WIADOMOŚCI LOKALNE

Większe rządowe pieniądze dla gmin, w których nie ma żłobków

W 2019 r. na „Maluch+”, tak jak w roku poprzednim, ma zostać przeznaczone 450 mln zł. Gmina może otrzymać dofinansowanie 3 mln zł, pod warunkiem że ta suma nie przekroczy 80 proc. wydatków inwestycyjnych. Nabór wniosków właśnie się rozpoczął i potrwa cztery tygodnie, a wyniki konkursu mają być znane do 28 lutego 2019 r.

Przyszłoroczna edycja programu składa się z czterech modułów. Pierwsze dwa przeznaczone są dla JST.

Moduł 1a – dofinansowane będzie tworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowania oraz samo tworzenie miejsc na terenie gmin, gdzie nie ma żadnego żłobka ani klubu dziecięcego; zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20 proc. dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (warunki muszą być spełnione łącznie).

Moduł 1b – dofinansowywane będzie tworzenie miejsc opieki i ich funkcjonowania, jak też samego utworzenia miejsc realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł lub,

2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20 proc. dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł.

Moduł 2 – dofinansowywane będzie zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez jst w poprzednich edycjach Maluch+

O dofinansowanie tworzenia miejsc opieki w module 1a i 1b może ubiegać się gmina, która prowadzi inwestycje mieszkaniowe w obszarze programu „Mieszkanie+”. Środki z programu Maluch+ mogą wesprzeć tworzenie instytucji opieki dla dzieci do lat trzech na terenie inwestycji powstających w ramach programu „Mieszkanie+”.

W przyszłorocznej edycji programu Maluch+ wprowadzono kolejność w przyznawaniu dofinansowania — gdy zapotrzebowanie będzie większe niż dostępne środki, w pierwszej kolejności przyznawane będą one na tworzenie nowych miejsc przez jednostki samorządu terytorialnego i funkcjonowanie miejsc gminnych utworzonych z dofinansowaniem z poprzednich edycji Maluch+.

Nabór ofert do edycji Maluch + 2019 rozpoczął się 28 listopada i potrwa cztery tygodnie. W ciągu czterech kolejnych tygodni wojewodowie będą mieli obowiązek ocenić oferty i przekazać je do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ciągu kolejnych pięciu tygodni MRPiPS ogłosi wyniki konkursu.

Jak podaje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w 2015 r. w całym kraju były niespełna 3 tys. placówek zapewniających miejsca dla 84 tys. najmłodszych dzieci. Do końca 2018 r. liczba placówek ma wzrosnąć do 5,2 tys., liczba miejsc dla maluchów — do blisko 143 tys.

„W ciągu trzech lat wskaźnik użłobkowienia wzrośnie o ponad 56 proc. – z 12,4 proc. do 19,4 proc.. Co ciekawe, spośród wszystkich gmin, na których terenie tworzone są miejsca w ramach tegorocznej edycji programu, aż 79 proc., czyli 356 gmin, to gminy małe do 40 tys. mieszkańców” – wylicza MRPIPS.

js/ http://kurier.pap.pl

Serwis Samorządowy

skomentuj

zostaw odpowiedź

Ta strona ogranicza spam. Komentarze, które zawierają nazwiska osób prywatnych (RODO), czy też odwołujące się do życia prywatnego (i obraźliwe) jakichkolwiek osób, będą usuwane.

To Top