Strona główna » Lokalne » Zalegasz z czynszem? Możesz odpracować dług względem miasta
Lokalne

Zalegasz z czynszem? Możesz odpracować dług względem miasta

Najemcy lokali komunalnych i socjalnych mogą odpracować swój dług. Osoby, które z różnych przyczyn życiowych zalegają ze spłatą zadłużenia w zajmowanych mieszkaniach znajdujących się w zasobach miasta, wykonując różne prace porządkowe, mogą w ten sposób rozliczyć się ze swoich zobowiązań. Od początku 2019 roku zadłużenie odpracowało 20 rodzin, na łączną kwotę ponad 55 tys. zł.

Miejski program, dzięki któremu istnieje szansa całkowitego lub częściowego anulowania zadłużenia, realizowany jest w Ełku od maja 2012 r. W I półroczu 2019 roku z tej formy odpracowania zaległości skorzystało łącznie 20 rodzin, na łączną kwotę ponad 55 tys. zł. Natomiast od maja 2012 r. do 30 czerwca 2019 r. skorzystały z niego 152 rodziny, odpracowując dług na kwotę ponad 1,2 mln zł.

O zmianę spłaty zadłużenia czynszowego mogą ubiegać się najemcy lokali komunalnych i socjalnych, których zobowiązanie finansowe przekracza 2 tys. zł. Istnieje również możliwość rodzinnego (tylko osoby pełnoletnie) odpracowania długu. Osoby decydujące się na taką formę rozliczenia nie otrzymują wynagrodzenia za pracę. Stawka, zgodnie z zarządzeniem wynosi 10 zł za godzinę. Nie są zatrudniane na podstawie umowy o pracę, lecz na zasadzie umowy świadczeń rzeczowych.

Zakres świadczeń rzeczowych obejmuje m.in.: sprzątanie terenów zielonych i pozostałości po koszeniu trawy, grabienie i usuwanie liści, sprzątanie i odśnieżanie chodników, czyszczenie tablic informacyjnych, sprzątanie klatek schodowych w budynkach komunalnych, inne prace eksploatacyjne (naprawy, malowanie itp.).

Uwaga mieszkańcy!
Warunkiem przystąpienia do tej formy odpracowania zaległości jest wnoszenie bieżącej opłaty za media (czyli: wodę, ścieki, centralne ogrzewanie) oraz złożenie pisemnego wniosku o zmianę formy spłaty zadłużenia czynszowego.
Rodziny zajmujące mieszkania komunalne i socjalne coraz częściej decydują się na taką formę rozliczenia zobowiązań finansowych z tytułu opłat czynszowych.
Największy dług, jaki odpracowała wspólnie cała rodzina, wynosił ok. 32 000 zł.

Więcej informacji udziela Wydział Mienia Komunalnego UM Ełku, tel. 87 732-62-21.