Porozumienie o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Zawodowcy na start” podpisały wczoraj władze powiatu ełckiego.

Porozumienie zostało zawarte między trzema powiatami: ełckim, ostródzkim oraz mrągowskim. Z naszego powiatu udział w projekcie wezmą: Zespół Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku oraz Zespół Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku.

W zakresie zadań przewidzianych do realizacji przez partnerów są m.in. zdiagnozowanie ucznia pod kątem uzupełnienia jego kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji ułatwiających wejście na rynek pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Będą również organizowane staże, praktyki i kursy kwalifikacyjne doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczaniem zawodu.

Projekt „Zawodowcy na start” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

Co o tym myślisz?