Strona główna » Lokalne » Zarząd Powiatu Ełckiego z wotum zaufania i absolutorium
Lokalne Polityka

Zarząd Powiatu Ełckiego z wotum zaufania i absolutorium

Krótko i bez ekscesów odbyła się wczoraj (27 czerwca) sesja rady Powiatu Ełckiego. To niej głosowano nad wotum zaufania i udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Ełckiego.
Głosowanie poprzedzone było debatą nad raportem o stanie Powiatu Ełckiego za rok 2018.
Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania rada powiatu podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu. Niepodjęcie uchwały o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania.

Zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym nieudzielenie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu – to inaczej niż w mieście.

W zarządzie powiatu zasiadają:
Marek Chojnowski — Przewodniczący Zarządu Powiatu Ełckiego (starosta; Dobro Wspólne)
Robert Stanisław Dawidowski — Zastępca Przewodniczącego Zarządu Powiatu Ełckiego (wicestarosta; Koalicja Obywatelska)
Bożenna Puławska — Etatowy Członek Zarządu Powiatu Ełckiego (Dobro Wspólne)
Leszek Marek Sobczak — Członek Zarządu Powiatu Ełckiego (Koalicja Obywatelska)
Krzysztof Bronakowski — Członek Zarządu Powiatu Ełckiego (Koalicja Obywatelska)

13 głosami za przy 5 wstrzymujących się (PiS) Zarząd otrzymał wotum zaufania od radnych powiatowych. Taki sam wynik Zarząd uzyskał przy głosowaniu nad udzieleniem absolutorium.

— Bardzo się cieszę, że Zarząd otrzymał poparcie radnych — mówi Marek Chojnowski, starosta ełcki. – Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie powiatowym nieudzielenie wotum zaufania i absolutorium mogłoby skutkować odwołaniem całego Zarządu — jest to więc bardzo istotne głosowanie. Serdecznie dziękuję za zaufanie nie tylko dla mnie, ale także całemu Zarządowi.

W powiecie ełckim zawarta jest nieformalna koalicja Dobra Wspólnego i Koalicji Obywatelskiej.

3 komentarze

Kliknij tutaj, aby opublikować komentarz