na realizację zadania wyznaczony będzie od momentu podpisania umowy do maksymalnie 31 lipca 2018 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ełku oraz w Wydziale Informacji i Cyfryzacji pod numerem tel. 87/621 83 47 lub mailowo: anna.czepulkowska@powiat.elk.pl

http://bip.powiat.elk.pl/cms/10050/2018__konkurs__miejsca_spotkan_w_kazdej_gminie_powiatu_elckiego

skomentuj

zostaw odpowiedź

Ta strona ogranicza spam. Komentarze, które zawierają nazwiska osób prywatnych (RODO), czy też odwołujące się do życia prywatnego (i obraźliwe) jakichkolwiek osób, będą usuwane.

To Top