Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Ełckiego radni większością głosów podjęli uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium obecnemu Zarządowi Powiatu Ełckiego na czele ze starostą ełckim Markiem Chojnowskim.

Udzielenie absolutorium jest wyrażeniem pozytywnej opinii dla działalności finansowej zarządu powiatu w poprzednim roku.
Zanim jednak odbyło się głosowanie nad absolutorium, skarbnik powiatu ełckiego Grażyna Boroda przedstawiła sprawozdanie finansowe powiatu ełckiego za 2016 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu ełckiego za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia.
Decyzja radnych powiatowych nie powinna dziwić, gdyż rok 2016 był dla powiatu ełckiego bardzo udany i, co najważniejsze, osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości ponad 6,8 mln złotych (porównując – w 2015 r. nadwyżka wyniosła prawie 3,8 mln złotych). Jest to efekt racjonalnej polityki finansowej prowadzonej od lat przez władze powiatu.

 

Ubiegłoroczne dochody kształtowały się na poziomie blisko 106 mln złotych, natomiast wydatki wyniosły ponad 99 mln złotych. Najważniejszymi źródłami dochodu w ubiegłym roku były subwencje z budżetu państwa, w tym w szczególności subwencja oświatowa, która wyniosła ponad 38,5 mln złotych. Niestety kolejny rok z rzędu subwencja, w porównaniu z nakładami na prowadzenie placówek edukacyjnych, okazała się niewystarczająca. Cieszy jednak fakt, że dzięki odpowiedzialnej polityce oświatowej prowadzonej przez zarząd powiatu nie jest ona odczuwalna przez uczniów i nauczycieli.

Prowadzenie ostrożnej polityki finansowej powiatu ełckiego nie wyklucza jednak realizowania inwestycji, które są niezbędne do rozwoju powiatu. W ubiegłym roku na inwestycje wydano ponad 6 mln złotych, z czego ponad 4 mln złotych przeznaczono na przebudowę dróg powiatowych. Innym ważnym zadaniem inwestycyjnym samorządu powiatowego była rozbudowa budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku przy ulicy Suwalskiej, która kosztowała blisko 1 mln złotych.

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Miał i żwir

Co o tym myślisz?