„Modelowa Szkoła Animatorów i Pedagogów Społecznych” – to nazwa zadania, które będzie realizowane w Ełku od kwietnia do września. Prezydent podpisał już umowę z organizacjami pozarządowymi: Stowarzyszeniem „STOPA”, Fundacją HUMAN LEX oraz Forum Animatorów Społecznych, odpowiedzialnych za jego realizację.

Głównym celem tego przedsięwzięcia będzie opracowanie programu szkoleniowego, który umożliwi zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu organizowania społeczności lokalnych, w ramach procesów rewitalizacji społecznej metodami streetworkingu i pedagogiki ulicy.

Przedsięwzięcie zostało podzielone na 3 etapy: warsztat kompetencji streetworkera, Akademia Rewitalizacji – czyli warsztaty informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z ełckiego śródmieścia oraz miniprojekty – czyli inicjatywy społeczne realizowane w ramach Programu Sąsiedzkiego.

W ramach pierwszego z wymienionych działań prowadzona jest już rekrutacja do Modelowej Szkoły Animatorów i Pedagogów Społecznych, z której wyłonionych zostanie 20 kandydatów do efektywnej pracy z mieszkańcami ełckiego śródmieścia na rzecz kreowania aktywnych postaw społecznych. Nabór trwa do 28 kwietnia, poprzez formularz on-line na stronie www.elk.pl
Zwieńczeniem działań animatorów i pedagogów będzie realizacja 10 miniprojektów – inicjatyw społecznych o wartości 5000 zł każdy.

Co ważne, to mieszkańcy zadecydują jakie zmiany potrzebne są w ich otoczeniu, a następnie pod okiem przeszkolonej grupy streetworkerów, samodzielnie zrewitalizują swoje najbliższe otoczenie, w tym skwery i podwórka.
Zadanie „Modelowa Szkoła Animatorów i Pedagogów Społecznych” realizowane jest w ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”. Łączna kwota przyznanych środków to 109 400 zł.

Co o tym myślisz?