Wyremontują Budowlankę i Ekonomiak

Projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie ełckim” dofinansowany jest w ramach Osi Priorytetowej 4 „Efektywność energetyczna”, Działania 4.3 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków”, Poddziałania 4.3.1 „Efektywność energetyczna w budynkach publicznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Publikacja Luty 27, 2018, 7:37 am
29 secs

Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Zespołu Szkół nr 5 im. Karola Brzostowskiego w Ełku zostanie przeprowadzona do końca tegorocznych wakacji.

Zarząd Powiatu Ełckiego podpisał umowę z wykonawcą robót budowlanych w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w powiecie ełckim”.

Powiat Ełcki pozyskał na ten cel 3.200.000 złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całość inwestycji wyniesie 5 243 078,23 złote.

W ramach projektu w szkołach ocieplone będą hale gimnastyczne wraz z łącznikami oraz budynki szkolne, wymienione zostaną drzwi i okna. Zmodernizowana zostanie instalacja centralnego ogrzewania oraz systemów wentylacji.
Przeprowadzenie wyżej wymienionych prac wpłynie na zminimalizowanie strat ciepła w budynkach, a tym samym na obniżenie zużycia energii niezbędnej do ogrzania pomieszczeń w poszczególnych szkołach. Zmniejszone zapotrzebowanie na ciepło będzie miało pozytywny efekt środowiskowy, ponieważ nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

 

 


Ta strona ogranicza spam