Strona główna » Lokalne »  Zarządzenia Biskupa Ełckiego. Zmiany w ceremonii pogrzebu
Lokalne

 Zarządzenia Biskupa Ełckiego. Zmiany w ceremonii pogrzebu

foto: Diecezja ełcka

 Jak informuje strona diecezji ełckiej w  związku z najnowszym rozporządzeniem władz cywilnych od jutra tj. od 25 marca, we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Ograniczona też zostaje możliwość wychodzenia z domu i udział w jakichkolwiek zgromadzeniach.

Zarządzenia Biskupa Ełckiego:

A) Obowiązek przystąpienia do sakramentu pokuty i Komunii św. wielkanocnej rozciągnięty jest na czas do Niedzieli Trójcy Świętej (7 czerwca 2020). Każdy wierny może rozłożyć to zobowiązanie w czasie. Zachęca się jednak wiernych i kapłanów do korzystania ze spowiedzi świętej i organizowania jej w każdym czasie, szczególnie przed Świętami, bez gromadzenia wiernych w jednym czasie i zachowując bezpieczne odległości w kolejkach do spowiedzi. Wierni są zachęcani do indywidualnego kontaktowania się z duszpasterzami. Biskup Ełcki zezwolił, by sakrament pokuty sprawowany był także poza konfesjonałem. Przy zachowaniu prywatności i zasad bezpieczeństwa sakrament można sprawować w kościele, kaplicy, w zakrystii, w salce katechetycznej, w biurze parafialnym lub innym godnym miejscu. Zakazana jest publiczna spowiedź z indywidualnych grzechów.

B) Przyjmowanie Komunii Św. odbywa się we wskazany dotychczas sposób. Zachęca się w tym szczególnym czasie zagrożenia do przyjmowania Komunii św. na rękę – ręka lewa podtrzymywana przez prawą, po otrzymaniu Komunii prawą ręką wkładamy hostię do ust i spożywamy przed kapłanem; w pierwszej kolejności do Komunii św. podchodzą ci, którzy będą przyjmować ją na rękę; następnie wierni, którzy przyjmują Komunię do ust; w każdym przypadku w kolejce do Komunii należy zachować bezpieczny odstęp między osobami.

Wierni, którzy pozostają w domach i są w stanie łaski uświęcającej, zachęceni są do przyjmowania Komunii św. duchowej wymagającej skupienia i wyrażającej pragnienie zjednoczenia z Panem Jezusem.

Do odwołania zawieszona zostaje posługa nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św., zaś odwiedziny Chorych z Komunią w I piątek miesiąca będą możliwe tylko na wyraźną prośbę Wiernych.

C) Ceremonie pogrzebowe będą sprawowane tylko wg III stacji obrzędu pogrzebu, na cmentarzu, przy udziale najbliższej rodziny osoby zmarłej. Msza św. pogrzebowa bez trumny powinna być sprawowana w dniu pogrzebu lub innym dniu, po ustaleniu z rodziną. Obowiązuje limit uczestniczących do 5 osób. O tych zarządzeniach należy poinformować rodzinę przy załatwianiu formalności pogrzebowych; należy uczulić, by nie zapraszać na pogrzeb osób z zagranicy, a jeśli jest to najbliższa rodzina, powinni zachować izolację od innych osób i nie sprowadzać zagrożenia zarażeniem.

4. Na Celebracje Wielkiego Tygodnia i dni Paschalne zostanie przygotowany oddzielny Komunikat.

Z wyrazami jedności i ufności w Panu

ks. Marcin Maczan
kanclerz Kurii

ŹRÓDŁO: DIECEZJA EŁCKA